Vaccinationer inom hemtjänsten dröjer Vaccineringen inom hemtjänsten sinkas av att kommunerna först måste samla in medgivanden om att få dela uppgifter med regionerna, ett arbete som i vissa fall inte påbörjats ännu. Foto: Pontus Lundahl / TT

Vaccinationer inom hemtjänsten dröjer

Covid-19 Kommunerna måste samla in medgivande från brukare med hemtjänst för att få dela information med regionerna innan erbjudande om vaccination kan ges. Men en del kommuner har inte ens kommit igång med att samla in medgivandena.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Trots att personer med hemtjänst tillhör den riskgrupp som ska vaccineras i den första fasen har vaccinationerna inte kunnat påbörjas i någon av de kommuner som Arbetsvärlden kontaktat. Anledningen är att kommunerna inte får dela information med regionerna om vilka som har hemtjänst hur som helst.

Först måste personerna lämna medgivande att dela informationen med regionen innan de kan kontaktas med erbjudande om vaccinering.

Vaccinationsplanens faser

Den nationella vaccinationsplanen mot covid-19 genomförs i flera faser:

Fas 1

I en första fas, den som just har inletts, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Ett indirekt skydd för dessa grupper kan även uppnås genom att tidigt vaccinera personal inom omsorg och hälso- och sjukvård som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.

Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.
Nationell plan för vaccination mot covid-19 – rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper

Fas 3

I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit ett avtal om att alla vuxna som bor i Sverige ska ha erbjudits vaccination mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Källa: Folkhälsomyndigheten

+ Expandera

Vaccinationerna inom hemtjänsten har exempelvis inte påbörjats ännu i Stockholm stad.

– Vi började samla in medgivanden innan jul just för att kunna hinna få in dem i god tid. Det är hemtjänstmedarbetarena som samlar in medgivandena från brukarna, säger Sofi Thunvik, kommunikationsansvarig på Äldreförvaltningen i Stockholm stad.

Vi kommer skicka brev till kommuninvånare med hemtjänst i dag eller imorgon

Inte heller Solna kommun har kommit igång med vaccinationerna av personer med hemtjänst eftersom arbetet med att samla in medgivanden inte är färdigt.

– Vi har kommit igång med arbetet nu i dagarna och väntas vara klara med insamlandet av medgivanden i nästa vecka. Det är cirka 850 personer som berörs i Solna och medgivandena samlas in via hemtjänstpersonalen som har med sig blanketter. Ibland fylls de i direkt eller så sker det vid nästa besök, säger Rasmus Sandsten till Arbetsvärlden.

Även i Södertälje samlar kommunen in medgivanden via hemtjänstpersonalen, och trots att arbetet påbörjades i förra veckan tror man inte att insamlandet är färdigt förrän slutet av nästa vecka.

I Täby kommun har man ännu inte börjat när Arbetsvärlden ringer på torsdagen.

– Vi kommer skicka brev till kommuninvånare med hemtjänst i dag eller imorgon med en medgivandeblankett, säger Stefan Berg, pressansvarig Täby kommun.

Annan modell i Sollentuna

I Sollentuna kommun meddelar presschef Moa Ledin att kommunen man valt att inte samla in medgivanden från hemtjänstkunderna. I stället skickar kommunen ut information å regionens vägnar.

– I måndags skickade vi ut ett brev till alla med omsorgsinsatser där det står att de ska kontakta sin vårdcentral om de vill vaccineras, och flera har ringt sina vårdcentraler och bokat det redan nu, svarar Moa Ledin i mejl.

Olika lokala lösningar

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges kommuner och regioner, SKR, berättar att det inte finns några gemensamma riktlinjer för hur regionerna ska sköta vaccineringen inom hemtjänsten.

I överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19 som SKR tecknat med staten finns heller ingen deadline för när fas 1 i den nationella planen för vaccination ska vara genomförd. Däremot är det tänkt att fas 2 påbörjas i februari, då gruppen 70+ ska vaccineras.

– En målsättning som finns i vår överenskommelse om genomförandet av vaccineringen är att uppnå en täckningsgrad för de som är 70 år och äldre på 80 procent till den 30 april. Jag är säker på att om man inte hinner vaccinera alla med hemtjänst i första fasen så kommer dessa personer få möjlighet att vaccinera sig i andra fasen, säger Emma Spak till Arbetsvärlden.

Man försöker hitta fungerande lösningar.

Någon gemensam strategi för att samla in medgivanden om delande av information om vilka personer som har hemtjänst med regionerna finns inte.

– Regionerna och kommunerna gör på olika sätt. Kommunerna kan gå ut genom hemtjänsten för att samla in medgivanden eller ha en annan variant som bygger mer på att personerna själva tar kontakt med kommunen och där man informerar om vaccineringen i olika kanaler.

– Man försöker hitta fungerande lösningar.

Har ni inga råd eller riktlinjer från SKR?

– Vi försöker sprida goda exempel, men det här kommer man lösa på fungerande sätt lokalt.

Kan du nämna något gott exempel på en region som löst vaccineringen inom hemtjänsten på ett särskilt effektivt sätt?

– Nej.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar