Så slår svagare turordningsregler mot äldre I dag får arbetsgivare upp till tio anställda göra två undantag från principen om sist-in-först-ut när denne behöver göra nedskärningar på grund av arbetsbrist. Men undantagen kommer i framtiden bli fler och gälla för alla företag. Foto: Amir Nabizadeh / TT

Så slår svagare turordningsregler mot äldre

Las Undantagen från turordningsreglerna i las bli fler och ska gälla alla företag, oavsett storlek. Det kan slå mot äldre arbetskraft, samtidigt som vi förväntas arbeta allt längre upp i åldrarna. Men forskningen är inte entydig.
26 jan 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I dag får arbetsgivare upp till tio anställda göra två undantag från principen om sist-in-först-ut när denne behöver göra nedskärningar på grund av arbetsbrist.

Men parternas överenskommelse, som kommit till efter påtryckningar från januaripartierna Centern och Liberalerna, innebär att möjligheterna att göra undantag från turordningen utvidgas.

Arbetsgivare kommer troligen att få göra tre undantag från turordningsregelrna. Alla företag, oavsett storlek, kommer att kunna göra undantag från turordningsreglerna – alltså inte längre bara företag med högst tio anställda. Arbetsgivare som omfattas av avtalet mellan PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv kommer att få undanta fler; ungefär var sjunde anställd.

Men flera experter har uttryckt en farhåga om att utvidgade undantag från turordningsreglerna skulle kunna slå mot den äldre arbetskraften – någonting som tycks gå stick i stäv med den politiska linjen att vi måste jobba längre upp i åldrarna genom höjd pensionsålder.

Vad säger forskningen på området?

Det finns ett par studier som specifikt har undersökt turordningsreglernas betydelse för äldre arbetstagare vid nedskärningar.

Turordning skyddar äldre arbetare på multinationella företag

I en stor studie från 2018 jämför Böckerman m. fl. hur separationer från anställningar skiljer sig i multinationella storföretag inom handel, hotell- och restaurang och verkstadsindustri som har verksamhet både i Sverige och Finland – två länder med snarlika ekonomiska villkor men helt olika anställningsskydd. I Finland finns nämligen inga turordningsregler alls.

Studiens resultat visar att turordningsreglerna i Sverige skyddar arbetare med lång anställningstid och att separationer av äldre arbetstagare i krympande företag minskar jämfört med Finland. För arbetare med längre anställningstid blir lönerna också högre när turordningsregler finns, men det är en effekt som inte är signifikant för tjänstemän. I studien noteras att tjänstemän i Sverige betydligt oftare förhandlar avtalsturlistor, medan LO-kollektivet generellt följer principen om sist-in-först-ut.

I Sverige har LO ställt sig utanför parternas överenskommelse, som undertecknats av tjänstemannakartellen PTK och Sveriges Näringsliv.

Problemet är att det är många som fysiskt och mentalt inte klarar av att jobba ens till 65-årsdagen

Ola Pettersson, chefsekonom LO, tror personligen att fler undantag kommer drabba den äldre arbetskraften i Sverige.

– Det är helt klart så att utökade undantag från turordningsreglerna riskerar att slå mot äldre. Effekten av ett mindre starkt regelverk i las blir att man byter äldre arbetskraft mot yngre. Det är problematiskt eftersom äldre generellt har svårare att ta sig tillbaka från arbetslöshet. Det är en paradoxal utveckling där man å ena sidan vill att vi ska jobba längre men samtidigt inför lagändringar som gör det svårare, säger Ola Pettersson till Arbetsvärlden.

Han håller dock med om att höjd pensionsålder är nödvändigt för att få ihop pensionssystemet när vi lever längre.

– Problemet är att det är många som fysiskt och mentalt inte klarar av att jobba ens till 65-årsdagen som det ser ut i dag. Och går du tidigare i pension så blir den betydligt lägre. Det ger en väldigt stor effekt på pensionen att gå några år tidigare, säger Ola Petersson.

Vad behöver tillkomma?

– Vi behöver en ventil i form av förtidspension, eller sjukersättning, för de som inte klarar av att jobba längre, så att de kan fortsätta få pensionsavsättningar fram till ålderspensionen som om de fortsatt jobba. Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna höja pensionsåldern utan att få fler fattigpensionärer som resultat.

Tvåundantaget drabbade inte äldre på små företag

Det finns en till studie som har tittat på turordningsreglernas effekt för äldre arbetstagare i Sverige. Skillnaden är att den här studien undersöker hur införandet av tvåundantagsregeln år 2001 påverkade anställningstryggheten för äldre arbetstagare i små företag.

Studien visar att det snarare var yngre arbetstagare (yngre än 25 år) som i högre utsträckning separerades från sina anställningar, medan det inte fanns någon statistiskt signifikant effekt för äldre.

Större företag har redan innan kunnat göra sig av med de anställda som de vill genom olika mekanismer

Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid Handelns Forskningsinstitut, menar att resultaten tyder på att ytterligare utökade undantag från turordningsreglerna inte kommer drabba äldre i någon större omfattning. Att utsträcka undantagen till större företag har rimligen mindre effekt än hos små företag, enligt honom.

– Större företag har redan innan kunnat göra sig av med de anställda som de vill genom olika mekanismer, exempelvis genom att kretsa, och har HR-avdelningar som vet vad de kan göra. Större företag har inte upplevt las som något problem, det är småföretagen och medelstora företag som upplevt att de behöver större flexibilitet, säger Sven-Olov Daunfeldt.

I studien av tvåundantaget ökade också nyanställningarna från arbetslöshet bland yngre arbetstagare.

– Jag tror att utökade turordningsregler framför allt kommer användas för att välja att behålla de mer produktiva medarbetarna bland relativt nyanställda. Det kan vara så att man har en grupp nyanställda som är olika produktiva och har olika lång anställningstid, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar