Saco: Bred uppgörelse behövs för välfärdens finansiering Göran Arrius, ordförande för Saco, inledningstalar på Saco:s kongress 2017. Kongressen hölls 23-24 november på Hotel At Six, Stockholm. Foto: Åsa Widert Schoug

Saco: Bred uppgörelse behövs för välfärdens finansiering

Saco kongress 2017 Saco ska arbeta för en blocköverskridande politisk överenskommelse om välfärdens finansiering, det står klart efter att en motion från Läkarförbundet röstats igenom på kongressen. Arbetsvärlden tittar på några av de viktigaste besluten.
28 nov 2017 | 15:34
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den framtida välfärden kommer möta stora utmaningar när det kommer till finansiering om den ska leva upp till medborgarnas förväntningar. Det ställer också krav på att politikerna sätter sig ner och kommer överens över blocken, enligt Läkarförbundet som fick igenom sin motion på Saco:s kongress förra veckan.

Kongressen i korthet

Några viktiga beslut som togs under Saco:s kongress 2017:

  • Saco ska arbeta för att det tillsätts en bred parlamentarisk kommitté med uppdraget att hitta långsiktiga lösningar för välfärdens framtida åtagande och finansiering. Motion från Läkarförbundet röstades igenom utan ändringar.
  • Saco ska arbeta för en översyn av Arbetsmiljölagen som anpassar lagstiftningen till dagens och framtidens arbetsmarknad. Även detta var en motion från Läkarförbundet som röstades igenom utan ändringar.
  • Saco antog hållbar hälsa som ett prioriterat fokusområde i kommande verksamhetsplan enligt motion från Saco vård som röstades igenom av kongressen utan ändringar. Det innebär att Saco ger sig in i hälsodebatten där organisationen ska bidra med kunskap och konstruktiva förslag för hållbar hälsa.
  • Saco förtydligar att man verkar för en tredelad föräldraförsäkring med två lika delar och en överlåtningsbar del.
+ Expandera

Precis som Saco drivit på för att politikerna ska enas om en stor skattereform ska akademikerfackens centralorganisation nu också trycka på för en bred uppgörelse om välfärden.

Rent konkret: Saco ska arbeta för att det tillsätts en bred parlamentarisk kommitté som ska hitta lösningar på finansiering och åtaganden för framtidens välfärd.

Vi yrkade på att man skulle lägga till en sats som klargör att man bör utgå från principen om solidarisk finansiering av välfärden.

Motionen röstades igenom utan ändringar, men Akademikerförbundet SSR hade föreslagit en ändring som skulle förtydliga en viktig punkt; nämligen att lösningarna ska utgå från principen om solidarisk finansiering – ett sätt att slå vakt mot privatfinansierade lösningar.

Simon Vinge, chefsekonom Akademikerförbundet SSR.

– Vi håller i grunden med läkarförbundet men vi yrkade på att man skulle lägga till en sats som klargör att man bör utgå från principen om solidarisk finansiering av välfärden. Tyvärr röstades ändringsförslaget ner, säger Simon Vinge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR till Arbetsvärlden.

 

Tyder det på att man från Saco:s sida öppnar dörren för privatfinansierad välfärd?

– Nej, det tror jag inte man behöver vara orolig för. Det här betyder att Saco närmar sig välfärdsfrågorna, säger Simon Vinge.

Men det finns någonting annat som reser frågetecken för Akademikerförbundet SSR. I motionen hänvisas nämligen till en rapport från arbetsgivarorganisationen SKL 2010 som beräknar att det behövs en betydande skattehöjning om välfärden ska fortsätta hålla befintlig standard i framtiden – en rapport som SKL senare backade från.

– Jag tycker det är lite konstigt. I den rapporten menar SKL att vi behöver en skattehöjning motsvarande 13 kronor för att finansiera välfärden 2035, men fem år senare släppte man en ny rapport där man delvis backade från det påståendet. Då konstaterade man i stället att skatteintäkterna ökat utan någon skattehöjning, exempelvis genom befolkningsökning.

Vårdförbundet: ”Vi slösar lite med samhällets resurser för tillfället”

Johan Larson, vice ordförande på TCO-anknutna Vårdförbundet som organiserar barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, menar att en stor del av kostnadsfrågan när det kommer till vården kan lösas genom ändrat arbetssätt.

Johan Larson, vice ordförande Vårdförbundet.

– Vi vill också se breda parlamentariska lösningar men man kan närma sig frågan från olika håll – att skjuta till mer pengar eller att hitta effektivare sätt att arbeta. Om vi fortsätter på det inslagna spåret kommer det behövas mer pengar men vi tror också att det går att använda pengarna på ett klokare sätt, säger Johan Larson.

För Vårdförbundet handlar det om att lägga om vården till det som kallas personcentrerad vård, någonting som också arbetsgivarorganisationen SKL driver på för. Personcentrerad vård är i korthet ett förhållningssätt som innebär att vården tar hänsyn till hela personens situation och resurser. Det är ett sätt att arbeta som enligt Johan Larson framför allt förbättrar vården av komplexa sjukdomstillstånd.

Jag tror man blir svaret skyldig om man förespråkar en annan modell

– Genom att jobba på ett mer personcentrerat sätt kan vi korta ner vårdtiderna och få till en effektivare och bättre vård. Vi slösar lite med samhällets resurser för tillfället. I dag är vården lite för mycket av en institution där personen kommer på besök, säger Johan Larson.

Han är också tydlig med att Vårdförbundet inte vill se privatfinansierade lösningar.

– Om man tittar på USA så har det lett till dyrare vård som inte är tillgänglig för alla. Vi tycker att solidarisk finansiering är en grundbult i välfärden och i dag är den allra mesta vården, även den i privat regi, skattefinansierad. Jag tror man blir svaret skyldig om man förespråkar en annan modell, säger Johan Larson. Och förtydligar att Vårdförbundet däremot är för privata aktörer i vården.

Läkarförbundet: ”Vi går inte emot solidarisk välfärdsfinansiering”

Marina Tuutma, styrelseledamot i Läkarförbundet, säger till Arbetsvärlden att förbundets motion inte ska tolkas som en öppning för privata finansieringslösningar i välfärden.

Marina Tuutman, styrelseledamot Läkarförbundet.

– Nej, vi går inte emot solidarisk välfärdsfinansiering. Den här motionen går ut på att det behövs utredas hur den framtida finansieringen och prioriteringen ska se ut, det behövs en bred politisk överenskommelse om välfärdens finansiering och prioriteringar för att ge stabilitet och hållbarhet, säger Marina Tuutmark.

– Vi har inte råd att ha olika politiska meningar som ständigt ändras och lösningar som hela tiden byts ut. Detta är i grunden en jämlikhetsfråga som borde handla om politiska prioriteringar.

Läkarförbundet fick på kongressen också igenom en motion om att Saco ska driva på för en översyn av arbetsmiljölagen.

– Dagens arbetsmiljölagstiftning räcker inte till. Vi vet att det framför allt är anställda inom kommun och vård som drabbas av dålig arbetsmiljö. Det behövs stärkt skydd mot psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och övertid, säger Marina Tuutma.

Andra motioner som röstades igenom på kongressen inkluderade en motion från Saco vård som innebär att Saco får ett helt nytt fokusområde.

Saco ska ge sig in i hälsodebatten och påverka i frågan om hållbar hälsa. I motionen noteras att man ser stora brister i att Saco, vars förbund organiserar många anställda inom hälso- och sjukvårdssektorn, inte är en aktiv part i debatten om hållbar hälsa och välfärdens utveckling. Någonting som det alltså kommer bli ändring på.

28 nov 2017 | 15:34

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev