Mattias Dahl: Jag tycker inte LO ska vara med i diskussionerna Enligt Mattias Dahl finns det ingen enskild förändring som sticker ut som den mest besvärliga för arbetsgivarna utan det skiljer sig åt mellan branscherna. Foto: Lars Schröder / TT

Mattias Dahl: Jag tycker inte LO ska vara med i diskussionerna

Las-överenskommelsen Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv sträcker inte ut hand till LO för att få med dem på las-överenskommelsen. Inte heller tänker arbetsgivarna agera för att hindra Vänsterpartiet från att skapa en regeringskris.
Göran Jacobsson
6 nov 2020 | 09:29
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Nu är fokus för Svenskt Näringsliv att tillsammans med PTK arbeta för att las-överenskommelsen leder till ny lagstiftning och till ett nytt huvudavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Det förklarar Mattias Dahl, vice vd hos Svenskt Näringsliv, som flera fackliga företrädare tror kan bidra till att arbetsmarknadens parter får en starkare ställning.

– Nu tar vi tillbaka makt från politiken. Vi ska prata med PTK och de politiska partierna om hur vi går vidare, säger Mattias Dahl.

Han säger att glädjeämnena i överenskommelsen för arbetsgivarna är de nya turordningsregler och ändringarna av saklig grund för uppsägning av personliga skäl.

– Dessa förändringar underlättar för företagen. De leder till ett annat synsätt. Risken och kostnaden för att anställa går ner. Nu kommer företagen våga anställa, säger Mattias Dahl.

Vi vill inget hellre än att LO skriver på.

Han tillägger att helheten är ett stort framsteg – att fack och arbetsgivare klarat att komma överens.

Enligt Mattias Dahl finns det ingen enskild förändring som sticker ut som den mest besvärliga för arbetsgivarna utan det skiljer sig åt mellan branscherna.

Till de svårsmälta delarna hör dock de nya reglerna om visstid, inhyrning, hyvling och skrivningarna om heltid. Och omställningsdelen kostar mycket för företagen.

– Företagare är individualister. Vi har långsamt fått baxa oss till eniga positioner. Det har ibland varit mycket plågsamt. Men enigheten är total om att vi ska stå bakom överenskommelsen.

Förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv slutade med att företrädarna tog i hand och var överens om ett avtal. Därefter gick de till sina delegationer för att få ett godkännande. Hos LO stod det och vägde mellan ja och nej, enligt uppgift till Arbetsvärlden.

Mattias Dahl, vice VD på Svenskt Näringsliv.
Foto: Jessica Gow / TT

Flera förbund, bland annat Kommunal, ville diskutera vidare om allmän visstid och hyvling. Så blev det inte. I stället sa LO-delegationen nej den framlagda överenskommelsen.

Ny lagstiftning

Regeringen tänker lägga förslag i linje med överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Regeringen tänker sig att i första hand diskutera med C och L och med parterna PTK och Svenskt Näringsliv. Ny lag ska införas under mandatperioden.

Jennie Zetterström, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva, förklarar att det ännu inte finns något beslut om arbetsformerna. Inte heller är det, enligt henne, bestämt om LO ska vara med och utforma de nya lagarna.

+ Expandera

Mattias Dahl säger att han bara vet att LO sa nej. Han vill inte svara på om arbetsgivarna hade varit beredda på att förhandla vidare. Han tycker frågan är hypotetisk.

Mattias Dahl säger också:

– Vi vill inget hellre än att LO skriver på. Företagen vill ha samma villkor för alla sina anställda.

LO sa nej och hänvisade till skrivningarna om allmän visstid, hyvling och turordningsreglerna.

Vi tänker inte öppna upp förhandlingarna

Mattias Dahl vill inte svara på frågan om arbetsgivarorganisationen kan tänka sig att ändra i överenskommelsen för att få med LO.

– Jag har inte fått någon sådan fråga. LO har sagt nej och får vi en framställan om att diskutera så kommer vi ta ställning till den.

Svenskt Näringsliv kommer i alla fall fundera på ett förslag från LO om fortsatta förhandlingar.

– Vi tänker inte öppna upp förhandlingarna. Bollen ligger knappast hos dem som sagt ja.

Besviken på kritiken

Mattias Dahl är upprörd över kritiken mot överenskommelsen som kommer från en del fackliga företrädare som säger att det inte finns något av värde för facket.

– Det är ledsamt och gör mig bekymrad.

Han säger att arbetsgivarna har svarat på alla fackens krav och gått med på förändringar.

Dessutom säger han att överenskommelsen är dramatiskt mycket bättre för facket än den statliga Toijer-utredningens förslag.

Mattias Dahl lyfter också fram möjligheten att utbilda sig för anställda för att behålla jobbet eller för att byta arbete. Det kommer anställda kunna göra när de själva vill under upp till ett år och ha kvar nästan hela lönen. Den möjligheten är unik i världen, enligt honom. Kraven på att utbilda sig kommer bara att öka för alla yrkesgrupper säger Mattias Dahl.

De kan inte få igenom ytterligare något för varje gång de säger nej.

– Möjligheten för anställda att utbilda sig är en gamechanger. Den ändrar hela arbetsmarknaden.

Regeringen ska nu arbeta fram lagförslag med utgångspunkt från överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Och regeringen ska diskutera med de två centralorganisationerna.

– Jag tycker inte LO ska vara med i diskussionerna. De ska bara föras med oss som ingått avtalet.

– LO kan inte ha ett evigt veto. De kan inte få igenom ytterligare något för varje gång de säger nej.

Vänsterpartiet hotar med att försöka fälla regeringen om las-frågan inte får en lösning som LO kan godta. Det är dock inget som påverkar Svenskt Näringsliv.

– Det är en icke-fråga för oss. Det är inte vår uppgift att ha synpunkter på partiers ställningstaganden.

När las-förhandlingarna bröt samman sista september sa en facklig företrädare att arbetsgivarnas förhandlare var de verkliga hjältarna. De hade kämpat och verkligen försökt komma överens. Om Mattias Dahl sägs att han representerar något nytt hos arbetsgivarna med en vilja att parterna ska komma överens och ta kontroll över arbetsmarknaden.

Rosas av PTK:s förhandlare

PTKs både förhandlare instämmer i detta. Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörers förhandlingschef , anser att Mattias Dahl är lösningsorienterad och att han är mån om goda partsrelationer. Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef, säger att Mattias Dahl hävdar partsautonomin i verkligheten – inte bara i högtidstal.

Fakta: Mattias Dahl

Ålder: 49 år

Jobb: Vice vd hos Svenskt Näringsliv med ansvar för arbetsgivarfrågor

Utbildning: Juristexamen

Tidigare uppdrag: VD på Transportföretagen, förhandlingschef på Svensk Handel, arbetsrättsjurist hos Byggföretagen och processförare hos Ledarn

Bor: Stockholm

Lön: Vi brukar inte prata om det, men det här jobbet är väldigt välbetalt.

+ Expandera

Mattias Dahl ler och säger:

– Tack, det var bra omdömen. Det vill jag stå för. Vårt jobb är att hitta lösningar. Lyssna på motparten. Hitta balanspunkter. Och sedan både ta i hand och vara beredd att stå för de svåra bitarna. Det är kärnan i den svenska modellen.

Han säger att det blir en överenskommelse som parterna vårdar till skillnad från något som är påtvingat i lag eller från en styrkeposition.

Mattias Dahl kan mycket väl tänka sig att det kommer en fortsättning med fler överenskommelser med facken.

– Jag hoppas verkligen att det kan bli så. En tillbakagång till tiden för det tidiga 70-talet, då det var en gyllene period för parternas makt på arbetsmarknaden.

– Men då gäller det att man är beredd att ta ansvar och inte leta efter utgången så snart man ska skriva på ett avtal.

För arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv är de stora förhandlingarna nu klara sedan industrins löneavtal undertecknats. Förutom att förverkliga las-överenskommelsen i lag och i avtal tänker man sig att prata med de LO-förbund som är villiga att ansluta sig till las-överenskommelsen.

– Det är skrivet för huvudorganisationer och vi måste titta på hur det ska gå till för enskilda fackförbund att ansluta sig.

Upplägget för överenskommelsen

Överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK består av två delar. Det är:

 • ny lagstiftning, som parterna vill att politikerna genomför
 • ett nytt huvudavtal

Tanken är att politikerna förändrar lagstiftningen och därefter ingår PTK och SN ett nytt huvudavtal.

Det är ett huvudavtal i betydelsen att det är två huvudorganisationer som ingår det. Det nya huvudavtalet kommer inte ersätta Saltsjöbadsavtalet. Det framgår av förhandlingsprotokollet och de två avtalen hanterar inte samma frågor.

Förändringarna:

Svenskt Näringsliv och PTK har kommit överens om förändringar på tre områden:

 • anställningsfrågor
 • omställning
 • en helt ny a-kassa som sköts av parterna

Anställningsfrågorna är

 • turordningsregler
 • saklig grund för uppsägning
 • hyvling
 • allmänn visstid
 • begränsning av uthyrning av personal

De olika delarna är uppdelade i både ändringar av lag och ändring i avtal.

Turordning. När det gäller turordningsreglerna vill fack och arbetsgivare att Lagen om anställningsskydd ska ändras så att  två undantag blir tre i turordningsreglerna som gäller uppsägning på grund av arbetsbrist.

I avtal vill de ha en skrivning som säger att om parterna inte kommer överens i en förhandling om turordningen vid uppsägningen får en arbetsgivare göra undantag med tre personer per driftsenhet och avtalsområde. För en arbetsgivare som bara har en driftsenhet blir det möjligt att göra fyra undantag på samtliga avtalsområden. En alternativ möjlighet är att göra undantag med 15 procent av dem som ska sägas upp per driftsenhet och avtalsområde - då får dock antalet undantagna maximalt motsvara 10 procent av alla anställda per driftsenhet och avtalsområde.

Saklig grund för uppsägning av personliga skäl byts till sakliga skäl och det blir lite lättare att säga upp någon av personliga bland annat genom att kraven på vad som anses vara bristande prestation, samarbetssvårigheter och misskötsamhet mildras. Dessutom behöver en arbetsgivare bara försöka omplacera någon som inte funkar en gång. En arbetsgivare behöver heller inte längre ta hänsyn till om den anställdes personliga intressen av att behålla anställningen.

Uthyrning: Den som varit inhyrd på en arbetsplats under 24 månader under en 36 månandersperiod har rätt till tillsvidareanställning hos det inhyrande företaget. Om den inhyrde inte blir tillsvidareanställd har hen rätt till en ersättning på tre månadslöner.

Hyvling. Ska ske enligt turordning. Om en arbetsgivare vill minska sysselsättningsgraden ska de ske i turordning bland dem som har liknande arbetsuppgifter.

Allmänn visstid ändras till särskild visstid och den anställde får snabbare rätt till tillsvidareanställning och till förtur till ny visstid. Efter 18 månader har den anställde rätt till tillsvidareanställning – tidigare 24 månader. Efter 9 månader har den anställde förtur till ny visstid. - tidigare 12 månader.

Om någon har två visstidsanställningar under samma månad hos samma arbetsgivare räknas tiden mellan anställningarna som anställningstid - fanns inte tidigare.

Heltid. En arbetsgivare ska skriftligt kunna motivera varför en anställd har en deltidsanställning - om den anställde begär det.

Anställning vid tvist. Arbetsgivaren behöver inte längre betala lön efter uppsägningstiden till den uppsagde medan tvist om uppsägningen pågår

Omställningens nya regler handlar bland annat om att

 • anställda har rätt till kompetensutveckling
 • reglerna omfattar förutom anställda även uppsagda på grund av arbetsbrist och sjukdom och dom vars tidsbegränsade anställning löpt ut
 • införa ett nytt offentligt studiestödsystem, som omfattar både bidrag och lån
 • + max 44 veckors heltidsstudier
 • + bidrag med 80 procent av den förlorade inkomsten - dock högst 4,5 inkomstbasbelopp per år. Därutöver studielån
 • en ny offentlig omställningsorganisation för anställda som inte som inte omfattas av kollektivavtal och för sjuk som blivit av med jobbet
 • sänkt arbetsgivaravgift för företag med kollektivavtal om omställning

En ny arbetslöshetsförsäkring. Förslaget är att utreda en a-kassa som fack och arbetsgivare tar hand om. Fack och arbetsgivare tänker sig att för en sådan arbetslöshetsförsäkring ska gälla:

 • fler med låga eller oregelbundna inkomster ska få ersättning
 • de flesta ska få 80 procent av sin tidigare lön. som exempel tar överenskommelsen upp att högsta dagpenningen idag skulle vara 1 385 kronor om 70 procent av alla anställda skulle få 80 procent av sin tidigare lön i arbetslöshetsersättning
 • att kollektivavtal om den nya a-kassa ger arbetsgivarna sänkta kostnader
+ Expandera
Göran Jacobsson
6 nov 2020 | 09:29

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev