Ny ILO-konvention mot våld och trakasserier På midsommarafton röstades en ny ILO-konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet fram i Genéve. Foto: Ituc

Ny ILO-konvention mot våld och trakasserier

Våld på jobbet På midsommarafton stod det klart att ILO får en ny konvention mot våld och trakasserier på arbetet. Lise Donovan, jurist på TCO som har varit med och förhandlat fram konventionen, hoppas nu att Sverige visar initiativ och snabbt ratificerar den. Svenskt Näringsliv valde dock att avstå från att rösta.
24 jun 2019 | 13:44
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

På midsommarafton stod det klart att ILO får en ny konvention mot våld och trakasserier på arbetet. Lise Donovan, jurist på TCO som har varit med och förhandlat fram konventionen, hoppas nu på att Sverige visar initiativ och snabbt ratificerar den.

Efter en lång tids tuffa kommittéförhandlingar röstades till sist en ny ILO-konvention igenom i Genève. En som hade all anledning att fira var TCO:s Lise Donovan, som varit förhandlare för arbetstagarsidan från Sverige.

Ett av de tidiga orosmolnen som skapade oenighet var en lista i en rekommendation till konventionen som alla delegater inte ville ställa upp på.

– Rekommendationen innehöll en lista med särskilt utsatta grupper, däribland HBTQ-personer, som var kontroversiell för vissa länder. Men EU kom i kommittén med ett kompromissförslag som innehöll en allmän formulering som täcker in även dessa grupper, säger Lise Donovan till Arbetsvärlden.

Det var bara sju delegater som röstade emot, alla utom en från arbetsgivarsidan.

Konventionen och den ändrade rekommendationen röstades igenom i plenum med mer än två tredjedelars majoritet på midsommarafton. I korthet går konventionen ut på att skydda arbetstagare och arbetsgivare från våld och trakasserier i arbetslivet.

– Nu behöver bara två medlemsländer ratificera konventionen för att den överhuvudtaget ska träda i kraft. Jag tror det finns goda utsikter för att fler länder kommer ratificera konventionen – inget medlemsland röstade emot den i plenum, säger Lise Donovan.

Svenskt Näringsliv avstod

Hon är dock besviken på hur Svenskt Näringsliv valde att agera.

– Det var bara sju delegater som röstade emot, alla utom en från arbetsgivarsidan. Tyvärr valde den svenska arbetsgivardelegaten, från Svenskt Näringsliv, att avstå från att rösta om konventionen. Jag förstår faktiskt inte varför, säger Lise Donovan.

Anna Bergsten, jurist och arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv som var med och förhandlade om konventionen, menar dock att det finns en risk för svenska företag.

otydlig och bred definition på våld och trakasserier

– Konventionen tar upp väldigt viktiga frågor men i det här läget måste vi tänka på vilka vi företräder, det vill säga svenska arbetsgivare och företag. Här ser vi att det finns en risk att den här konventionen, så som den blev, leder till ökad lagstiftning och regelbörda i Sverige om den ratificeras, säger Anna Bergsten, jurist och arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

– Konventionen har en otydlig och bred definition på våld och trakasserier och det är otydligt vilka som ska skyddas. De här två veckorna har vi också diskuterat vad för ansvar det är möjligt för arbetsgivare att ta för vad som händer i hemmet eller på resan till och från jobbet.

Ni avstod från att rösta om konventionen men röstade nej till rekommendationen. Varför var ni skarpare emot den?

– Där tycker vi att rekommendationen går in på alldeles för stor detaljnivå. Det finns exempelvis skrivningar om att landet ska upprätta särskilda 24-timmars hotlines och specialiserade polisenheter. Det är för detaljerat, säger Anna Bergsten.

Efterlyser statlig utredning

Det är medlemsländernas regeringar som formellt ratificerar ILO-konventioner. I Sverige behöver regeringen nu först få riksdagens godkännande.

– När ett land har ratificerat en konvention har det tolv månader på sig innan den börjar gälla. Jag ser gärna att Sverige sticker ut med att vara ett av de första länderna att ratificera konventionen. För att göra det ordentligt behöver vi kartlägga hur skyddet mot våld och trakasserier ser ut i Sverige och vad vi kan behöva ändra eller komplettera med. Det är en stor sak eftersom det täcker hela arbetsmarknaden och jag menar att det görs bäst genom en särskild statlig utredning än att det blir en intern tjänstemannapromemoria inom Regeringskansliet, säger Lise Donovan.

I omröstningen företräds varje land av en representant från arbetstagarsidan, en från arbetsgivarsidan och två regeringsrepresentanter, alltså totalt fyra röster. Konventionen röstades igenom med 439 röster för, 7 röster mot och 30 som avstod. Den tillhörande rekommendationen röstades igenom med 397 röster för, 12 röster mot och 44 som avstod.

24 jun 2019 | 13:44

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev