”Det går inte att hävda diskriminering” Sjukförsäkringsforskaren Ruth Mannelqvist tycker mönstret i Arbetsvärldens granskning är intressant att titta närmare på, men vill inte ännu dra några slutsatser. Foto: Simon Markusson, Umeå universitet

”Det går inte att hävda diskriminering”

Sjukförsäkringen Män och kvinnor för sin talan på olika sätt, enligt rättsprofessor Ruth Mannelqvist som menar att mönstret i Arbetsvärldens granskning kan vara intressant att titta vidare på.
17 maj 2018 | 05:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ruth Mannelqvist, sjukförsäkringsforskare och professor vid Umeå universitet, menar att det inte går att dra några slutsatser om eventuell diskriminering utifrån Arbetsvärldens granskning. Men mönstret kan vara intressant att titta vidare på.

– Jag vill exempelvis veta vad bortfallet är – om det är vissa typer av kvinnor och män som väljer att överklaga. Är kvinnorna exempelvis oftare sjukskrivna för psykiska tillstånd som är svårare att föra i bevis och männen oftare sjukskrivna för fysiska skador som är enklare att påvisa? Vi vet att vi har en könsuppdelad arbetsmarknad och det är inte säkert att de här fallen är likartade, säger Ruth Mannelqvist.

Dessutom kan det finnas beteendeskillnader mellan manliga och kvinnliga klaganden som påverkar utfallet. Ruth Mannelqvist har tidigare studerat just skillnader i hur män och kvinnor för sin talan i sjukpenningärenden, liksom skillnader i hur Försäkringskassan och domstolen argumenterar i de olika fallen.

Bedömningen ska helt bortse från familjeförhållanden

– Det visade sig att kvinnor oftare betonade sina svårigheter att hinna med att ta hand om barnen, vilket inte accepteras som ett argument eftersom det är arbetsförmågan som man tar hänsyn till. Framför allt kvinnor med utländsk bakgrund tenderade att använda den här typen av argumentation och de fick därför ofta avslag, säger Ruth Mannelqvist.

Kvinnor med svensk bakgrund framförde oftare argument som att de tränade och försökte återfå sin arbetsförmåga.

– Men det kunde slå tillbaka på dem eftersom Försäkringskassan då kunde peka på att de springer till gymmet och förmodligen har arbetsförmåga, säger Ruth Mannelqvist.

Männen förde däremot i högre utsträckning en argumentation där de fokuserade på sin oförmåga att utföra arbete – något som vann större framgång.

Nyhetsbrev

– Och där finns stöd i lagen. Bedömningen ska helt bortse från familjeförhållanden, säger Ruth Mannelqvist.

Hur ser du på skillnaderna utifrån domarnas kön?

– Jag tror inte det går att dra slutsatser utifrån en parameter. Exempelvis så kanske fler kvinnliga domare arbetar med socialförsäkringsfall på domstolen och har mer rutin än sina manliga kollegor. Man behöver gå djupare.

17 maj 2018 | 05:00

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Tobias 3 sep 2019:

    Eller så ser man till så att arbetsskadeförsäkringen tillhanda håller jurist/advokat i direkt anslutning till arbetsplatsolyckan. För ingen som skadas på arbetet får en duglig advokat till sitt förfogande utan Lo/TCO vill ha rätten att välja om man vill driva dessa arbetsolyckor självsvåldigt.
    När till och med brottslingar har biträde som är juridiskt kunniga, så känns/upplevs arbetsskadeprocessen väldigt skev i förhållandet mellan den sjuke och myndigheten försäkringskassan och dess handläggare/processförare. Samma sak med AFA Försäkring.

    Den som är/blir sjuk har inte en chans vid förhandlingar med motparten. Och arbetsskadeförsäkringen borde vara mer upplyst bland fackliga organisationer i ärendet än vad man visar/är. Trots detta tecknar fackliga organisationer försäkringar som inte håller vad den lovar till den försäkrade som inte vet om denna, arbetsskadeförsäkring, gäller vid skada.

    Så ojämlikheten visar sig som rättsosäkerheten och rättstryggheten i försäkringen är som bortblåst. Och ingen lyssnar på alla skadade som drivit överklaganden till FK och domstolarna, förvaltningsrätten och hovrätterna.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar