Polisen befarar massiv spontandans i Göteborg Polis på plats vid en otillåten nazistmarsch i centrala Göteborg på söndagen. Foto Björn Larsson Rosvall / TT

Satir Polisen befarar massiv spontandans i Göteborg

Satir Nordiska Motståndsrörelsens demonstrationsväg i Göteborg ska förkortas. Risken att spontandans uppstår i park- och grönområden är därmed kraftig begränsad, enligt polisen.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tidigare i veckan beslutade kammarrätten i Göteborg att ändra NMR:s demonstrationsväg i centrala Göteborg under lördagens manifestation. Omläggningen sker dock inte med hänsyn till judiska församlingen och högtiden Jom kippur, som tidigare rapporterats. Inte heller har beslutet något med den välbesökta årliga Bok- och biblioteksmässan att göra. Av domstolsbeslutet framgår att det är polisen själva som överklagat sitt tidigare beviljade demonstrationstillstånd. Orsaken är att den ursprungliga vägen låg för nära grönskande parkområden.

– Vår prioritet är att hålla demonstranterna åtskilda från alla former av skog, åker, park, gärde och buskage. Helt enkelt eftersom det i den typen av miljöer råder en ökad risk för spontandans, säger Erik Nord polischef i Storgöteborg.

Från polisens sida säger man sig vara nöjd med kammarrättens beslut.

– Med den nya sträckningen undviker vi Näckrosdammen och Trädgårdsföreningen. Två lummiga grönområden som vid gynnsam väderlek kan framkalla ett euforiskt känslotillstånd som riskerar att uttryckas i dans.

Spontandans är något vi inom polisen med framgång beivrat sedan 1920-talet.

Beslutet ligger i linje med polisens tidigare restriktiva hållning mot spontandans i skog och mark. Bara den senaste månaden har polisen genomfört framgångsrika operationer mot icke-tillståndsgivna så kallade ”rejvfester”. Dels i skogarna utanför Borås och även i Stockholmsförorten Nacka, där man genomförde välkoordinerade urintester och kunde omhänderta extremister som bedömdes utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

– Spontandans är något vi inom polisen med framgång beivrat sedan 1920-talet eller ”Jazzåldern” som det heter i den dansideologiska miljön, förtydligar Erik Nord.

Amerikanske jazztrumpetaren Louis Armstrong spelar med King Oliver´´s Creole Jazz Band på det tidiga 20-talet. Foto: SCANPIX

Enligt polisens kartläggning riskerar spontandans att uppstå så fort människor samlas i grupp utomhus i närheten av träd och buskar. Enligt Erik Nord är beredskapen hos polisen för att förhindra att människor börjar röra sina kroppar i takt till musik i Göteborg med omnejd mycket god.

Risken att någon kommer göra sig skyldig till brottet Hets mot folkgrupp bedömer polisen emellertid vara i det närmaste obefintlig. Samma bedömningsgrunder som Göteborgspolisen tidigare gått ut med kommer att gälla, nämligen att uppstår något som liknar partidagarna i Nürnberg kan det finnas skäl för ordningsmakten att agera. Men inte heller då är det säkert att polisen ingriper, säger historiskt sakkunniga till En jobbig värld. Orsaken är att Adolf Hitler efter att han tagit makten 1933 genom sitt specialkommando SS skaffat sig kontroll över Tysklands polisväsende. Det innebär att ifall situationen i Göteborg under lördagen skulle eskalera till så kallad ”Nürnbergnivå”, kommer poliskåren redan stå under det marscherande partiets befäl.

– Som sagt, man får göra en samlad bedömning. Men ser vi att någon börjar röra kroppen rytmiskt till musik utan att i förväg erhållit tillstånd av berörda myndigheter kommer vi omedelbart agera utifrån gällande lagar och förordningar, säger polischef Erik Nord.

Nationalsocialisternas årliga partidagar på Zeppelinfältet i Nürnberg 1937.
Foto: Pressens Bild/TT

Så länge demonstranterna inte under eftermiddagen lyckas upprätta en totalitär arisk stat under en allsmäktig ledare ser jag inga skäl att ingripa.

Skulle situationen uppstå att demonstranter eller motdemonstranter skulle lyckas bryta igenom polisens avspärrningar för att genomföra spontandans i något av Göteborgs stadsnära grönområden har polisen avsatt extra resurser. En tillfällig arrest med 350 platser har byggts upp i ett av polishusets garage för att kunna hålla olovligen dansande människor i förvar. Kritik mot att polisen beviljat demonstrationstillstånd åt en terrorklassad våldssekt mitt i centrala Göteborg har framförts, bland annat av centerledaren Annie Lööf. Men polismästaren avfärdar kritiken som ”inte tillräckligt påläst”.

– Så länge demonstranterna håller sig till den anvisade rutten, marscherar i lagom raka led och inte under eftermiddagen lyckas upprätta en totalitär arisk stat under en allsmäktig ledare ser jag inga skäl att ingripa, säger Erik Nord.

NMR:s presstalesperson Pär Öberg kan varken bekräfta eller dementera att tillresta nazister kommer hörsamma polisens riktlinjer. Däremot kan han garantera att rörelsens medlemmar är ”tillräckligt vita för att omöjligen kunna röra sig i takt till en stadig rytm”.

Om skribenten
En jobbig värld av Lars Berge

Relaterad läsning

Hämtar fler artiklar