Robotarna kommer ge jobb enligt Generation Y Ungdomar låter sig inte skrämmas av studier om att robotar tar över jobb. En majoritet av millenniegenerationen tror att robotarna blir jobbskapare, enligt den undersökning som World Economic Forum låtit göra. Foto: AP Photo/Shizuo Kambayashi

Robotarna kommer ge jobb enligt Generation Y

Robotisering Unga människor tror inte att robotarnas framfart leder till att jobben blir färre i framtiden. Tvärtom: fler nya jobb kommer skapas. Det visar en ny undersökning som World Economic Forum låtit göra.
1 sep 2017 | 18:31
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den välkända Oxfordstudien som gör gällande att 47 procent av alla jobb i USA kan försvinna inom 20 år har inspirerat flera liknande studier. Inte minst i Sverige, där ekonomen Stefan Fölster har räknat på svenska förhållanden och kommit fram till att 53 procent av dagens anställda ryker inom 20 år. Men sådana här studier verkar inte ha övertygat Generation Y, som fortsätter att vara optimister.

Hela 79 procent av världens unga tror nämligen att robotarna snarare kommer leda till att fler jobb skapas

Hela 79 procent av världens unga tror nämligen att robotarna snarare kommer leda till att fler jobb skapas, medan bara 21 procent tror att det blir mindre jobb framöver.

Det visar World Economic Forums tredje stora undersökning av millenniegenerationens värderingar och framtidstro. Över 31 000 personer i åldersspannet 18–35 svarade på undersökningen, Global Shapers Annual Survey 2017, som omfattar 186 länder och territorier.

Kanske har robotoptimismen någonting att göra med att ungdomarna är ganska skeptiska till att låta robotarna fatta egna beslut åt dem. Mer hoppfulla digitaliseringsdebattörer menar just att robotarna sannolikt kommer fungera som komplement till människor i olika befattningar på arbetsmarknaden. I undersökningen svarade också hälften av ungdomarna att de inte skulle lita på ett beslut som en robot fattat åt dem – kanske ett resultat som pekar på att roboten kan vara kollega, men inte ersättare.

Men smarta robotar kommer

En stor del av ungdomarna tror däremot att artificiell intelligens blir nästa stora teknologiska trend – och visst tror 63 procent ändå att arbetet är den del av livet som kommer förändras mest till följd av den teknologiska utvecklingen, om man ser till de närmaste 10 åren.

Men trots en närhistoria som präglats av finansiella kriser och hög arbetslöshet i många länder så finns inte de värsta orosmolnen på arbetsmarknaden för den unga generationen. I stället är det frågor som klimatförändringar och krig som engagerar.

Allra flest, 49 procent, ansåg att klimatförändringar och miljöförstöring var den största utmaningen som världen möter. Därefter kom krig och konflikter som angavs av 39 procent, och ojämlikhet (däribland ekonomisk ojämlikhet) som angavs av 31 procent.

Lön viktigast, därefter meningsfullhet

De flesta ungdomar, 49 procent, uppger att lönen är den viktigaste faktorn när de söker efter jobb. Därefter kommer en känsla av meningsfullhet och påverkan på samhället, 41 procent, liksom utvecklings- och karriärmöjligheter, 40 procent. 30 procent menade att balansen mellan arbete och fritid var det viktigaste.

Och arbetsgivarna borde ta balansen mellan arbete och fritid på allvar, enligt ungdomarna. 42 procent tycker att det borde vara en del av arbetsgivarens uppgift att se till att balansen mellan arbete och fritid fungerar. Samtidigt svarade 41 procent att det viktigaste företagen kan göra för att skapa en ungdomsvänlig arbetsmiljö är att se till att det finns möjligheter att bidra till företagets visioner och strategi.

När ungdomarna skulle välja vilka egenskaper som är viktigast hos nationella ledare var det störst andel, 47 procent, som svarade integritet, ärlighet och ödmjukhet.

1 sep 2017 | 18:31

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev