Så mycket tjänar facktopparna Fr vänster Sofia Ryde Stale, Läkarförbundet, Andreas Miller, Ledarna, Therese Svanström, TCO, och Göran Arrius, Saco. Foto: SLF, Ledarna, TCO, Caroline Tibell

Så mycket tjänar facktopparna

Lönelista Arbetsvärlden har kartlagt hur mycket facktopparna får betalt för sina ordförandeposter i förbunden. Listan sträcker sig från arvodet 1 666 kronor upp till topplönen 151 500 kronor i månaden.
25 maj 2021 | 06:00
+1
1
+1
2
+1
0
+1
1
+1
4
+1
1

Arbetsvärlden har samlat in inkomstuppgifter gällande Sveriges fackordföranden från förbunden för inkomståret 2020 och gjort stickprov mot Skatteverket. Listan omfattar endast ersättningar för själva ordförandeuppdraget och alltså inte eventuella sidouppdrag som flera facktoppar har och som kan medföra extra inkomster (detta kommer vi dock följa upp!).

Andreas Miller, ordförande för det fristående fackförbundet Ledarna, som organiserar chefer och har cirka 95 000 medlemmar, ligger liksom i förra lönelistan från 2019 även i år på topp med 151 500 kronor i månaden.

När det kommer till förmåner har han ett SJ pendlarkort Uppsala – Stockholm som dock ej utnyttjades under april till december under pandemin. Han har också möjlighet att ta ut en förmånsbil vilket han dock inte längre gör, enligt förbundets svar till Arbetsvärlden. I en tidigare granskning i Aftonbladet 2019 rapporterades dock att Andreas Miller då tog ut en Volvo XC60 hybrid för en halv miljon kronor.

Varför har Ledarnas ordförande bäst betalt bland fackordförandena?

– Vid lönesättning av Ledarnas ordförande följer styrelsen samma principer som Ledarna driver för medlemmarna. Vi tillämpar individuell lönesättning som ska grunda sig på uppdrag, resultat och prestation, och på hur marknaden ser ut. Ledarna anser att bra chefer ska ha bra lön, svarar Carina Kit, pressekreterare Ledarna.

På andra plats i löneligan kommer denna gång Saco:s ordförande Göran Arrius, som klättrar förbi sin kollega på TCO. Arvodet för Saco:s ordförande är fastslaget till två gånger arvodet för en riksdagsledamot. För år 2020 landade Göran Arrius lön därmed på 136 800 kronor i månaden. Göran Arrius har också en sjukvårdsförsäkring via arbetsgivaren.

Läkarförbundets nya ordförande Sofia Rydgren Stale hamnar på tredje plats med totalt 136 063 kronor i månaden. Ordförande i Läkarförbundet får lön motsvarande 90:e percentilen för den av Läkarförbundet konstruerade statistikgruppen ”chef på mellannivå” som är 114 500 kr/mån samt ett arvode på 258 750 kr/år, vilket Arbetsvärlden har räknat samman.

Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén har gått ner i lönenivå

Det är TCO:s ordförande Therese Svanström som hamnar på fjärde plats med 130 800 kronor i månaden.

Skolledarnas ordförande Matz Nilsson hamnar på femte plats med 115 308 kronor i månaden, följd av Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och Unionens ordförande Martin Linder som hamnar på delad sjätteplats med 113 000 kronor i månaden.

Först därefter kommer LO:s ordförande Susanna Gideonsson med 112 294 kronor i månaden, eller 3,5 industriarbetarlöner som är fastställd för posten som LO-bas sedan ett decennium tillbaka (eventuella inkomster från sidouppdrag avräknas dessutom från lönen).

Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén har gått ner i lönenivå från 113 820 kronor i månaden 2018 till 106 576 kronor 2020 efter ett kongressbeslut som sänkte samtliga förtroendevaldas arvoden. Nivån som anges i listan är den som gäller efter sänkningen även om hon tidigare under 2020 hade ett högre arvode. Arvodet för ordförande kommer heller inte räknas upp under innevarande kongressperiod, meddelar förbundet.

Också ersättningen till Symf:s ordförande Gunnar Jönsson hamnar klart under industrimärket, utan höjd ersättning sedan 2017.

Fackförbunden har också olika syn på ordförandeuppdraget. Exempelvis sticker Akavia ut med att inte ha en ordförande på heltid, trots att förbundet har 131 432 medlemmar.

– De båda förbund (Civilekonomerna och Jusek) som bildade Akavia har inte haft någon tradition av heltidsarvoderade ordföranden. Tanken med detta har varit att det är viktigt att ha kvar en fot i sin ursprungliga profession. Akavia organiserar akademiskt utbildade personer som generellt har kvalificerade arbetsuppgifter och egna karriärer, meddelar Caroline Cederquist, pressansvarig Akavia.

Lägre lönenivåer än i näringslivet

När Arbetsvärlden i den tidigare kartläggningen intervjuade Jesper Roine, som forskar om inkomstklyftor vid Handelshögskolan i Stockholm, påpekade han att facktopparnas löner är märkbart lägre än näringslivstopparnas.

– Om något sticker ut i fackrörelsen så är det snarare att lönerna är lägre än för motsvarande organisationer i andra delar av samhället, exempelvis om man jämför med näringslivet. Det är en skillnad som inte bara har att göra med ansvar och erfarenhet, säger Jesper Roine till Arbetsvärlden.

Det är något som också verkar stämma om man jämför med arbetsgivarorganisationerna, som i många fall betalar ut betydligt högre ersättningar till sina toppar än vad facket gör. Exempelvis framgår av Svenskt Näringslivs årsrapport 2019 att vd Jan-Olof Jacke erhållit lön och övriga förmåner inklusive bilförmån på sammanlagt drygt 6 miljoner kronor under 2020, det vill säga en månadsinkomst kring 500 000 kronor.

Arbetsgivarna lämnar inte ut löner

Men arbetsgivarorganisationerna håller också korten närmare bröstet och vill med ett fåtal undantag inte lämna ut information om löner när Arbetsvärlden frågar. När Arbetsvärlden vänder sig till Skatteverket så har många inkomster för 2020 ej fastställts och därför kan vi ännu inte ange dem.

– Tyvärr har Almega som policy att inte lämna ut uppgifter om enskilda medarbetares löner och ersättningar. Detta gäller även vår vd, svarar Erik Juhlin, pressansvarig Almega, på Arbetsvärldens förfrågan.

Ett liknande svar får vi från Teknikföretagen.

– Teknikföretagen lämnar inte ut uppgifter om enskilda medarbetares (inklusive vd) löner och ersättningar, skriver Per Braconier, presschef Teknikföretagen.

Inte heller Sveriges kommuner och regioner, SKR, avslöjar ordförandens lön.

Statliga Arbetsgivarverket meddelar däremot lönen för generaldirektör Gunnar Holmgren: 122 200 kronor i månaden.

Listan: Facktopparnas löner 2020

Se hela listan nedan (inkomsten är angiven som kr/mån och är inkomst för ordförandeuppdraget exklusive eventuella sidoinkomster. Uppdraget räknas som heltid om inte annat anges)

1. Andreas Miller, ordförande Ledarna, 151 500 kr/mån (antal medlemmar: 95 000)

2. Göran Arrius, ordförande Saco, 136 800 kr/mån (antal medlemmar genom förbunden:
709 391)

3. Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet, 136 063 kr/mån (antal medlemmar: 55 501)

4. Therese Svanström, ordförande TCO, 130 800 kr/mån (antal medlemmar genom förbunden: 1 454 677)

5. Matz Nilsson, ordförande Skolledarna, 115 308 kr/mån (antal medlemmar: 7 455)

6. (Delad) Martin Linder, ordförande Unionen, 113 000 kr/mån (antal medlemmar: 700 000) och Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, 113 000 kr/mån (antal medlemmar: 234 000)

8. Susanna Gideonsson, ordförande LO, 112 294 kr/mån (3,5 ggr industriarbetarlön) (antal medlemmar genom förbunden: 1 432 926)

9. Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR, 110 361 kr/mån (antal medlemmar: 74 509)

10. Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet, 108 006 kr/mån (antal medlemmar:
32 500)

11. Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 106 576 kr/mån (antal medlemmar: 89 553)

12. Veronica Magnusson, ordförande Vision, 105 060 kr/mån (antal medlemmar: 200 000)

13. Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, 103 569 kr/mån (antal medlemmar: 114 000)

14. Britta Lejon, ordförande ST, 99 300 kr/mån (antal medlemmar:
95 000)

15. Lena Nitz, ordförande Polisförbundet, 96 299 kr/mån (antal medlemmar:
21 000)

16. Anders Wahlberg, ordförande Psykologförbundet, 94 671 kr/mån (antal medlemmar: 11 961)

17. Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna, 94 000 kr/mån (antal medlemmar: 12 608)

18. Marie Nilsson, ordförande IF Metall, 88 917 kr/mån (antal medlemmar: 304 735)

19. Linda Palmetzhofer, ordförande Handels, 86 690 kr/mån (antal medlemmar: 159 921)

20. Valle Karlsson, ordförande Seko, 85 313 kr/mån (antal medlemmar:
102 589)

21. Malin Ackholt, ordförande HRF, 85 071 kr/mån (antal medlemmar: 28 817)

22. Tobias Baudin, ordförande Kommunal, 84 707 kr/mån (antal medlemmar: 519 518)

23. Pontus Georgsson, ordförande Pappers, 78 655 kr/mån (antal medlemmar: 17 689)

24. Johan Lindholm, ordförande Byggnads, 75 900 kr/mån (antal medlemmar: 103 970)

25. Eva Guovelin, ordförande Livs, 75 811 kr/mån (antal medlemmar: 26 816)

26. Anitha Wijkström, ordförande SRAT, 74 800 kr/mån (antal medlemmar: 21 200)

27. Urban Pettersson, ordförande Elektrikerna, 73 718 kr/mån (antal medlemmar: 22 797)

28. Per-Olof Sjöö, ordförande GS, 73 687 kr/mån (antal medlemmar: 45 596)

29. Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, 70 200 kr/mån (90 procent av heltid) (antal medlemmar:
15 000)

30. Ida Kåhlin, ordförande Arbetsterapeuterna, 71 136 kr/mån (antal medlemmar: 10 107)

31. Mikael Johansson, ordförande Målareförbundet, 70 999 kr/mån (antal medlemmar: 13 524)

32. Magnus Pettersson, ordförande Fastighets, 66 004 kr/mån (antal medlemmar: 28 404)

33. Anna Troberg, ordförande DIK, 63 067 kr/mån (antal medlemmar: 19 661)

34. Tommy Wreeth, ordförande Transport, 60 000 kr/mån (antal medlemmar:
55 896)

35. Mats Ericson, ordförande SULF, 57 645 kr/mån (antal medlemmar: 21 642) (40 procent av heltid)

36. Simon Norrthon, ordförande Scen & Film, 53 000 kr/mån (antal medlemmar: 8 000)

37. Martin Berg, ordförande Hamnarbetarförbundet, 36 800 kr/mån (80 procent av heltid)

38. Anders Johansson, ordförande Forena, 34 100 kr/mån (33 procent av heltid) (antal medlemmar:
14 000)

39. Erik Petré, ordförande Naturvetarna, 34 000 kr/mån (ca 50 procent av heltid) (antal medlemmar: 33 554)

40. Chaim Zlotnik, ordförande Sveriges Tandläkarförbund, 32706 kr/mån (50 procent av heltid) (antal medlemmar: 7 187)

41. Emina Kovacic, ordförande Sveriges Arkitekter, 31 533 kr/mån (60 procent av heltid) (antal medlemmar: 13 770)

42. Lars Fresker, ordförande Officersförbundet, 31 234 kr/mån (antal medlemmar: 19 394)

43. Gunnar Jönsson, ordförande Symf, 30 000 kr/mån (60 procent av heltid. Oförändrad ersättning sedan 2017) (antal medlemmar: 1 800)

44. Erik Bonk, generalsekreterare SAC, 28 100 kr/mån

45. Lee Wermelin, ordförande Akavia, 25 650 kr/mån (3 PBB i arvode. Tillkommer ersättning för inkomstbortfall vid möten då ordförande har heltidsjobb) (antal medlemmar 131 432)

46. Håkan Sparr, ordförande Försvarsförbundet, 22 734 kr/mån (omfattning varierar 50-80 procent av heltid) (antal medlemmar: 4 500)

47. Johan Lindgren, ordförande Tull-Kust, 20 200 kr/mån (60 procent av heltid. Förbundet ersätter även inkomstbortfall) (antal medlemmar: 1 800)

48. Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer, 12 787 kr/mån (Bisyssla) (antal medlemmar: 159 017)

49. Sandra Jonsson, ordförande Sveriges Farmaceuter, 11 825 kr/mån (Deltid) (antal medlemmar: 7 172)

50. Magnus Konradsson, ordförande Reservofficerarna, 3 942 kr/mån (Bisyssla) (antal medlemmar: 1 818)

51. Mats Högblom, ordförande Sjöbefälsföreningen, 1 666 kr/mån (Bisyssla) (antal medlemmar: 4 567)

Fotnot: Arbetsvärlden har även tillfrågat men ej fått svar från Musikerförbundet och Kyrkans Akademikerförbund. Sveriges Veterinärförbund lämnar inte ut löneuppgifter för anställda eller förtroendevalda. Statistik över antal medlemmar har hämtats från fackförbund.nu och är daterad 31/12/2020. Rättelse: Ordförandeuppdraget för Seko och Livs är på heltid. SAC:s generalsekreterare heter Erik Bonk.

25 maj 2021 | 06:00

Relaterad läsning

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
  1. Länkad till från sulf.se - "Så mycket tjänar facktopparna – SULF" 25 maj 2021:
    […] Tidningen Arbetsvärlden har kartlagt hur mycket facktopparna får betalt för sina ordförandeposter i förbunden. SULF:s Mats Ericson finns med på listan. Förtydligande: SULF:s ordförande är anställd på 40-procent. Arbetsvärlden: Så mycket tjänar facktopparna […] - Läs hela texten här
  2. Länkad till från fastighetsfolket.se - "Lönelista: Så mycket tjänar Fastighets ordförande Magnus Petterson – Fastighetsfolket" 25 maj 2021:
    […] Tidningen Arbetsvärlden har sammanställt den årliga listan med facktopparnas löner. Magnus Petterson hamnar på plats 31 av totalt 50 ordförande, de flesta under honom har dock inte sitt uppdrag på heltid. […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev