Den låga inflationen stökar till inför avtalsrörelsen Foto: Christine Olsson / SCANPIX
Politiken för rätt inflation spelar stor roll för avtalsförhandlingarna.

Tema Den låga inflationen stökar till inför avtalsrörelsen

Riksbanken har fått kritik på senare tid för att inte ha agerat mot den låga inflationen. Om förtroendet för Riksbanken minskar blir det svårare för arbetsmarknadens parter att förutse den ekonomiska utvecklingen.
21 nov 2014

Nästa år drar stora avtalsförhandlingar i gång på den svenska arbetsmarknaden, och flera miljoner löntagare ska få nya löneavtal 2016. Men Riksbankens problem att få upp inflationen har gjort parterna oense om vilket ekonomiskt riktmärke förhandlingarna ska ha.

Inflationsmålet är själva ankaret i den svenska ekonomin. Om parterna inte tror att Riksbanken klarar av att hålla det ökar risken för att lönenivåerna blir fel och i värsta fall förvärra den låga inflationen.

21 nov 2014
Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan