Taxibranschen först ut i förslag om kollektivavtalskrav Bild: Mic/Flickr

Taxibranschen först ut i förslag om kollektivavtalskrav

Upphandling Taxibranschen är först ut när Upphandlingsmyndigheten formulerat förslag till villkor i nivå med kollektivavtal. Med krav på försäkringar går de längre än den proposition som nu ligger ute.
23 jun 2016 | 11:53
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringen har under de två sista åren hållit fanan högt i frågan om krav på miljöhänsyn och kollektivavtalsliknande villkor i offentliga upphandlingar. Efter ett flertal utredningar bildades i höstas en ny myndighet, Upphandlingsmyndigheten, som bland annat fick i uppdrag att tillsammans med en expertgrupp titta på hur villkor i nivå med kollektivavtal kan se ut i olika branscher. Det ska sedan leda till kravnivåer.

Mestadels positiva synpunkter

Expertgruppen, där arbetsmarknadens parter ingår, har börjat med att titta på taxibranschen. I april kom de med förslag om hur villkoren kan se ut och berörda parter har nu kunnat komma in med synpunkter på förslagen. Det färdiga förslaget från Upphandlingsmyndigheten kommer att publiceras först om några veckor eftersom man väntar in det nya kollektivavtalet för taxibranschen.

”Kan man kräva en försäkring på heltid för den förare som kanske bara kör 80 procent inom det uppdrag som upphandlats?”

Förutom formuleringar om lön, arbetstid och semester innehåller villkorsförslaget krav på försäkringar och pension, någonting som fanns med i regeringens första lagrådsremiss men inte i den proposition som regeringen beslutade om i går onsdag. Och även om de inkomna synpunkterna på förslaget i allmänhet har varit positiva har den delen fått kritik.

– Främst handlar det om att kraven bara kan ställas på tjänsten som man upphandlar. Kan man då kräva en försäkring på heltid för den förare som kanske bara kör 80 procent inom det uppdrag som upphandlats? säger Lisa Sennström, projektledare på Upphandlingsmyndigheten.

Regeringen ändrade sig om försäkringskrav

Vad som ska gälla för försäkringar har varit en tvistefråga. Efter att det villkorsförslag som nu ligger på bordet kom ändrades nämligen den politiska hållningen. Medan den lagrådsremiss som kom tidigare i våras sa att försäkringar och pension skulle vara obligatoriska om det fanns risk för undermåliga arbetsvillkor, var just den biten borttagen i den andra lagrådsremiss som kom i maj, en månad efter att villkorsförslagen blev färdiga. De ingår heller inte i den proposition som i går lades fram av regeringen.

Fler branscher ska granskas

Att ta fram villkor för just taxibranschen har också varit ett pilotprojekt för att se hur modellen med en expertgrupp fungerar. Lisa Sennström är positiv till hur det har gått.

– Parternas roll i det här arbetet är väldigt betydelsefull och processen har fungerat bra. Det handlar ju om förhandlingar så alla runt bordet kanske inte är överens hela vägen igenom, men slutresultatet är att modellen har varit lyckad.

Efter att förslaget är klart kommer man att titta på nivåer för andra branscher där det finns risk för undermåliga villkor, men vilken bransch som kommer härnäst är ännu inte beslutat.

23 jun 2016 | 11:53

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar