TCO står fast vid policy mot Sverigedemokraterna TCO står fast vid sin policy mot SD enligt svar till Arbetsvärlden. På bild SD:s partiledare Jimmie Åkesson och TCO:s ordförande Therese Svanström. Foto: TT, Eva Edsjö

TCO står fast vid policy mot Sverigedemokraterna

SD Trots ett svar i en DI Weekend-intervju som kan tolkas som en kursändring, så står TCO:s linje gentemot SD fast, bekräftar organisationen till Arbetsvärlden.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

TCO:s ordförande Therese Svanström får i en intervju i DI Weekend frågan:

”Hur ser TCO på Sverigedemokraterna?”

Det är en fråga som tidigare varit omdebatterad internt inom TCO, där Journalistförbundet motionerat till kongressen 2019 om att TCO borde markera sitt partipolitiska oberoende tydligare.

TCO har formella riktlinjer mot Sverigedemokraterna sedan partiet kom in i riksdagen.

Riktlinjerna finns samlade i ett policydokument och går ut på att TCO inte samarbetar med SD, inte bidrar till att skapa allianser där SD ingår och att TCO följer hur andra partier och organisationer förhåller sig till SD.

I svaret i DI Weekend framkommer inte någonting om policyn:

– Vi förhåller oss inte på något särskilt sätt till dem. Vi förhåller oss till de sak­politiska frågor som vi driver, säger Therese Svanström i intervjun.

Förhållandet till Sverigedemokraterna lyfts också fram i DI Weekends ingress.

Arbetsvärlden har sökt Therese Svanström för ett förtydligande gällande svaret i DI Weekend. Via tf presschef Jonas Mellqvist har vi fått svaret att det inte är ett felcitat, men att Therese Svanström tog upp policyn i intervjun.

Therese Svanström bekräftade i ett opublicerat intervjusvar i mars med Arbetsvärlden att policyn ligger fast:

”TCO:s policy om förhållningssättet till Sverigedemokraterna ligger fast. Underlaget antogs redan 2011 och har inte ändrats sedan dess.

Vår verksamhet utgår från alla människors lika värde och rättigheter samt var och ens rätt att bidra till samhällets utveckling oavsett kön, etniskt ursprung eller sexuell läggning. TCO samarbetar gärna med aktörer som bidrar till att på lång sikt påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Samarbeten med organisationer som motverkar vår målsättning som finns fastslagen i stadgarna – att bidra till ett demokratiskt samhälle – är inte aktuella.”

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar