TCO: Låt sjukskrivna tjänstemän fortsätta i sina yrken TCO:s ordförande Therese Svanström. Foto: Eva Edsjö.

TCO: Låt sjukskrivna tjänstemän fortsätta i sina yrken

Sjukförsäkringen Långtidscovid gör att många tjänstemän som varit sjukskrivna i 365 dagar nu kan behöva ta jobb på hela arbetsmarknaden. En ny SCB-undersökning visar att sju av tio sjukskrivna tjänstemän vill återvända till sin tidigare arbetsgivare.
– Vårdförbundet har medlemmar som har blivit smittade på jobbet och att de då skulle behöva söka jobb på hela arbetsmarknaden efter dag 365 är inte rimligt, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.
14 jun 2021 | 14:22
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I en ny undersökning om sjukfrånvaro som SCB har gjort på uppdrag av TCO, svarar sju av tio sjukskrina tjänstemän att de vill tillbaka till sin gamla arbetsgivare och arbetsplats efter sjukskrivningen. Närmare hälften vill också ha tillbaka sina tidigare arbetsuppgifter, visar undersökningen.

TCO vill att sjukförsäkringen ändras

Enligt dagens regler i sjukförsäkringen, kan sjukskrivna tvingas att söka vilka jobb som helst på arbetsmarknaden efter dag 365. Detta även om deras kompetens behövs på det vanliga jobbet och prognosen är god för att de ska kunna gå tillbaka. Nu kräver TCO att reglerna ändras. Bristerna i systemet har aktualiserats av bland annat långtidscovid.

I dag ska den som har varit sjukskriven i 180 dagar får sin arbetsförmåga bedömd mot hela arbetsmarknaden om det inte finns övervägande skäl som talar för att den försäkrade kan vara åter i arbete hos sin arbetsgivare i samma omfattning som tidigare senast dag 365 i sjukskrivningen. TCO vill att prövningen mot hela arbetsmarknaden kan skjutas upp också efter dag 365 om den som är försäkrad med hög sannolikhet kommer att återgå till arbetsgivaren före dag 550.

Det är dumt att inte se till att deras kompetens används.

Varför vill TCO att reglerna ändras?

– Vi ser att möjligheten behöver finns även efter 365 dagar om bedömningen är att man faktiskt kan komma tillbaka till det yrke man har, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Hon säger att många av TCO-familjens yrkesgrupper berörs

– Både lärare, sjuksköterskor och socialsekreterare är yrkesgrupper som är bristyrken och det är slöseri med både kunskap och kompetens om dessa yrkesgrupper inte ska kunna komma tillbaka till sitt jobb efter långtidssjukskrivning trots att de själva vill det.

Sjuksköterskor med långtidscovid

Problemet har funnits tidigare, men pandemin har gjort det tydligare för exempelvis sjuksköterskor som har varit utsatta för smitta i jobbet och nu kan behöva söka jobb på hela arbetsmarknaden om de inte är friska och åter på jobbet innan dag 365 av sjukskrivningsperioden.

TCO:s ordförande Therese Svanström.
Foto: Eva Edsjö

– Vårdförbundet har medlemmar som har blivit smittade på jobbet och att de då skulle behöva söka jobb på hela arbetsmarknaden efter dag 365 när de både har blivit smittade på arbetsplatsen och därefter kanske har fått långtidscovid är inte rimligt, säger Therese Svanström.

Slöseri med kunskap och kompetens i bristyrken

Att inte kunna komma tillbaka efter en långtidssjukskrivning när man arbetar i ett bristyrke är slöseri både med kunskap och kompetens, menar hon.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen är enkätundersökning om sjukfrånvaro som SCB gjort på uppdrag av TCO att genomföra under våren 2020. Enkäten skickades till 7007 tjänstemän som varit sjukskrivna i sammanlagt minst 90 dagar under 2017. Av de 7007 tjänstemän som fick enkäten svarade 3 145 tjänstemän, vilket ger en svarsfrekvens på 44,9 procent. SCB har därefter viktat svaren så att de är representativa för hela populationen av tjänstemän som var sjukskrivna i minst 90 dagar 2017. Sammanlagt 77 121 tjänstemän varav 58 839 kvinnor och 18 282 män var sjukskrivna i sammanlagt minst 90 dagar under 2017.

+ Expandera

– Undersökningen visar att TCO-familjens yrkesgrupper vill komma tillbaka till arbetsplatsen och att man vill använda den kompetens man har. Det är dumt att inte se till att det möjliggörs och att deras kompetens används.

När det gäller exempelvis psykisk ohälsa som ofta ofta leder till långtidssjukskrivningar, menar Therese Svanström också att mer tid måste läggas på att se till att individer inte blir sjuka.

– Det är viktigt att det förebyggande arbetet på arbetsplatserna prioriteras så att anställda inte hamnar i sjukskrivning eftersom det är kostsamt både för individ, arbetsplats och samhälle, säger hon.

14 jun 2021 | 14:22

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev