Svenskt Näringsliv: ”Ryssland slår till där det gör ont” Experten Christina Wainikka (t v) tror att det ryska agerandet med att ta över utländska varumärken och patent kommer att få långvariga effekter för handeln med landet. Foto: Foto: Ernst Henry Photography AB respektive Foto: Jessica Gow/Scanpix.

Svenskt Näringsliv: ”Ryssland slår till där det gör ont”

Handelsrätt Ryssland bryter och hotar bryta mot internationell rätt när de kopierar utländska varumärket och tar över patent som svar på omvärldens sanktioner. Det kan bli svårt för utländska leverantörer att komma tillbaka till Ryssland, menar Svenskt Näringslivs expert Christina Wainikka. "Ryssland målar in sig i ett läge som kan få väldigt långvariga effekter".
31 mar 2022 | 15:02
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Just nu måste företag med verksamhet i Ryssland försöka hantera det faktum att landet håller på att bryta mot en rad internationella handelsregler. Som ett svar på de omfattande sanktionerna från västvärlden har ryska politiker hotat med att förstatliga bolag som lämnar landet, samtidigt som rapporter kommer om snarlika kopior av företagslogotyper där Ikea, förvandlas till Idea, och McDonald’s till Onkel Vanja, och ansökningar om ryska patent på utländska innovationer.

– Det är allvarligt, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Ryssland målar in sig i ett läge som kan få väldigt långvariga effekter.

Minskad handel redan tidigare

Sveriges handel med Ryssland har redan minskat kraftigt under de senaste åren, och ligger 2021 på cirka 1,4 procent av utrikeshandeln. Enligt Kommerskollegium har Sveriges import från Ryssland halverats på tre år, delvis på grund av förändrad import av råolja till Sverige, men också för att Ryssland redan före landets storskaliga invasion av Ukraina ses som en allt mer osäker handelspartner.

Rysslands agerande nu, efter sanktionerna, gör landet ännu mer skakigt som handelspartner.

– De företag som vill ta sig tillbaka till den marknaden efter kriget tvingas överväga om man kan lita på vad som händer på den ryska marknaden. Inte minst de som nu blir av med sina immateriella rättigheter där. Nu vänjer sig ryska konsumenter vid ryska leverantörer i stället, och det kan bli svårt för den ursprungliga leverantören att komma tillbaka.

Nästan all EU-export bygger på immateriell rätt

Immaterialrätt blir allt viktigare i världen; mellan 80 och 96 procent av EU:s export till omvärlden bygger på dessa rättigheter: patent, upphovsrätt, design- och varumärkesskydd.

Att Ryssland nu försöker ta över ett antal västerländska varumärken i egna kopior som svar på sanktionerna och nedstängningar, tycker hon ändå visar på hur viktig immaterialrätten har blivit i världshandeln.

– Ryssland slår till där det gör ont, konstaterar Christina Wainikka.

I förlängningen väntar stämningar av ryska staten, och begäran om skadestånd.

Även om drabbade företag nu diskuterar hur de ska agera med Svenskt Näringsliv, är det inget man vill diskutera publikt.

– Det är en känslig fråga. Många har också personal på plats, människor som kan hamna i jättesvåra situationer. Men i princip agerar företagen olika: en del fryser verksamheten, andra säger att man inte tänker komma tillbaka. I förlängningen väntar stämningar av ryska staten, och begäran om skadestånd.

Ryska domstolar verkar förhala rättsprocesserna tills de här nya rättsakterna kommer

Det är också fortfarande oklart vad som exakt händer just nu i Ryssland, i väntan på ny nationell lagstiftning.

– Man har till exempel lämnat in ansökningar om immateriell rätt som i normala fall skulle underkännas. Ryska domstolar verkar förhala rättsprocesserna tills de här nya rättsakterna kommer.

Svagare immaterialrätt under ryska revolutionen

Christina Wainikka kan inte komma på något liknande exempel i modern tid där man så tydligt bryter mot internationella överenskommelser och där många system sätts ur spel samtidigt.

– Möjligen i samband med den ryska revolutionen, när staten tog över ägandet, men då var inte immaterialrätten lika viktig som i dag.

Kina har blivit ett föregångsland. Och det finns en anledning till det

Hon är inte så orolig att fler länder kommer att göra likadant, allra minst ett land som Kina.

– Effekten blir ju att du utestängs från internationell handel.

– Kina har blivit ett föregångsland. Och det finns en anledning till det: de värnar sin position som innovationsland. I höstas fattade de beslut om att bli världsledande på immateriell rätt. I dag kommer flest ansökningar från Kina, inte USA.

31 mar 2022 | 15:02
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev