Fack och arbetsgivare rasar mot Arbetsmiljöverkets ”förenkling” Arbetsmiljöverkets förenkling av sina föreskrifter blir mer komplicerad och svårförståelig, menar fack och arbetsgivare. Ulrika Hagström, utredare TCO, ser flera ändringar som kan ge en sämre skyddsnivå för arbetstagarna. Foto: Naina Helén Jåma/TT, TCO.

Fack och arbetsgivare rasar mot Arbetsmiljöverkets ”förenkling”

Arbetsmiljö Den föreslagna ”enklare” regelstrukturen får precis omvänd effekt när Arbetsmiljöverket ser över sina föreskrifter, menar såväl facken som Svenskt Näringsliv. TCO varnar för att de föreslagna förändringarna innebär en försämrad skyddsnivå för arbetstagarna.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsmiljöverket vill banta ner sina 67 föreskriftshäften till 14 nya med sikte på att göra regelverket om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas mer lättillgängligt.

Men myndigheten har kastat ut barnet med badvattnet, menar såväl fack som Svenskt Näringsliv, som är starkt kritiska till ändringarna i sina remissvar.

Tjänstemännens centralorganisation, TCO, menar att förändringarna i praktiken innebär en sänkt skyddsnivå, trots att detta inte var avsikten.

– Nu har man bestämt sig för att ta bort en stor del av de allmänna råden, som gör de juridiska paragraferna begripliga och visar hur de kan tillämpas. I stället för att göra föreskrifterna tydligare har man gjort dem mindre användbara som vägledning i det praktiska arbetet. Arbetsgivare är vanliga människor, och inte alltid jurister, säger Ulrika Hagström, utredare arbetsmiljöfrågor TCO.

När man plockar bort så mycket vägledning så blir det också en sänkt skyddsnivå i praktiken

Även strävan att undvika dubbelregleringar, så att det inte står om samma sak på flera ställen, kan leda fel.

– Vissa delar som spelar roll för en bestämmelse kanske står på ett annat ställe. Exempelvis är det viktigt att gravida arbetstagare inte utsätts för smittoämnen som röda hund, eftersom det kan leda till missfall, och den bestämmelsen fanns tidigare både under avsnittet om smittrisker och avsnittet om gravida arbetstagare, säger Ulrika Hagström.

Föreskrifterna har också genomgått en klarspråksbearbetning med syfte att göra språket mer lättfattligt utan att ändra på betydelsen eller skyddsnivån. Men TCO hittar flera formuleringar som blir mindre kraftfulla än tidigare.

– Exempelvis byts formuleringar om att det är ”väsentligt” och ”viktigt” att skyddsombuden får möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet till att skyddsombuden ”bör få möjlighet”, säger Ulrika Hagström.

Hon menar att en jurist som jämför de båda texterna förmodligen kommer tolka in en ändrad betydelse även om detta inte var avsikten.

– När man plockar bort så mycket vägledning så blir det också en sänkt skyddsnivå i praktiken, säger Ulrika Hagström.

Även Svenskt Näringsliv menar att regelstrukturen blir mer komplicerad med förändringarna och tillägger att förutsättningarna att svara på den omfattande remissen varit ”under all kritik”. Föreskrifterna bör enligt Svenskt Näringsliv utgå från ett verksamhetsperspektiv för att göra det lättare för arbetsgivare att hitta i regelmassan, ett förslag som organisationen framfört vid flera tillfällen.

Facken osynliggörs

Saco, LO och TCO är också eniga om att skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet osynliggörs i de nya dokumenten.

– Man nämner knappt skyddsombuden annat än i inledningen. Man osynliggör fackens roll i arbetsmiljöarbetet och det kan framstå som valfritt för arbetsgivaren att samverka med skyddsombuden, säger Ulrika Hagström.

Ändringarnas karaktär visar på bristande förståelse för hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i praktiken, menar TCO.

I förlängningen skulle det leda till att fler skadas och drabbas av ohälsa i arbetslivet

– Det här juridiska inspektionsperspektivet stämmer inte överens med verkligheten. Det är väldigt sällan som arbetsmiljöverket kommer ut på arbetsplatserna och kollar så att man gör rätt. Det är fackens skyddsombud som i samverkan med arbetsgivarna bedriver det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Ulrika Hagström.

En udd riktas också mot att konsekvensutredningen av effekterna som den förändrade regelstrukturen får bara utgår från arbetsgivarnas ekonomi, inte arbetstagarnas hälsa.

– De föreslagna förändringarna utgör en oacceptabel försämring av skyddsnivån. I förlängningen skulle det leda till att fler skadas och drabbas av ohälsa i arbetslivet, säger Ulrika Hagström.

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Tobias 14 jan 2021:

    Utan kompetens eller erfarenhet från fabriksgolvet så kan man inte förvänta sig annat! För hur har man förståelse för processen i ett komplext system när man saknar det mest väsentliga man behöver? Fälterfarenhet.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar