Unionen vill se ny utredning om trygghet för egenföretagare Centerledaren Annie Lööf (th) möter unga kvinnliga företagare bland andra Isabella Löwengrip (tv). Foto: Lars Pehrson / SvD / TT /

Unionen vill se ny utredning om trygghet för egenföretagare

Välfärden Fackförbundet Unionen är kritiskt till att den statliga utredningen om egenföretagarnas socialförsäkringar lägger fram så få konkreta förslag. – Regeringen måste nu tillsätta en ny utredning, säger förbundets samhällspolitiska chef Henrik Ehrenberg.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Det är olyckligt att man inte gjort sitt jobb.

Så säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen, efter att Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf i mitten av september kommit med sin kartläggning av utvecklingen när det gäller egenföretagare i landet. Utredningen som hon gjort på uppdrag av regeringen heter ”Företagare i de sociala trygghetssystemen” (SOU 2019:41).

Granskningen, som enbart gäller dagens sjuk-och föräldraförsäkringar, visar att de är utformade så att de gynnar eller ”ger mest genomslag för” anställda.

”Regler och tillämpningar är inte alltid anpassade till företagare eller andra grupper som arbetar självständigt och som kan ha mer varierande arbetsförhållanden och inkomster” konstaterar hon.

Ändå kommer Gunilla Nordlöf – som tog över utredningen från S-politikern Jennie Nilsson, (numera landsbygdsminister) i mars 2019 – med ytterst få konkreta åtgärdsförslag. Exempelvis bör regler som rör sjukpenninggrundande inkomst, SGI, för personer med enskild firma bör bli ”tydligare och enklare”.

”Fortsatta analyser behövs”

I stället efterlyser hon mestadels fortsatta analyser.

Bland annat bör villkoren för egenföretagare, kombinatörer (de som skiftar mellan anställningar och privata uppdrag) och andra grupper med varierande inkomster, ses över ifråga om deltidssjukskrivningar, rehabilitering karenstid och sjuklön.

De flesta som vet något om det här, förstår att försäkringarna är skapade i en annan tid

Men Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen, är besviken.

– Vi är ju väldigt kritiska till att utredningen inte föreslår något, och då måste ju regeringen tillsätta en ny utredning med klara direktiv att lägga konkreta förslag.

– De flesta som vet något om det här, förstår att försäkringarna är skapade i en annan tid. Det är därför det är så olyckligt att utredningen inte gjorde sitt jobb, upprepar han.

Ett alternativ till att tillsätta en ny utredning är att regeringen och socialförsäkringsdepartementet själva utarbetar och föreslår konkreta förbättringar, uppger han.

Viktigare för kvinnliga företagare

Unionen kom igår torsdag med en rapport som visar att andelen kvinnor som driver företag i Sverige fortsätter att uppgå till cirka en tredjedel, 31 procent. Enligt utredningen är det samma låga nivå som 2004.

Högst andel kvinnor med eget bolag eller enskild firma finns, enligt Unionens rapport, i Lidingö, Danderyd och Vaxholm (runt 40 procent) medan Pajala, Aneby och Storfors har lägst andel bland landets kommuner (cirka 20 procent).

Enligt Henrik Ehrenberg måste såväl sjuk-och föräldraförsäkringarna liksom arbetslöshetsförsäkringen förbättras.

– Socialförsäkringssystemet måste anpassas på ett sätt som underlättar för alla företagare. Det är särskilt viktigt för kvinnor som har mer att förlora på att byta en trygg anställning mot att driva eget, uppger han.

– Väldigt många i dag uppfattar att socialförsäkringarna inte riktigt fungerar för egenföretagare, vilken skapar osäkerhet och oro, förklarar han

Även TCO anser att det är dags att förbättra trygghetssystemen för olika grupper och att regeringen behöver ta fram fler konkreta förslag.

Vi vill bland annat man ska undersöka om historiskt SGI kan tillämpas

Enligt utredaren Mikael Dubois delar TCO bedömningen att regering och riksdag måste göra mer på området för att förbättra villkoren för egenföretagare eller andra grupper med ”korta” inkomster.

– Vi vill bland annat man ska undersöka om historiskt SGI kan tillämpas så att man tittar på vilka vinster och inkomster någon haft tillbaka i tiden, för att kunna beräkna SGI och det vore bra om det går att inkludera personer med enskild firma, säger Mikael Dubois.

Han saknar också ett förslag från utredaren om att göra det möjligt för egenföretagare att ändra antalet karensdagar efter att man fyllt 55 år. I dag kan man inte minska antalet karensdagar efter 55-årsdagen.

Dessutom bör kompetensen inom Försäkringskassan förstärkas för personer med varierande inkomster eftersom dagens regelverk är komplicerat.

– Handläggningen för den här gruppen är inte centraliserad och det är viktigt att handläggarna har rätt kompetens, uppger han.

 

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar