”Vi har själva gjort oss av med offentlighetsprincipen” Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid juridiska institutionen. Foto: Uppsala universitet.

”Vi har själva gjort oss av med offentlighetsprincipen”

Friskolor Många ställer sig kritiska till den bristande transparens som råder på den fria skolmarknaden. Men Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, säger att vi valde bort vår insyn i skolsektorn för att privata aktörer skulle kunna etablera sig på denna. Och att bristen på information gör att vi inte heller kan göra några fria skolval.
18 feb 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Offentlighetsprincipen är satt på undantag till följd av friskolornas etablering på skolmarknaden.

Det skrev Marcus Larsson från Tankesmedjan Balans i en debattartikel från Arbetsvärlden den 16 februari.

I texten beskriver han att det tycks honom allt vanligare att offentliga handlingar, som priset på tomter där det är meningen att friskolor som IES ska etableras, hemligstämplas med hänvisning exempelvis till kommunen i frågas affärs- och driftsförhållanden.

Som en följd av detta, skriver Marcus Larsson, blir det omöjligt för allmänheten att granska om eller i vilken mån kommunerna subventionerar friskolornas kostnader för att locka dem att etablera sig på deras mark. Eller för den delen att granska eventuell korruption på skolmarknaden.

Problemet när man bjuder in privata aktörer att verka i välfärdsstatens leverans, är att de inte lyder under samma regler som offentliga aktörer

För Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid juridiska institutionen i Uppsala, är detta en helt naturlig konsekvens av privatiseringen av den svenska välfärdssektorn.

– Det grundläggande problemet när man bjuder in privata aktörer att verka i välfärdsstatens leverans, är att de inte lyder under samma regler som offentliga aktörer.

– Och av det skälet blir det mesta som rör privata skolor affärshemligheter, vilket är helt självklart så länge den här sektorn inte regleras.

Företagen finns till för att tjäna pengar

Olle Lundin, som är specialiserad inom utbildningsrättsliga frågor, säger att det är underligt att somliga förvånas över den bristande insynen i de privata skolorna. Detta mot bakgrund av att riksdagen valde att prioritera bort detta för att släppa in privata aktörer i skolan.

– Vi har själva gett bort den insyn som vi tycker är så viktig i Sverige, och det är så underligt att man inte inser konsekvensen av det här beslutet. Då hamnar man i den underliga situationen att man går och blir upprörd över att de här aktörerna tjänar pengar på våra barn, när det i själva verket är därför de här företagen finns till, säger Olle Lundin och fortsätter:

– Att kommunerna skyddar företagens affärsintressen går inte att komma runt med vår nuvarande lagstiftning.

Vi har själva gett bort den insyn vi tycker är så viktig i Sverige

Det enda sättet att öppna upp för ökad insyn i den privata skolsektorn är, enligt Olle Lundin, att införa tuffare regleringar.

Men han tror att detta skulle medföra svårigheter.

– Oavsett vilken sammansättning vi får i riksdagen efter nästa val är det inte helt oproblematiskt. Det kan innebära konkurrensrättsliga och EU-rättsliga bekymmer om man ställer särskilda krav på dessa marknadsaktörer.

– Sedan är det oklart om det finns en politisk vilja att reglera friskolemarknaden, säger han.

Det fria skolvalet är inte särskilt fritt

Olle Lundin upplever att politikerna ligger två steg bakom sig själva när det kommer till det fria skolvalet.

Om tanken var att medborgarna genom detta skulle kunna jämföra privata och kommunala skolor sinsemellan och träffa upplysta beslut om vilken skola som passar deras barn bäst, så omöjliggör bristen på transparens inom skolvärlden denna ambition, menar han.

– Vi kan inte göra några fria val om vi inte har tillgång till nödvändig information om skolorna. Jag har själv gjort ett sådant fritt skolval, med mitt yngsta barn, men det är helt hopplöst. Om man har minimal information från skolorna kan man bara chansa. Och då hade vi ännu inte fått kammarrättsdomen om att allt ska vara sekretessbelagt.

Den sammanblandning av det privata och det offentliga som vi har i dag har gjort att offentlighetstanken i viss gått förlorad

Olle Lundin säger att företagen har rätt att hålla på sina hemligheter. Och han menar att vi har hamnat ett situation där vi både vill ha och äta kakan.

– Offentlighetsprincipen ger oss ett effektivt verktyg för att motverka korruption, men den sammanblandning av det privata och det offentliga som vi har i dag har gjort att offentlighetstanken i viss gått förlorad. Det kan i varje fall jag tycka är ett stort problem. Men vill vi ha privata aktörer inom välfärdssektorn så kommer vi nog få leva med det, säger Olle Lundin.

Relaterad läsning

Om skribenten
reporter
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar