Alice Bah Kuhnke (MP) om #metoo: Slaget har bara börjat Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) menar att ett misslyckande att ta tillvara på #metoo vore en otjänst också för efterkommande generationern. Fr v Eva Nordmark, ordförande TCO, Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet, Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, och Alice Bah Kuhnke. Foto: Carola Andreasson

Alice Bah Kuhnke (MP) om #metoo: Slaget har bara börjat

#metoo Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) varnar för risken att tappa den historiska möjlighet som #metoo skapat. Nu utlovar hon att inom mycket kort redovisa vad hon gör mot sexuella trakasserier på sitt område.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kraften i #metoo-rörelsen får inte gå förlorad. Under den premissen mobiliseras trupperna inom såväl fack som politik för att åstadkomma varaktig förändring efter de otaliga vittnesmål om sexuella trakasserier som på sistone blivit kända i bransch efter bransch.

Under seminariet ”Hur går vi vidare efter #metoo?” på tisdagen på TCO-kansliet är det, till skillnad från gårdagens riksdagsdebatt i ämnet som samlade 18 riksdagsledamöter, fullsatt. Bland deltagarna finns kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) som varnar för att mycket kan gå förlorat om tillfället nu inte tas tillvara.

Vi har ännu inte kommit till punkten där vi fördelar makt

– I stort sett alla är överens om att det här är för jävligt och vi måste förändra det. Men det är typiskt att vi är överens, för vi har ännu inte kommit till punkten där vi fördelar makt: det är då det börjar svida, och det kommer ske samtidigt som det här riskerar att tystas ner, att det inte längre väcker uppmärksamhet, säger Alice Bah Kuhnke.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Foto: Simon Markusson

– Vi måste vara förberedda, för det stora slaget har inte kommit än. Vi håller på att samla trupperna nu. Nu pratar jag om krigsstrategi men det är ju det det handlar om.

Hon delar med sig av sin oro för att #metoo-rörelsen kan ha blåst över inom några månader om inte ord följs av handling, någonting som skulle vara en otjänst också för efterkommande generationer.

– Jag är orolig för att artiklar om #metoo inte ger klick längre om några månader, att det kommer vara normaliserat att det varit en diskussion och sedan fortsätter det som vanligt, säger Alice Bah Kuhnke.

– Den backlashen blir i så fall total: då har vi backlashat oss tillbaka och gjort en otjänst för våra barnbarns barnbarn. Jag har därför satt fokus i det jag kommer presentera inom kort: att följa skattepengarna inom mitt ansvarsområde och se vad jag kan göra för att säkerställa att de pengarna bidrar till goda arbetsmiljöer, säger Alice Bah Kuhnke, och berättar att hon kommer presentera sina åtgärder redan innan jul.

Vi behöver inte ett nytt papper om att det är förbjudet med sexuella övergrepp på en arbetsplats.

Flera åtgärder införs redan på jämställdhetsområdet. Diskrimineringsombudsmannen gör mer omfattande granskningar av flera företag som svar på #metoo, och får mer pengar. En jämställdhetsmyndighet inrättas också efter årsskiftet.

Eva Nordmark, ordförande TCO. Foto: Simon Markusson

Också TCO:s ordförande Eva Nordmark är noga med att poängtera att #metoo har ett starkt momentum som kan leda till varaktig förändring. Hon berättar om flera arbeten som pågår bland förbunden; checklistor, information till medlemmar och förtroendevalda. Vad gör du om du blir trakasserad? Vem vänder du dig till? TCO uppdaterar sin handbok mot sexuella trakasserier ”Bryt tystnaden” som togs fram redan 2013.

Förbund som organiserar chefer siktar också på att rusta dem med information för skapa ett effektivt ledarskap mot sexuella trakasserier.

Facken har ett eget upprop, #InteFörhandlingsbart, som samlat 1501 kvinnor inom facken.

– Inte ens facket är fredat från detta. Jag tror att vi har utgått från att i facket ska inte det här finnas eftersom vi drömmer om ett arbetsliv där alla finns och behövs och så har vi inte tittat in mot oss själva. Vi behöver också bli bättre på att bryta tystnadskulturen, säger Eva Nordmark.

En sak man enkelt skulle kunna göra är att utvidga meddelarskyddet så att det gäller på hela arbetsmarknaden

I fredags hade regeringsföreträdare ett möte tillsammans med arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen med anledning av #metoo. Där framkom att det finns en stark samsyn hos parterna och politiken: lagstiftning och regelverk finns på plats, nu gäller det att få tillämpningen att fungera.

Eller som Alice Bah Kuhnke uttrycker det under TCO:s seminarium:

– Vi behöver inte ett nytt papper om att det är förbjudet med sexuella övergrepp på en arbetsplats.

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet. Foto: Carola Andreasson

Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet, betonar vikten av arbetet ute på arbetsplatserna.

– Maktstrukturerna på arbetsplatserna kommer man kanske inte åt genom lagtexterna utan dem måste man våga attackera på varje enskild arbetsplats, hur ser det ut? Det är vi inte i närheten av någonstans i det svenska samhället.

– Vi har fått igång någonting jättestort som sedan riskerar att bara plana ut och det är det sista vi önskar – att inte ta tag i strukturproblemen.

Hur kan det ha varit ett så stort problem inom mediebranschen, som ju arbetar med att göra avslöjanden?

– Det har varit många vittnesmål från mediebranschen men jag har inte sett någon egentlig viktning om någon bransch varit mer utsatt än någon annan. Som reporter tror jag att de branscher där man inte vittnat alls är de man borde vara särskilt intresserad av att titta på, för där verkar det råda riktig tystnadskultur, säger Jonas Nordling till Arbetsvärlden.

Under seminariet skickar han ett medskick till politiken:

– En sak man enkelt skulle kunna göra är att utvidga meddelarskyddet så att det gäller på hela arbetsmarknaden, för det gör det faktiskt inte i dag. Det skulle kanske göra så att fler vågar berätta åtminstone för de som har en granskande funktion i samhället, det vill säga medierna, säger Jonas Nordling.

När Alice Bah Kuhnke med patos säger att det riktiga slaget ännu inte börjat drar hon applåder.

Men vad menar du, egentligen?

– Det finns något förrädiskt i den på ytan vackra enigheten. Det här intrycket att ”hela samhället står upp och alla partier från höger till vänster och till och med Sverigedemokraterna, och arbetsgivare och fack är överens” om att det här är fruktansvärt och oacceptabelt. Sedan slutar det där, säger Alice Bah Kuhnke till Arbetsvärlden.

– Det är lätt att stanna vid att se över lagarna. Saknas det någonting? Klart vi måste utbilda våra chefer och så vidare. Men vad betyder det? Vi behöver förändra maktstrukturer och då brukar människor börja protestera. Då är det inte lika roligt längre.

Är det genom kvotering?

– Nej. Det vi vill är att förändra människors makt över sina egna liv. Vem har makten att skapa en tystnadskultur? Allt det måste förändras för att vi faktiskt ska kunna bygga en ny värld.

För henne är bilden av vad som behöver göras tydlig.

– Det första är att förstå att varje enskild arbetsplats måste identifiera sina egna strukturer. Vilka strukturer råder på vår arbetsplats? Det andra är att vara så pass modig att man vågar agera. Och det tredje är att göra det, säger Alice Bah Kuhnke till Arbetsvärlden.

För att inte #metoo ska rinna ut i sanden kommer också Eva Nordmark och Alice Bah Kuhnke träffas igen i ett uppföljningsmöte.

– Vi har redan beslutat att vi ses här igen om ungefär ett halvår och följer upp var vi är på gång och vad vi har kunnat lösa så här långt, säger Eva Nordmark.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar