Tågstrejken avblåst – ensamarbete fortfarande oklart Tågen kommer att fortsätta rulla. Foto: Johan Nilsson, TT

Tågstrejken avblåst – ensamarbete fortfarande oklart

Avtalsrörelse På måndagsförmiddagen skakade fack och arbetsgivare inom spårtrafiken hand på en ny överenskommelse. Därmed kunde eftermiddagens planerade strejk blåsas av – i elfte timmen.
Tora Villanueva Gran
15 maj 2023 | 15:38
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

På Malmö centralstation var Seko-anslutna lokförare vid Öresundstågen beredda att samlas för gemensam strejk klockan 15.00 i dag. Om varslet hade trätt i kraft skulle trafiken över bron stått helt still. Strejken skulle även ha påverkat pendeln i Stockholm med stora trafikstörningar.

Men i dag på förmiddagen, strax efter 10-snåret, blåstes strejken av. Då kunde de berörda fackförbunden, däribland Seko och ST, presentera en överenskommelse tillsammans med arbetsgivarorganisationen Almega Tågföretagen.

– Våra förhandlare bedömde att de skulle nå bäst resultat genom att stanna kvar i förhandlingarna så länge som möjligt. Därför var ST inte alls inblandat i Sekos strejkvarsel, förklarar Anders Maxson, pressansvarig på fackförbundet ST.

Kompensation för schemaändringar

En brännande fråga i den konflikt som har pågått har handlat om schemaläggningen. Medarbetare inom spårtrafiken kan drabbas av ändringar med mycket kort varsel – ibland bara några timmar inpå ett stundande arbetspass.

Flera lokförare har vittnat om hur detta gör det omöjligt att kombinera privatliv med jobbet. Arbetsvärlden lyckas inte få någon att ställa upp på intervju, men i en tråd på Facebook för lokförare finns flera vittnesmål: ”Inser att jag förmodligen kommer behöva byta företag efter min föräldraledighet för att få ihop livet, även om det tar emot” och ” Sök dig inte till Öresundstågen. Jag byter karriär pga. schemat. Funkar inte med barn. I alla fall inte som ensamstående.”

Uppgörelsen innebär bland annat:

  • Löneökningar och avsättningar till flexpension enligt det så kallade märket, det vill säga totalt 7,4 procent under den tvååriga avtalsperioden.
  • Reglering för sena schemaändringar. Besked om förändringar ska som regel lämnas minst två veckor i förväg men arbetsgivaren får vid oförutsägbara händelser justera schema kortare tid i förväg. Arbetsgivaren ska försöka komma överens med berörd arbetstagare till skillnad från idag där arbetsgivaren enbart ändrar schema utifrån verksamhetens behov. Om ändringar meddelas senare än 14 dagar före den avsedda ändringen kommer det bli svårare för arbetsgivaren enligt en särskild reglering.
  • Arbetstidsförkortning ska utredas i en partsgemensam arbetsgrupp med en tydlig inriktning att påbörja en arbetstidsförkortning under avtalsperioden.
  • Frågan om ensamarbete vid framförande av resandetåg och vid olycksdrabbade arbetsuppgifter ska hanteras i en partsgemensam arbetsgrupp.
+ Expandera

I och med avtalet som slöts i dag har parterna nu kommit överens om en ersättningsmodell för schemaändringarna, tidigare har de gjorts helt utan ekonomisk ersättning till arbetstagaren. Det kommer att införas en kompensation med antingen lönepåslag eller ledighet. Den blir högre ju närmare arbetsdagen ändringen görs.

– Förutom att kompensera den enskilde medarbetaren, ökar incitamentet för tågoperatörerna att minimera förekomsten av sena schemaändringar, menar Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Tågföretagen.

Ensamarbete utreds i arbetsgrupp

En annan stötesten har varit frågan om ensamarbete på tågen. Arbetsgivare inom spårtrafiken vill ta bort dem och istället införa kameraövervakning – vilket lämnar lokföraren ensam.

Den 17 april bröt en så kallad vild strejk ut (en strejk som medarbetare tar initiativ till och som inget fackförbund står bakom) bland lokförare på Stockholms pendeltåg. Den pågick i tre dygn och avslutades när fackförbunden ställde sig på lokförarnas sida för att stoppa ensamarbetet.

I det avtal som presenterades i dag finns det dock ingen fast skrivning om stopp för ensamarbete. Istället skickas frågan vidare till en partsgemensam arbetsgrupp – som nu kommer att bildas särskilt för detta.

– Vi lyckades inte komma längre i frågan än en arbetsgrupp i denna uppgörelse. Frågan är komplex och den har inte varit möjlig att reglera kollektivavtalsvägen. Dels är det ett politiskt beslut i Region Stockholm som ligger bakom att tågvärdarna ska försvinna trots att Socialdemokraterna lovade annat i valrörelsen, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia, i ett pressmeddelande.

Tora Villanueva Gran
15 maj 2023 | 15:38

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev