53 TCO-avtal löper ut sista mars Om parterna kommer överens om lönenivån kommer många anställda får nya villkor redan från den 1 april. Foto Hasse Holmberg / SCANPIX

53 TCO-avtal löper ut sista mars

Avtalsrörelsen 2017 I slutet av nästa vecka ska det tunga teknikavtalet vara färdigförhandlat. Lön och arbetstid är i fokus för nya avtal som ska förhandlas före månadsskiftet.
23 mar 2017 | 14:54
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Runt 700 000 TCO-medlemmar får nya centrala avtal under året. De allra flesta av dem, 90 av totalt 115, sluts i mars eller april.

Teknikavtalet, som sluts mellan å ena sidan Unionen, Sveriges Ingenjörer och IF Metall och å andra sidan Teknikarbetsgivarna, är viktigt. Dels för att många, strax under 300 000 anställda, omfattas av det, men framförallt för att löneökningarna som parterna kommer överens om här blir normerande för arbetsmarknaden i stort.

Med en vecka kvar återstår flera frågor att lösa, berättar Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe för tidningen Arbetet. Utöver lönenivån gäller det även arbetstidsfrågor och det ”dubbla märket”, LO:s förslag om en låglönesatsning med en löneökning i krontal för dem som tjänar minst och en annan i procent för övriga. Däremot ska Teknikföretagen ha släppt kravet på större möjlighet att bestämma när de anställda skulle få ta ut semester.

Krav på 2,8 procent

Unionen har krävt löneökningar på 2,8 procent i ettåriga avtal. Det är detsamma som vid fjolårets avtalsrörelse. Då landade avtalet slutligen på 2,2 procent. Den här gången har arbetsgivarna kommit med ett bud på 1,5 procent.

Den sista månaden sker förhandlingarna via de så kallade Opartiska ordförande, Opo. Nyligen lämnade Opo en första skiss till ett nytt avtal. Den skissen baserade sig på ett treårigt avtal, något både arbetsgivare och fack säger sig kunna tänka sig. Från fackets sida är man dock tydligt med förutsättningarna för att gå med på ett treårigt avtal: löneökningarna ska vara ”de rätta”, det ska ske en ytterligare avsättning till flexpension och avtalet ska innehålla en låglönesatsning.

Som Arbetsvärlden tidigare berättat finns bland Unionens övriga krav, utöver löneökningar, avsättning till flexpension, arbetstidsfrågor samt krav på löneutfyllnad vid vab.

Den sista mars är också slutdatum för flera andra av Unionens avtal, bland annat IT-avtalet och telekomavtalet med Almega. I IT-avtalet är ett krav från Unionen att arbete på obekväm tid ska ersättas med förkortad veckoarbetstid.

Månaden efter, den sista april, är det dags att förnya ett annat av Unionens stora avtal, det med Svensk Handel. Här vill Unionen bland annat att det införs möjlighet för den anställde att själv välja om ersättningar för förskjuten arbetstid och övertid ska bytas mot ledig tid.

Ökad lönespridning

Även de kommunala tjänstemännen i Vision, Teaterförbundet och Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet som ingår i kartellen Allmän kommunal verksamhet har mars på sig att komma överens med SKL. För Vision är ökad lönespridning en viktig fråga för att medlemmarna ska ha möjlighet att göra lönekarriär. Men även arbetstidsfrågorna har stor betydelse. Genom ökat inflytande över arbetstiden hoppas man kunna minska övertid, jour och beredskap.

Även Teaterförbundets största avtal, det med institutionsteatrarna, löper ut 31 mars.

För Journalistförbundets del är det fem avtal som löper ut 31 mars.

Fackförbundet ST:s största avtal som omfattar anställda på myndigheter, statliga verk och universitet- och högskolor löper ut först i september. Men ST har även avtal som omförhandlas under våren. Exempelvis ska det nya avtalet för lokförare, tågvärdar och andra inom spårtrafiken börja gälla 1 maj. Här är balansen mellan arbete och fritid en viktig fråga. ST ställer krav på förbättrade arbetstider, skift och nattarbete.

Däremot kommer inte Vårdförbundets och Lärarförbundets största avtal omförhandlas i år eftersom de har andra löptider.

23 mar 2017 | 14:54
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev