Föräldraförsäkringen föreslås bli tredelad I översynen av föräldraförsäkringen lämnas förslag på en tredelning av försäkringen med en överlåtbar del, någonting som Saco är positiva till. Foto: Fredrik Sandberg

Föräldraförsäkringen föreslås bli tredelad

Föräldraförsäkringen Genom att dela föräldraförsäkringen på tre delar där vardera förälder har en reserverad del och en del är överlåtbar ska uttaget bli mer jämställt. Det är ett förslag i slutbetänkandet från Utredningen om en modern föräldraförsäkring som lämnades till socialministern i dag.
18 dec 2017
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det är ett tjockt dokument på över 700 sidor som socialminister Annika Strandhäll (S) tar emot från utredaren Lars Arrhenius under pressträffen på Rosenbad.

– Jag ska njuta av denna som årets julbok, säger Annika Strandhäll och betonar att slutbetänkandet ska ut på en bred remiss där ett stort antal remissinstanser ska få säga sitt.

I korthet

  • Föräldraförsäkringen tredelas så att fem månader reserveras åt vardera förälder och den tredje delen blir överförbar. Om en vårdnadshavare sitter i fängelse kan alla dagar överlåtas.
  • Nya åldersgränser införs och dagarna får en ny fördelning över tid. 390 dagar ges till barnets treårsdag, därefter ges 10 dagar per år till dess barnet fyllt 10 år.
  • Sambo ska kunna ta del av föräldrapenning.
  • 30 dagar per förälder blir överförbara till annan person som täcks av föräldraförsäkringen.
  • Inkomsttaket för graviditetspenning och tillfällig föräldrapenning höjs till 8,0 prisbasbelopp.
  • Tio extra dagar med graviditetspenning.
  • Snabbhetspremien slopas. (Snabbhetspremien innebär att en kvinna som blir gravid igen inom 1 år och 9 månader behåller samma ersättningsnivå som för första barnet)

Källa: Utredningen om en modern föräldraförsäkring

+ Expandera

Översynen tittar på hur föräldraförsäkringen ska kunna bli mer jämställd, hur reglerna kan förenklas och hur den kan anpassas till fler olika familjekonstellationer.

Om man tittar tillbaka  historiskt så är det reserveringen av månader och dagar som får effekt

Det centrala förslaget vad gäller att göra försäkringen mer jämställd är att dela den i tre lika delar där vardera föräldern har sin del, med en tredje flexibel del som kan överlåtas (ett undantag som gör det möjligt att överföra samtliga dagar med föräldrapenning är om en förälder är förhindrad på grund av fängelsestraff).

Alltså föreslås fem månader, eller totalt 151 dagar, reserveras till vardera vårdnadshavaren. Något som utgör en betydande ökning från nuvarande 90 dagar.

– Om man tittar tillbaka historiskt så är det reserveringen av månader och dagar som får effekt, säger Lars Arrhenius om syftet att få till ett jämställt uttag.

OECD rekommenderade i våras Sverige att fortsätta dela upp föräldraförsäkringen. LO driver krav på en helt individualiserad föräldraförsäkring, Saco driver ett förslag om tredelning som är i linje med utredningens och TCO har ett kongressbeslut som gör det möjligt för organisationen att driva på för en fjärde pappamånad (vilket man dock ännu inte gör).

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

I utredningens förslag behålls alltså en del som kan överlåtas, vilket också Saco vill.

Det är någonting som Lars Arrhenius menar behövs för att bevara en flexibilitet som tar hänsyn till individuella skillnader.

– Arbetstider och barnets behov är sådant som kan se olika ut, säger Lars Arrhenius.

Utredningen föreslår också nya åldersgränser och en ny fördelning av uttaget över tid. Fram till barnets treårsdag ges 390 dagar, därefter 10 dagar per år fram till dess barnet fyller tio år.

Det ska också bli enklare för olika typer av familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen. Familjer med fler än två personer som utövar föräldraskap får utökade möjligheterna att fördela föräldrapenningen: en sambo ska kunna ta del av föräldrapenningen och dessutom ska 30 dagar per förälder vara överförbara till annan person som täcks av föräldraförsäkringen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, men ska alltså först ut på en bred remissrunda. Dagens Nyheter rapporterar att såväl Alliansen som Sverigedemokraterna är emot de fem reserverade föräldramånaderna, vilket innebär att förslaget knappt ett år innan valet saknar tillräckligt stöd i riksdagen.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar