TCO välkomnar ny utredning – ”förutsägbarheten brister för företagare” Att bli sjuk eller få barn som egen företagare är ofta förknippat med oro och svårigheter att i förväg veta konsekvenserna för e3konomin. Nu startar en utredning av vilka åtgärder som behövs för att fler inte minst kvinnor ska våga starta företag. Bild: Istock
Egenföretagande: att vara sin egen chef och ansvara för hela verksamheten, blir allt vanligare.

TCO välkomnar ny utredning – ”förutsägbarheten brister för företagare”

Trygghetssystem Regeringen har beslutat att utreda villkoren i socialförsäkringssystemen för företagare, med ett jämställdhetsperspektiv. En utredningen som verkligen behövs, menar TCO.
26 jun 2018
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Utredningen ”Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv” ska arbeta utifrån ett näringspolitiskt och jämställdhetsperspektiv. Den hakar i flera andra pågående utredningar om socialförsäkringen som berör egna företagare.

En viktig uppgift för utredaren Jennie Nilsson (S), som är ordförande i riksdagens näringsutskott, blir att ta fram ett kunskapsunderlag om hur utvecklingen av olika former av företagande ser ut, och drivkrafterna bakom den utvecklingen. Underlaget ska också undersöka hur trygghetssystemen inverkar på kvinnors och mäns förutsättningar att starta och driva företag, och föreslå förändringar.

Större tveksamhet hos kvinnor

Enligt regeringen finns skillnader mellan kvinnors och mäns attityder till att driva företag. Man hänvisar till undersökningar som visar att kvinnor i högre grad än män tycker att eget företagande innebär sämre trygghet jämfört med en anställning när man sjuk och när man .

Mikael Dubois, TCO.

Mikael Dubois, välfärdsutredare på TCO, välkomnar utredningen.

– Det allra bästa är det regeringen tillsätter den. Det är något som verkligen behövs – att lyfta frågan om trygghetssystem för egna företagare, det komplexa regelverket och den bristande förutsägbarheten, säger han till Arbetsvärlden.

Han tycker också att det är mycket bra att jämställdhetsaspekten lyfts fram, men hoppas samtidigt att det inte ska minska möjligheten för utredningen att lämna andra skarpa förslag som inte direkt har med just jämställdhet att göra.

När TCO för några år sedan lät Novus undersöka olika gruppers kunskap om och tillit till trygghetssystemen vid sjukdom, visade det sig att både egna företagare och visstidsanställda känner större otrygghet vid sjukdom än tillsvidareanställda, och har mindre kunskap om trygghetssystemet vid sjukdom.

Den här utredningen får nu i uppgift att beskriva företagares kunskaper om relevanta socialförsäkringar, särskilt föräldraförsäkringen, och hur kunskapen påverkar viljan att starta företag. Tanken är att resultaten ska kunna användas som underlag för framtida informationsinsatser.

Ändrade regler redan nu

Men redan från 1 augusti ökar tryggheten något för den som startar eget och har inkomster från annat förvärvsarbete, alltså kombinatörer. Då förlängs perioden med en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som grundar sig på skälig inkomst för liknande arbete att gälla under tre år i stället för dagens två år. Reglerna för så kallade jämförelseinkomst utvidgas samtidigt till att gälla även när man startar aktiebolag.

F-skatteutredningen

Den 15 juni lämnade en annan utredning som berör egenföretagandet, F-skatteutredningen, ett delbetänkande i översynen av F-skattesystemet och om reglerna påverkar exempelvis förekomsten av skattefusk med mera.

F-skatteutredningen kommer med sitt slutbetänkande i juni 2019, men konstaterar redan nu att man inte hittar några starka indikationer på att flexibla eller atypiska anställningsformer i någon högre grad har trängt ut tillsvidareanställningar på medellång sikt. Däremot har mönstren förändrats, och exempelvis bemannings- och egenanställningar har ökat snabbt.

Utformningen av systemet kan enligt utredningen i vissa fall leda till falskt företagande – där anställningsförhållanden döljs av egenföretagande – som i sin tur ökar risken för skattefusk. Därför skulle det enligt F-skatteutredningen kunna finnas fog för att ändra på reglerna för F-skattsedel.

+ Expandera

På regeringskansliet pågår samtidigt ett utredningsarbete av nytt beräkningsunderlag för ersättningsgrundande inkomst (EGI), där även underlaget för de som bedriver näringsverksamhet ses över. Frågan väcktes delvis redan i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen för några år sedan.

Mikael Dubois kan tänka sig att den utredningen skulle kunna öppna nya vägar och konstruktioner även för den nya utredningen, som ska presentera sina förslag om ett år, senast den sista juni 2019.

Relaterad läsning

Om skribenten
Tf chefredaktör
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar