Så har bristen på folk i kvinnoyrken ökat i fem år Vårdpersonal på Nya Karolinska. Foto: Henrik Montgomery / TT

Så har bristen på folk i kvinnoyrken ökat i fem år

Bristyrken Arbetsförmedlingens rapport om bristyrken som släpptes i dag toppas av högskoleyrken inom offentlig sektor och ett antal gymnasieyrken. Flera av dem var på väg att bli bristyrken redan för tio år sedan, men aldrig har bristen varit så alarmerande som nu.
9 feb 2017 | 15:12
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsförmedlingens rapport, Var finns jobben? som kom i dag visar på rekordstora brister på högskoleutbildad vårdpersonal och bland lärare. Enligt Arbetsförmedlingens analytiker är bristen nu så stor att den hämmar en positiv utveckling av sysselsättningen.

Arbetsvärlden har tittat närmare på utvecklingen under de senaste tio åren inom några av de högskoleyrken som det enligt Arbetsförmedlingen i dag råder störst brist på. Bilden av utvecklingen är att den för flera yrken har pågått under många år – med undantag för åren efter finanskrisen – utan att man har kunnat vända den ökande bristen, för att nu nästan slå i taket för Arbetsförmedlingens bristindex.

Det gäller framför allt högskoleyrken – kontaktyrken – inom offentligfinansierade verksamheter: sjuksköterskor, barnmorskor, grundskollärare, speciallärare och de senaste åren också socialsekreterare.

Närmare en halv miljon människor arbetar inom hälso- och sjukvård, och vad gäller sjuksköterskeyrkena är de helt dominerade av kvinnor. Antalet personer som arbetar inom hälso- och sjukvård har ökat under många år, och Arbetsförmedlingens bedömning är att det ökar även under 2017. Men rekryteringen hämmas av att för få har utbildats under en längre tid. Arbetsförmedlingen menar att antalet utbildningsplatser för bland annat sjuksköterskor behöver ökas.

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta i pedagogiska yrken ökar under 2017. Cirka 400 000 människor arbetar inom det pedagogiska området och nästan tre fjärdedelar är kvinnor. Jobbmöjligheterna för den som tar lärarexamen är mycket goda, också för nyutexaminerade. Men bristen bedöms ändå fortsätta vara stor: enligt Arbetsförmedlingen söker för få till lärarutbildningarna och många hoppar sedan av utbildningarna redan i början av utbildningstiden.

Socialsekreterare ingår i yrkesområdet Socialt arbete, också det ett av de största yrkesområdena på svensk arbetsmarknad. Här arbetar cirka 300 000 människor, och även här är cirka tre fjärdedelar kvinnor. Rekryteringsbehovet är stort inom vissa yrken, särskilt stort är behovet av socialsekreterare och biståndsbedömare.

9 feb 2017 | 15:12
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev