Kostnaden för hyrsjuksköterskor ökar kraftigt Anställda sjuksköterskor blir färre, medan hyrsjuksköterskorna blir fler. Foto Hasse Holmberg / TT

Kostnaden för hyrsjuksköterskor ökar kraftigt

Sjuksköterskebristen Trots stor brist på personal, har sjuksköterskorna i Stockholm fått ett löneutfall av avtalet 2016 på 1,2 procent. Arbetsvärlden kan visa att antalet anställda sjuksköterskor under bara det senaste året har minskat med runt 100 sjuksköterskor, samtidigt som kostnaden för hyrsjuksköterskor har ökat med 16 procent, en summa som motsvarar personalkostnaden för 500 anställda sköterskor.
1 dec 2016 | 14:46
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Vårdförbundet och Läkarförbundet i Stockholm gick i förra veckan ut och kritiserade Stockholms läns landsting för alldeles för låga löneutfall 2016.

För sjuksköterskorna blev det generella utfallet 1,2 procent, innan olika individuella tillägg räknas in. Totalt har personalkostnaderna för sjuksköterskor ökat med 2,2 procent per anställd mellan 2015 och 2016.

Samtidigt finns en stor brist på sjuksköterskor. Enligt Vårdförbundets Stockholmsavdelning är många vårdplatser stängda just på grund av att det saknas så många sjuksköterskor. De stora sjukhusen har startat egna bemanningspooler, men det räcker inte.

– Arbetsgivaren löser bristen på två sätt, säger Stockholmsavdelningens vice ordförande Gunilla George. Antingen genom mer övertid eller genom att ta in fler externa hyrsjuksköterskor.

Hyrsjuksköterskor är en kostsam lösning. Nyligen tog landstinget – återigen – ett principbeslut om att inte använda sig av hyrsjuksköterskor.

Färre anställda och fler inhyrda

Frågan är hur mycket besluten hjälper i praktiken. Landstinget har tagit liknande beslut tidigare utan långsiktiga resultat. Arbetsvärlden har fått 2016 års siffror från landstinget till och med oktober som visar hur antalet anställda sjuksköterskor under bara det senaste året (från 2015-2016) har minskat med runt 100 sjuksköterskor, samtidigt som kostnaden för hyrsjuksköterskor har ökat med en summa som motsvarar personalkostnaden för 500 anställda sköterskor.

Mellan 2015 och 2016 minskade antalet anställda sjuksköterskor i Stockholms läns landsting med 96 sjuksköterskor. Samtidigt ökade kostnaden för hyrsjuksköterskor kraftigt, bara ökningen motsvarar hela personalkostnaden för 494 anställda sjuksköterskor.

– Ska vi ha en arbetsmarknad där det lönar sig att utbilda sig till sjuksköterska så måste arbetsgivaren göra en satsning på våra grupper. Ju mer man håller hårt i lönerna, desto större blir drivkraften hos sjuksköterskorna att välja andra arbetsgivare, där bemanningsföretag är ett alternativ, säger Gunilla George, vice ordförande i Vårdförbundet i Stockholm, till Arbetsvärlden.
I grunden finns ett principbeslut för hela landstinget om att personalkostnaderna totalt inte får öka med mer än 2 procent 2016.

– Det är också en av grunderna till det låga utfallet i Stockholm, menar Vårdförbundets vice ordförande i Stockholm, Gunilla George. Då blir det inte så stora pengar att fördela.

Allra flest hyrsjuksköterskor har de tre stora sjukhusen i länet – Karolinska Sjukhuset, Danderyds Sjukhus och Södersjukhuset. Här ligger kostnaderna för hyrsjuksköterskor långt över kostnaden för inhyrda läkare.

1 dec 2016 | 14:46
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar