Facken ändrar inte stadgar efter dom mot Transport Få fackförbund ser anledning att se över sina stadgar efter att Stockholms tingsrätt ogiltigförklarade Transportarbetareförbundets uteslutning av en sverigedemokratisk kommunpolitiker. Alla förbund som svarat på Arbetsvärldens enkät tillåter medlemmar i Sverigedemokraterna att också vara medlemmar i facket, och de flesta uppger att det går bra att vara både förtroendevalda hos partiet och förbundet samtidigt. På bild Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Facken ändrar inte stadgar efter dom mot Transport

Transportdomen Flera fackförbund anser att det inte går att förena fackligt förtroendeuppdrag med förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna. Men få kommer att se över sina stadgar efter domen mot Transportarbetareförbundet, vars uteslutning av en sverigedemokratisk kommunpolitiker underkändes i tingsrätten.
18 mar 2021 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Transportarbetareförbundet har en ovanligt hård linje mot Sverigedemokraterna inom den fackliga världen. Till skillnad från andra fackförbund tillämpar Transport i praktiken en nolltolerans mot medlemskap i facket för personer som är förtroendevalda i partiet.

9 av 28 nekar dubbla förtroendeposter

9 av de 28 förbund som besvarat enkäten svarar att det inte går bra att vara förtroendevald för Sverigedemokraterna och facket samtidigt.

De förbund som anger att det inte går att kombinera förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna och fackförbundet är: Byggnads, Fastighets, Handelsanställdas förbund, Lärarförbundet, Pappers, Seko, ST, Vårdförbundet och Vision

+ Expandera

När Transportarbetareförbundet uteslöt en sverigedemokratisk kommunpolitiker i Kiruna gjordes detta med hänvisning till att partiets värderingar bryter mot den i förbundets stadgar fastlagda målsättningen att verka för en samhällsutveckling på grundval av alla människors lika värde.

Detta var dock ett resonemang som Stockholms tingsrätt inte gick med på. Uteslutningen ogiltigförklarades i tingsrättens dom den 4 mars.

Tingsrätten menar att de bevis som förbundet förde fram – Sverigedemokraternas partiprogram och uttalanden från SD-företrädare – inte räcker för att bevisa att medlemmen gjort sig skyldig till något som enligt förbundets stadgar berättigat förbundet att utesluta honom.

Det är viktig att komma ihåg att detta är en tingsrättsdom

Stadgeformuleringarna som Transportarbetareförbundet stödjer sig på liknar stadgarna hos andra fackförbund. Frågan väcks alltså huruvida dessa formuleringar kommer hålla i rätten i eventuella framtida konflikter med SD-företrädare.

När Arbetsvärlden skickar ut en enkät till fackförbunden för att se hur de förhåller sig till Sverigedemokraterna och om de nu kommer se över sina stadgar, framgår det dock att de allra flesta förbund har en delvis annan hållning än Transportarbetareförbundet.

Problematiken blir ännu tydligare när man betänker att fackförbund som tillåter SD-företrädare att samtidigt vara fackligt förtroendevalda också har snarlika stadgeformuleringar som värnar om demokrati och människovärdet.

Exempelvis tillåter Elektrikerna SD-företrädare att samtidigt vara fackligt förtroendevalda och anför som stöd för detta nedanstående stadgeformuleringar:

”Förbundet är en demokratisk organisation som värnar om medlemmarnas delaktighet, om ett demokratiskt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde och rätt. Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet, i samhället och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och en feministisk grundsyn.”

Facken utesluter inte SD-medlemmar

Inget förbund svarar i vår enkät att förtroendeuppdrag i Sverigedemokraterna innebär att man inte får vara medlem i förbundet. Däremot anser en del förbund (9 av de 28 som besvarat vår enkät) att det inte går att samtidigt vara fackligt förtroendevald.

Det kan dock vara svårt att dra tillbaka förtroendeuppdrag som röstas fram av medlemmarna, men det kan vara möjligt om förbundsstyrelsen kommer fram till att det rör sig om brott mot stadgarna.

Avstängd från förtroendeuppdrag i Handels

Handelsanställdas förbundsstyrelse stängde år 2019 av en sverigedemokratisk kommunpolitiker från förtroendeuppdraget som klubbordförande på en skånsk Ica Maxi­butik med hänvisning till stadgarna. SD-politikern överklagade avstängningen till en skiljenämnd. Domen i skiljenämnden blev att Handelsförbundet gjort rätt. Ledamöterna tog fasta på att Sverigedemokraterna motsätter sig adoption för ensamstående, samkönade par och polyamorösa grupper, samt att partiet anser att invandring från muslimska länder med inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad, rapporterar förbundets tidning Handelsnytt.

Ledamöterna kom fram till att dessa ståndpunkter skiljer sig så pass mycket från Handelsförbundets syn att intressekonflikter kan uppstå.

Tingsrättsdom ingen större betydelse

Mattias Landgren är vd och chefsjurist på LO-TCO rättsskydd, som företrädde Transportarbetareförbundet i fallet i tingsrätten som avgjordes den 4 mars. Han tror att det är för tidigt att svara på frågan om den nya domen försvårar för facket att stänga av SD-politiker som är förtroendevalda.

– Det är viktig att komma ihåg att detta är en tingsrättsdom, och de brukar inte få någon större betydelse. Typiskt sätt måste ett fall vandra högre upp i instanserna för att bli prejudicerande, säger Mattias Landgren till Arbetsvärlden.

Den föranleder isolerat ingen direkt åtgärd för vår del

Flera förbund har följt fallet men det är få som uppger att det ger anledning att se över de egna stadgarna.

Lärarförbundet, som inte tillåter sverigedemokratiska förtroendevalda att samtidigt vara fackligt förtroendevalda med hänvisning till motstridiga värderingar, uppger att de ”eventuellt” kommer se över stadgarna efter domen mot Transportarbetareförbundet.

Här framkommer också en skillnad mellan lärarfacken eftersom Lärarnas Riksförbund tillåter Sverigedemokrater med förtroendeuppdrag att samtidigt ha fackliga förtroendeuppdrag.

Fackförbundet Forena kommer utvärdera domen.

– Vi kommer att analysera olika betydelser av den och följa eventuella överklaganden och det nya rättsläge som kan bli följden. Men den föranleder isolerat ingen direkt åtgärd för vår del, svarar Jimmy Johnsson, förbundssekreterare Forena, på Arbetsvärldens enkät.

Sättet vi har löst det på hittills är att vi haft en diskussion med personen

Även Polisförbundet svarar att man kommer analysera domen och se vilka konsekvenser den kan medföra. Polisförbundet svarar att det är svårt att förena ett förtroendeuppdrag hos Polisförbundet med ett förtroendeuppdrag hos en organisation vars värdegrund bedöms som oförenlig med förbundets. Vilket Sverigedemokraterna anges som ett exempel på. Frågan har dock aldrig varit uppe för prövning.

”Har haft diskussion och kommit överens”

Vision hör till de fackförbund som tydligt markerar att det inte går att kombinera förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna med förtroendeuppdrag för förbundet. Det har förekommit i en handfull fall.

– Sättet vi har löst det på hittills är att vi haft en diskussion med personen där vi förklarat varför det inte går att ha förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna och Vision samtidigt. De håller inte alltid med, men hittills har vi kunnat komma överens. Lojaliteten till partiet är stark och de väljer oftast partiet, och lämnar sitt uppdrag för Vision, säger Hediye Güzel, presschef Vision, till Arbetsvärlden.

Vad har Vision för möjligheter att peta en förtroendevald från sitt uppdrag om hen samtidigt har förtroendeuppdrag hos Sverigedemokraterna och vägrar lämna något av uppdragen?

– Att dra in ett uppdrag mot en förtroendevalds vilja är förstås möjligt, men det blir ett hypotetiskt resonemang. Men om en förtroendevald agerar på ett vis som gör att det skadar förbundets anseende eller orsakar olägenheter för medlemmarna – till exempel tecknar konstiga avtal – så går det att göra, i alla fall inom de avtalsområden där mandatet kommer från styrelsen. Men det finns också i stadgarna definierat på vilka grunder det i sista hand är möjligt att utesluta en medlem.

Transportarbetareförbundet har ännu inte tagit ställning till om de kommer överklaga tingsrättens dom, någonting som i så fall måste göras senast den 25 mars.

Så tycker förbunden

Går det att vara förtroendevald för Sverigedemokraterna och facket samtidigt?

Arbetsterapeuterna: Ja

Akademikerförbundet SSR: Ja

Byggnads: Nej

DIK: Oklart

Elektrikerna: Ja

Fastighets: Nej

Finansförbundet: Oklart

Forena: Ja

Försvarsförbundet: Ja

Handelsanställdas förbund: Nej

Journalistförbundet: Ja

Lärarförbundet: Nej

Lärarnas riksförbund: Ja

Officersförbundet: Ja

Pappers: Nej

Polisförbundet: Oklart

SRAT: Ja

Seko: Nej

SULF: Oklart

Sveriges arkitekter: Ja

Sveriges ingenjörer: Ja

Symf: Oklart

Reservofficerarna: Ja

ST: Nej

Teaterförbundet: Ja

Unionen: Ja

Vårdförbundet: Nej

Vision: Nej

Nyhetsbrev
18 mar 2021 | 06:00

Relaterad läsning

Visa artikelns 3 kommentarer
Kommentera
 1. Länkad till från sulf.se - "Facken ändrar inte stadgar efter dom mot Transport – SULF" 18 mar 2021:
  […] SULF omnämns i artikeln i Arbetsvärlden: Facken ändrar inte stadgar efter dom mot Transport […] - Läs hela texten här
 2. Av Henni Svensson 18 mar 2021:

  Ursäkta men vad har det ena med det andra att göra?
  Å vilka grunder????

 3. Länkad till från polistidningen.se - "”Viktigt att man delar Polisförbundets värdegrund” - PolistidningenPolistidningen" 23 mar 2021:
  […] samband med domen mot Transport fick Polisförbundet frågan av tidningen Arbetsvärlden om det går att kombinera förtroendeuppdrag inom Polisförbundet med förtroendeuppdrag i […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev