TCO:s Per Hilmersson ny i Europafackets ledning Per HIlmersson börjar officiellt sin position som vice generalsekreterare idag.

TCO:s Per Hilmersson ny i Europafackets ledning

Europafacket har en ny ledning för de kommande fyra åren. "Jag hoppas bidra med kunskap om den svenska modellen med starka parter och kollektivavtal", säger Per HIlmersson.
24 maj 2019 | 09:46
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

‒ Det känns fantastiskt. Mina två favoritfrågor är ju EU och facket så bra kombination att jobba för Europafacket, säger TCO:s Per Hilmersson som valdes till vice generalsekreterare på Europafackets kongress i Wien.

Europafackets (ETUC:s) lednings förslag till ny ledningsgrupp (exekutivkommitté) godkändes och Europafacket får därmed en ny högsta ledning bestående av sex personer.

Generalsekreterare Luca Visentini berättade inför omröstningen att det varit ett pussel att representera olika regioner och politiska inriktningar i den nya ledningen.

Vårt val är tydligt: vi står upp för demokrati, social rättvisa, rättvis grön omställning, bra jobb och högre löner

Svenska TCO har till exempel arbetat hårt och byggt allianser för att Per Hilmersson skulle väljas, vilket inte var ledningens ursprungsförslag. Skandinavien har hittills representerats av finska Katja Lehto-Komulainen, men Skandinavien har ingen självklar plats i Europafackets ledning.

‒ Jag hoppas bidra med kunskap om den svenska modellen med starka parter och kollektivavtal. Och visa på vikten av det för att skapa hållbar, inkluderande tillväxt. Inte så att jag vill exportera den svenska modellen. Men EU kan främja uppbyggnad av parternas kapacitet genom finansiering och Europafacket kan vara plattform för det, säger Per Hilmersson.

Europafacket ETUC:s ledning vald på kongressen i Wien 2019. Foto: ETUC.

Per Hilmersson, som idag arbetar som chef för Europateamet på TCO, tryckte i sitt tal till kongressen på att Europa i och med valet till Europaparlamentet och formerandet av en ny kommission står inför ett vägval.

‒ Vårt val är tydligt: vi står upp för demokrati, social rättvisa, rättvis grön omställning, bra jobb och högre löner, sa han.

Han menade att han särskilt skulle koncentrera sig på rättvisa anställningar, bra arbetsmiljö och rättvis rörlighet och handel.

Luca Visentini, ursprungligen från italienska UIL, valdes om till generalsekreterare. Vice generalsekreterare blir, förutom Per Hilmersson, Ester Lynch från irländska ICTU som tar ett steg upp från positionen som konfederal sekreterare.

Liina Carr från estländska EAKL väljs om till konfederal sekreterare, jämte nyvalda franska Isabelle Schömann med bakgrund från såväl  EU-kommissionen research hos ETUI rådgivning åt EU:s regionkommitté och förhandling åt ETUC.

Störst intryck under presentationen gjorde 32-åringen Ludovic Voet från belgiska ungdomsförbundet till CSC, som stöddes av Europafacket ETUC:s ungdomsförbund som intog scenen för att veckla ut en banderoll och hålla ett kort tal. Ungdomsaktionen manades sedan med några vänliga ord av scenen av Luca Visentini.

Tillsammans ska den sex personer starka ledningen arbeta för europeiska löntagares intressen gentemot EU:s institutioner. Den nya ledningen börjar formellt sitt arbete i dag.

24 maj 2019 | 09:46
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar