Fler arbetslösa tjänstemän kan kräva nya insatser av AF TCO:s ordförande Therese Svanström. Foto: Eva Edsjö

Fler arbetslösa tjänstemän kan kräva nya insatser av AF

Arbetslöshet Även om det finns ljuspunkter både i ekonomin och på arbetsmarknaden, har pandemin slagit också mot TCO:s medlemmar. Både antalet arbetslösa i TCO-förbundens a-kassor samt antalet medlemmar som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet ökar.
12 maj 2021 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Nya beräkningar visar att 200 000 människor kan bli långtidsarbetslösa i höst. Det är lika många som bor i Uppsala. Många av dem som har svårast att komma in på arbetsmarknaden saknar både erfarenhet från arbetslivet och utbildning.

Men bland de arbetslösa finns också andra grupper och långtifrån alla saknar arbetslivserfarenhet och kompetens. Bland annat syns nu en ökning av antalet arbetslösa också i TCO-förbundens arbetslöshetskassor.

– Det är ett tufft läge även för välutbildade TCO-medlemmar. Under första kvartalet i år var 60 000 personer med medlemskap i något av medlemsförbundens a-kassor inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Samma siffra för 2020 var 44 000 personer. Det innebär en ökning på 38 procent, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Nu har vi en annan typ av arbetslöshet som kräver en annan typ av insatser och då måste man titta på systemet utifrån den situationen

TCO:s ordförande Therese Svanström.
Foto: Eva Edsjö.

Hon säger att det var fel tid att göra en så stor omvandling som man nu har gjort av arbetsförmedlingen. Fokus har varit att snabbt få människor tillbaka i jobb, men tänket bakom har ju också varit att få in andra aktörer.

– Nu har vi en annan typ av arbetslöshet som kräver en annan typ av insatser och då måste man titta på systemet utifrån den situationen, säger Therese Svanström.

Nyhetsbrev

Fler långtidsarbetslösa bland TCO:s medlemmar

Samtidigt har antalet långtidsarbetslösa medlemmar i TCO-förbundens arbetslöshetskassor ökat. Under första kvartalet i år bestod denna grupp av 20 000 människor.

– Det innebär en ökning med 30 procent jämfört med innan pandemin. Samtidigt har antalet medlemmar i TCO-förbundens arbetslöshetskassor som riskerar långtidsarbetslöshet, det vill säga att vara arbetslösa i 6-12 månader, ökat med 85 procent från lite mer än 9000 innan pandemin till nästan 17 000 under första kvartalet i år. Det är väldigt bekymmersamt. Vi vet att ju längre du har varit borta från arbetsmarknaden desto svårare blir det att komma tillbaka, säger Therese Svanström.

Forskningen visar att längre perioder i arbetslöshet försvårar möjligheten att åter komma i arbete.

– Det beror bland annat på förlorad kompetens och missad kompetensutveckling samt att du tappar nätverksmöjligheten som en anställning innebär när du är borta arbetsmarknaden, säger Therese Svanström.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark menade i söndagens Agenda i SVT att det inte är optimalt att vi fick en pandemi samtidigt som arbetsförmedlingen skulle reformeras. Nu vill hon och regeringen bland annat se en bättre styrning ute i landets kommuner av de aktörer som ska arbeta med att få människor åter i arbete.

De som är i riskzonen för längre arbetslöshet behöver identifieras tidigare

Therese Svanström menar att det är bra att problemet med långtidsarbetslösheten har uppmärksammats politiskt, och att det är ett allvarligt problem för samhället som vi kommer att få leva med ett bra tag till. Hon anser också att arbetsmarknadspolitiken behöver vara ännu mer inriktad på olika utbildningsinsatser.

– Man behöver betydligt tidigare än i dag identifiera de som ligger i riskzonen för en längre arbetslöshet. Det är viktigt att arbetsförmedlingen använder de verktyg de har i dag och tidigt i processen. Vi vill också att arbetsförmedlingen får möjlighet att hänvisa de arbetssökande till olika utbildningar tidigare än vad som görs i dag. Regeringen har sett till att det går att göra men först efter ett år. Vi vill att det sker tidigare.

Det är inte bara LO-medlemmar som är arbetslösa, utan också TCO:s medlemmar. Att inte hitta rätt åtgärder för denna grupp så att de kommer tillbaka i arbete är en dålig affär både för individerna och för Sverige.

Trygghetssystemen behöver förstärkas

Therese Svanström menar också att utbildningsutbudet behöver vara bättre anpassat till dagens behov av omställning. Utöver det är det viktigt att trygghetssystemen förstärks.

– Det är viktigt så att den som är arbetslös inte riskerar att behöva gå från hus och hem. A-kassan bör både ha en ersättningsnivå som är rimlig, men också omfatta fler. Vi har sett att egenföretagare och andra har haft det tufft med a-kassans regelverk. En breddning av a-kassan behövs, både genom bredare kvalifikationsregler och högre i tak under den tid du är arbetslös.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark sade i Agenda i söndags att vi måste rusta människor med kompetensutveckling, matchningstjänster och etableringsjobb. Räcker det för att komma till rätta med långtidsarbetslösheten långsiktigt?

– Det är bra, men det behövs också ett bredare grepp. Arbetsförmedlingen och reformeringen av den är ju väldigt fokuserad på en annan typ av arbetsmarknad som fanns innan vi var inne i en pandemi. När vi nu har grupper av långtidsarbetslösa behövs en bredare palett av omställningsinsatser, så att individen inte bara hittar ett jobb, utan hittar rätt jobb, säger Therese Svanström.

Hon menar att jakten på ett jobb inte är allt, utan att det också är viktigt att ta vara på den kompetens som finns bland TCO:s välutbildade medlemmar.

– Det är inte bara LO-medlemmar som är arbetslösa, utan också TCO:s medlemmar. Att inte hitta rätt åtgärder för denna grupp så att de kommer tillbaka i arbete är en dålig affär både för individerna och för Sverige.

12 maj 2021 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev