EU-parlamentet pressar kommissionen om strategin EU-parlamentet pressar kommissionen om en ny jämställdhetsstrategi. Foto: Jessica Gow/TT.

EU-parlamentet pressar kommissionen om strategin

Jämställdhet Europaparlamentet pressar nu kommissionen i jämställdhetsarbetet, och bakom står bland andra den svenska EU-parlamentarikern Anna Hedh (S). Kommissionen är för svag, säger hon, medan ansvarig kommissionär svarar med att lova en aktionsplan mot lönegapet mellan kvinnor och män.
Gert Lundstedt
4 okt 2017 | 15:15
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Europaparlamentet röstade på tisdagen med bred majoritet för ett betänkande om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och offentliga sektorn i EU. Därmed sätts press på kommissionen att agera för en bättre jämställdhet i Europa. De svenska ledamöterna för moderaterna, kristdemokraterna och centern röstade emot. Anna Maria Corazza Bildt avstod från att rösta.

Som Arbetsvärlden skrev i går har jämställdhetsarbetet kommit att få en undanskymd roll i Europa när kommissionen inte har ersatt EU:s tidigare jämställdhetsstrategi med en ny.

Lönekartläggningar i EU

Den socialdemokratiska europaparlamentarikern Anna Hedh har lett arbetet med att ta fram betänkandet, som innehåller en lång rad förslag.

– Bland de viktigaste är att minska lönegapet, säger hon. Det måste bli lika lön för lika arbete. Liksom att det behövs lönekartläggningar för att synliggöra skillnader och på sikt minska lönegapet.

Vidare måste EU utifrån kvinnors situation ta sig an individualiserad beskattning och socialförsäkringar eftersom kvinnor råkar mest illa ut vid ekonomiska kriser.

– Skattepolitik och investeringar i kristider borde ha ett jämställdhetsperspektiv för att inte slå hårdare mot kvinnorna.

Oerhört många kvinnor har nu en pension som ligger under EU:s fattigdomsgräns

Ytterligare ett viktigt område är yrkesjämförelser, och att man inte bara jämför till exempel en manlig och kvinnlig sjuksköterska.

– Det är viktigt att lönerna också höjs i typiska kvinnoyrken, och att de därmed ges bättre status.

Liksom bättre pension.

– Oerhört många kvinnor har nu en pension som ligger under EU:s fattigdomsgräns.

Ger facken viktig roll

Även facken har enligt parlamentets betänkande en viktig roll för att förbättra kvinnors egenmakt.

– Det måste överlag bli fler kvinnor på beslutandeposter, såväl i bolagsstyrelser som hos arbetsmarknadens parter.

Jämställdhetsarbetet i EU går på tok för långsamt, menar Anna Hedh. Ansvaret ligger på hela EU, men i synnerhet kommissionen och lagstiftningsarbetet.

Lovar aktionsplan mot lönegapet

När betänkandet nu går vidare till kommissionen kan den i sin tur välja mellan att presentera ett lagförslag och att inte göra någonting.

– Kommissionen har tidigare lagt ett förslag om bättre balans mellan arbete och fritid, och att kvinnor och män ska ta gemensamt ansvar för barn och obetalt hemarbete. Förhoppningsvis använder de sig av vårt förslag i sitt lagstiftningsarbete.

Kommissionen kommer att lägga fram en aktionsplan för att komma till rätta med lönegapet

Till Arbetsvärlden kommenterar ansvarig kommissionär Vera Jourová parlamentets betänkande med att konstatera, att förutsättningarna för kvinnors egenmakt är ett jämställt deltagande på arbetsmarknaden och i beslutsfattandet, liksom lika lön. ”Det är också skälet till att kommissionen i april förra året lade fram ett förslag om att förbättra balansen för familjer mellan arbete och fritid. Kommissionen kommer vidare att lägga fram en aktionsplan för att komma till rätta med lönegapet mellan män och kvinnor” skriver hon i ett mejlsvar till Arbetsvärlden.

Sverige har ansvar som lok i EU

Sverige ligger redan långt framme i jämställdhetsarbetet jämfört med de flesta andra EU-länder. Är rapporten då viktig för Sverige?

– Jo, svarar Anna Hedh. Sverige har också ett lönegap, och kvinnliga pensionärer som ligger under EU:s fattigdomsgräns. Vi har även ett stort ansvar att vara loket som drar tåget framåt.

Betänkandet är en uppmaning till kommissionen i deras lagstiftningsarbete, men också till medlemsländerna

Delar av förslagen i betänkandet är sådant som medlemsländerna själva beslutar om, inte EU.

– Betänkandet är en uppmaning till kommissionen i deras lagstiftningsarbete, men också till medlemsländerna. Jämställdhetsperspektivet måste in på många områden, inte minst för arbetsmiljön. Och så länge EU bestämmer mycket över medlemsländerna måste vi få in den sociala aspekten.

Anna Hedh tror att betänkandet får betydelse på toppmötet i Göteborg som ska handla om social rättvisa på arbetsmarknaden.

– Det kommer också hamna på bordet hos Sveriges jämställdhetsminister som inför toppmötet bjudit in jämställdhetsministrar från Europa.

Gert Lundstedt

/ Kontakta skribenten

4 okt 2017 | 15:15

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev