Hemarbete riskerar att utvecklas till kvinnofälla TCO:s ordförande Therese Svanström oroar sig över vad utvecklingen mot mer hemarbete kommer att göra för jämlikheten på sikt.

Hemarbete riskerar att utvecklas till kvinnofälla

Ojämlikhet Män som jobbar hemma under pandemin är mer stressade över livspusslet än de som är kvar på arbetsplatsen. Däremot känner sig hemarbetande kvinnor mindre stressade. Det visar en ny undersökning från TCO.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I dag släpps en ny undersökning om tjänstemännens upplevelse av arbetslivet och livspusslet under pandemin.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av TCO hösten 2020. Drygt 2000 tjänstemän mellan 18 och 65 år svarade på frågorna. De som har svarat hade samma arbete som innan coronapandemin, så att deras svar skulle spegla eventuella förändringar som uppstått i arbetslivet och livspusslet.

De som har svarat på frågor är tjänstemän som arbetat hemifrån respektive fortsatt jobba från sin arbetsplats. Undersökningen visar på intressanta skillnader mellan de tjänstemän som har fortsatt arbeta på arbetsplatsen, och bland dem som kunnat arbeta hemifrån.

Det är också en högre andel kvinnor än män som har svarat att deras arbetsbelastning har ökat under pandemin.

Stressen har ökat för kvinnor som jobbat på arbetsplatserna

Bland de som fortsatt gå till arbetsplatsen upplever 17 procent att de har haft det svårare att få ihop livspusslet. Det är fler privatanställda tjänstemän som har arbetat hemifrån och fler offentliganställda tjänstemän som har fortsatt att gå till arbetsplatsen. Många av dessa har haft en ökad arbetsbelastning, vilket kan vara en anledning till att det varit svårare för dem att få tiden att räcka till.

Therese Svanström är ordförande för TCO. Hon säger att det har varit viktigt att göra undersökningen eftersom pandemin får konsekvenser på så många olika sätt.

– Ganska stora delar av TCO-förbundens medlemmar har arbetat hemifrån. De har lett till en minskad stress för de flesta som gått hem. Men för de kvinnor som har arbetat kvar på arbetsplatsen så har stressen ökat, medan den har varit mindre än genomsnittet för männen som har fortsatt jobba på arbetsplatsen, säger Therese Svanström.

Att många kvinnor som har fortsatt att jobba från sina arbetsplatser har upplevt en ökad arbetsbelastning tror hon har med pandemin att göra.

– Kanske är det så att de kvinnor som har varit kvar på arbetsplatserna har arbetat inom vård och omsorg, och där har det varit en hög arbetsbelastning, säger hon.

23 procent av respondenterna uppger att de haft svårt att avgränsa arbetet till normala arbetstider, och att de har arbetat mer än de borde. Undersökningen visar också att mer än var tredje kvinna som har arbetat på arbetsplatsen tycker att arbetsbelastningen har ökat.

Det som har förvånat Therese Svanström mest i undersökningen handlar om just detta.

– Män som jobbar mer hemma känner sig mer stressade än de som är kvar på arbetsplatsen, medan kvinnor som får möjlighet att jobba hemma känner sig mindre stressade. Det säger något om arbetsmiljön och ansvaret för hemarbetet, säger Therese Svanström.

Mindre stöd och hjälp under pandemin

Samtidigt tycker fyra av tio kvinnor i undersökningen att de får mer gjort när de arbetar på distans, men 23 procent av dessa kvinnor uppger att de lägger mer tid på barn och hushållsarbete. I gengäld är det bara 13 procent av männen som delar den upplevelsen.

– Även om möjligheterna kanske finns för både män och kvinnor att jobba hemma så har vi normer och värderingar som gör att kvinnor tar en större del av hemarbetet. Det är något behöver vi komma åt, säger Therese Svanström.

En annan effekt av pandemin är att möjligheten till hjälp och stöd har blivit mindre. Sex av tio kvinnor upplever att det har blivit svårare att få hjälp från släkt och vänner med barnpassning och hämtning under pandemin än tiden före.

– Det är en utmaning att man inte har det stöd man har kanske har haft tidigare. Samtidigt upplever många att det är skönt att slippa tiden som pendling tar. Kanske att de lite tar ut varandra, säger Therese Svanström.

När det gäller ansvarsfördelningen svarar 37 procent av kvinnorna att en större arbetsbörda fortfarande faller på dem medan 13 procent av männen svarar detsamma.

– Det är det som är den stora utmaningen. Kvinnor upplever att de tar en större del av ansvaret.

Risk att hemarbete blir kvinnofälla

När det gäller framtiden ser Therese Svanström flera utmaningar.

– I förlängningen tror jag att vi kommer att arbeta mer hemifrån. Det vill tjänstemannagrupperna, det innebär en större flexibilitet. Det är bra att det underlättar, men det finns risker. En är att kvinnor kanske tar en större del av ansvaret om de arbetar hemifrån.

Nyheter

Det är också viktigt att arbetet värderas lika även om det sker i hemmet och inte på arbetsplatsen, tillägger hon.

– Annars riskerar den som arbetar hemma att hamna i den kvinnofälla som deltidsarbete varit tidigare. Det finns också en risk i att den som är på plats på jobbet får de intressantaste projekten.

– Samtidigt slipper den som är hemma att gå ner i deltid och det kan få positiva effekter på lön och i förlängningen pensionen, säger Therese Svanström.

Undersökningen i siffror

4 av 10 arbetade huvudsakligen hemifrån under coronapandemin.

6 av 10 har fortsatt gå till arbetsplatsen.

Bland dem som huvudsakligen har arbetat hemifrån tycker drygt 6 av 10 att livspusslet har blivit lättare att få ihop. Det är en större andel kvinnor än män som tycker det. 68 procent bland kvinnorna jämfört med 54 procent bland männen.

35 procent bland männen och 24 procent bland kvinnorna svarar att livspusslet varken har blivit lättare eller svårare att få ihop under pandemin.

23 procent svarar att de har haft svårt att avgränsa arbetet till normala arbetstider och har arbetat med än de borde.

Fler män än kvinnor 49 procent jämfört med 41 procent svarar att de har kunnat anpassa sina arbetstider mer flexibelt.

Arbetsbelastningen har ökat för 40 procent av kvinnorna som jobbat på arbetsplatsen under pandemin.

6 av 10 Kvinnorna upplever att det har blivit svårare att få hjälp från släkt och vänner med barnpassning och hämtning känning under pandemin än tiden före.

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Länkad till från hnygroup.fi - "Toimiston miehet, kotikonttorin naiset – Mitä monipaikkaisuus tarkoittaa tasa-arvolle? - HNY Group %" 21 sep 2021:
    […] enemmän aikaa kotitöille ja lastenhoidolle. Tulokset herättävät kysymyksiä siitä, kuinka etätyö vaikuttaa hoivavastuuseen […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar