Utmaningar och möjligheter på en digitaliserad arbetsmarknad

Tema Utmaningar och möjligheter på en digitaliserad arbetsmarknad

Stämmer det att digitaliseringen kommer att radera ut hälften av alla jobb inom 20 år? Eller är det kanske snarare så att den skapar nya jobb, medan gamla försvinner? Vi har tittat närmre på hur dagens arbetsmarknad kan utvecklas i ett samhälle med allt snabbare informationsflöde, och där datorer knuffar ut allt fler yrkesgrupper.
21 maj 2015

Förra året kom en uppmärksammad rapport som visade att digitaliseringen kan radera ut hälften av alla jobb i Sverige inom 20 år. Där finns också en lista över varje yrkes risk. Men det ger en förenklad bild, det säger också rapportförfattaren Stefan Fölster själv i dag.
Å ena sidan: att yrken förändras har alltid varit en naturlig utveckling. Men å andra sidan sker förändringarna just nu i accelererande takt. Ett år efter att listan gjordes har digitaliseringen redan kullkastat vissa av slutsatserna.
Så hur ska vi förbereda oss?
Experterna säger: Vi måste alla bry oss om och lära oss om algoritmer, big data och ”Internet of Things”.
Vi behöver utbildning och kompetensutveckling för att förstå vad det gör med våra liv och med våra yrken. Och vi behöver se till att så många av oss som möjligt får del av den kunskapen.
Vi behöver samtidigt inse vårt eget bidrag till big data när vi söker, delar och sänder information. Det, i sig, gör att grunden för lönearbetet faktiskt kan ställas på ända.
Välkommen till nutiden.

21 maj 2015
Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan