Ekonomisk kris för landets största socialtjänst Ledningen ändrar nya rutiner efter en vecka. Det blir väldigt svajigt. Det gör det svårt för cheferna att känna trygghet. Det vet inte själva vad de kan förmedla till medarbetarna, när förutsättningarna ändras i morgon, säger Viktoriya Gustafsson, Visions huvudskyddsombud vid Angereds socialtjänst.

Ekonomisk kris för landets största socialtjänst

Socialtjänsten Bakom stora personalnedskärningar vid landets största socialtjänst i Angered, Göteborg ruvar ett missnöje med ledarskapet. En medarbetarenkät från i fjol ger mycket svaga resultat för otydligt ledarskap och brister i kommunikationen.
Lars Soold
4 jul 2019 | 09:24
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Flera miljoner för inhyrda konsulter ligger bakom en ekonomisk kris inom Sveriges största socialtjänst i Angered utanför Göteborg. Man har stora problem att rekrytera personal, både socialsekreterare och chefer, ett problem man, enligt rapporter från Arbetsförmedlingen och fackförbundet Vision, delar med många socialtjänster runt om i landet. Problem som är extra stora i utsatta områden, likt Angered, där man oftare brottas med kriminella grupperingar.

Bland utmaningarna finns ökade hot mot personalen från kriminella, liksom att ta emot en stor andel IS-återvändare.

50 tjänster ska nu bort inom socialtjänsten i Angered och ytterligare miljoner ska sparas för att rädda två fritidsgårdar och ett medborgarkontor.

I Angered ruvar, bakom svårigheter att behålla och rekrytera erfaren personal, ett stort missnöje med socialtjänstens ledning. Detta visar förra årets medarbetarenkät från chefer som arbetar närmast socialsekreterarna vid bistånd och service.

– Vi har lyft problemen i samverkan och skulle bli kallade till möte. Men det har vi ännu inte blivit, säger fackförbundets Vision huvudskyddsombud i Angered Viktoriya Gustafssson.

Stora problem

Angered är en förort till Göteborg och en av stadens tio stadsdelsnämnder. Här finns en hög andel arbetslösa människor och relativt stor del av medborgarna står kontakt med socialtjänsten. Stadsdelen brottas med parallella maktstrukturer och grovt kriminella grupperingar.

Utmaningarna är stora med ökade hot mot personalen från kriminella, och att ta emot stor andel IS-återvändare. Socialtjänsten i Angered har stora problem att rekrytera både chefer och socialsekreterare och har lagt ut mycket stora belopp på konsulter för att hålla verksamheten flytande.

Budgetproblemen har varit kända i två år och i mars i fjol klubbade stadsdelsnämnden besparingar inom socialtjänsten på närmare 80 miljoner kronor. Dessa nedskärningar verkställs nu, mitt i semestertider, med bara några veckors varsel. Fackförbundet Vision har kritiserat detta plötsliga förfarande.

+ Expandera

Enhetscheferna är mycket missnöjda med att ledningen inte litar på deras arbete och ledningens förmåga att fånga upp viktig information. Här ligger deras poäng på 1,5 på en femgradig skala, jämfört med 4 poäng som är genomsnittet för anställda inom Göteborgs Stad.

Ovanför enhetscheferna, som svarat på enkäten, finns områdeschefer och högst upp inom socialtjänsten en sektorchef, eller socialchef om man så vill. Enligt tf sektorchef Lisa Klein stämmer det att resultatet är lågt när det gäller tillit och förmågan att fånga upp viktig information från verksamheten. Hon vill inte ge en intervju per telefon och skriver i mail att;

”Så vill vi inte ha det. Just nu pågår ett arbete på sektornivå med att ta fram åtgärder för hur vi ska förbättra detta”.

Enkäten visar också att enhetscheferna saknar motivation och uppskattning från närmaste chef. Här ger de två poäng mot stadens snitt på fyra poäng. Samma dåliga poäng ger de för ledningens förmåga att kommunicera mål och uppdrag.

Områdeschefer som ska stötta dessa chefer behöver ha rätt kompetens för jobbet

Enligt Vision saknas tydliga mål och rutiner. Instruktioner ändras ofta.

– Så är det även för oss i facket. Det gäller på alla nivåer, säger Viktoriya Gustafsson.

Hon säger att medarbetare får information via media i stället för från sina chefer. Så var det inför vårens utbildning för att skydd för personalen mot hot och våld, och även nu med de stora personalnedskärningarna.

– Ledningen ändrar nya rutiner efter en vecka. Det blir väldigt svajigt. Det gör det svårt för cheferna att känna trygghet. Det vet inte själva vad de kan förmedla till medarbetarna, när förutsättningarna ändras i morgon, säger Viktoriya Gustafsson.

Tf sektorchef Lisa Klein skriver om den bristande kommunikationen att ”det är återigen tråkigt som arbetsgivare att se den typen av resultat. Hur vi ska förbättra detta arbetar sektorn med just nu.”

Stor stress bland cheferna

Forskningen inom hållbart ledarskap är helt överens: För att klara av jobbet som mellanchef klämd mellan medborgares och medarbetares behov och högre chefers krav krävs tydliga ramar, mål, kommunikation och kontinuitet.

Sektorledningen har en önskan om att vara mer närvarande ute i verksamheterna för att fånga upp viktig information, menar tf sektorchef Lisa Klein.

I Angered har situationen lett till att enhetscheferna inom bistånd och service upplever sig fem gånger så stressade som övriga anställda i staden och att de har tre gånger så mycket problem med värk i huvud, nacke och rygg. De arbetar tre gånger så ofta när de är sjuka.

Enligt tf sektorchef Lisa Klein ska fler enhetschefer bidra till bättre arbetsmiljö. Man har också anställt en extra områdeschef.

”Vi behöver bli tydligare i vår kommunikation när det sker förändringar. Syfte, mål och tidsplan måste vara tydligt för alla chefer. Vi ska också fastställa arbetsmiljöarbetet och få fart på åtgärderna. Sektorledningen har en önskan om att vara mer närvarande ute i verksamheterna för att fånga upp viktig information”, skriver hon.

om ingen fångar upp det så är det som att skrika mot en vägg

Fackförbundet Vision menar att det krävs ett intensivt arbete, tydlighet från områdeschefer och kontinuitet för att komma tillrätta med problemen.  Men man har alltså inte inbjudits att delta i arbetet.

– Stödet måste komma från chefer med bättre kunskap om de svårigheter som enhetscheferna och socialsekreterarna möter till vardags. Ledningen behöver bli mycket mer lyhörd inför de behov som cheferna signalerar, säger huvudskyddsombud Viktoriya Gustafsson.

Just ledningens lyhördhet får lägst poäng i enkäten.

–  Enhetscheferna är bra på att uttrycka sina behov, men om ingen fångar upp det så är det som att skrika mot en vägg. Förhoppningsvis kan det blir bättre när bistånd och service, som är mycket stort, delas upp på två områdeschefer. Men det vet inte ännu, säger Viktoriya Gustafsson.

Lars Soold
4 jul 2019 | 09:24

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Arne Grip 5 jul 2019:

    Glöm inte Lars Persson i Krokom. En chef tyckte att Lars P var för frikostig mot alla som sökte hjälp. Han skrev ett avsked och kallade till möte 10 juni 2010. Den dagen tog Lars P sitt liv. Två chefer fälldes i tingsrätten för vållande till annans död. När Hovrätten friade var de borta. På guldfoten, avtal om miljonersättning. RÅ överklagade till HD på att avskedet var bluff. En anställd kan bara säga upp sig själv. Bara KS kan avskeda. HD sade nej. Lasse är död. En chef fick jobb i grannkommunen. Utredningen om arbetsrätten ska stoppa falska avsked.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev