Riksdagspartierna ställer hårda krav om AF på Eva Nordmark Statsminister Stefan Löfven (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) fick frågor om Arbetsförmedlngen på en pressträff i Oxelösund tidigare i november. Foto: Lars Larsson / TT

Riksdagspartierna ställer hårda krav om AF på Eva Nordmark

AF:s framtid Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark måste på torsdagen övertyga arbetsmarknadsutskottet om hur hon ska lösa krisen kring AF-reformen. Men flera riksdagspartier ställer tuffa krav på ministern, visar Arbetsvärldens genomgång.
27 nov 2019 | 15:48
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

På torsdagsförmiddagen kl 11 väntas Eva Nordmark (S) – som riskerar en misstroendeomröstning i riksdagen – informera arbetsmarknadsutskottet om förhandlingarna med Centern och Liberalerna när det gäller krisen inom Arbetsförmedlingen, AF.

Sent på tisdagskvällen uppgav Martin Ådahl, Centerns chefsekonom och arbetsmarknadspolitiska talesperson, för Arbetsvärlden att man förhandlar om ett nytt regleringsbrev för myndigheten.

Bakgrunden är kritiken mot varsel och kontorsnedläggningar plus sjösättningen av en stor reform, som innebär att Arbetsförmedlingens uppdrag att stödja och matcha arbetslösa privatiseras.

Centern vill att det ska ”finnas en lokal närvaro i de flesta kommuner som Arbetsförmedlingen lämnat.”  I praktiken vill partiet öppna nedlagda AF-kontor i utsatta landsändar.

Arbetsförmedlingen i Boden är ett av de kontor som föreslås läggas ner. Foto: Petra Älvstrand / TT

Ådahl: Reformen bör genomföras enligt plan

Samtidigt står Martin Ådahl fast vid att reformen bör genomföras enligt plan och hänvisar till att Arbetsförmedlingen i ett analysunderlag ansett tidsplanen vara realistisk.

Men att en del kontor kan komma att öppna igen är inte tillräckligt för att göra Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson, nöjd.

Om det inte handlar om mer än det som blivit offentligt i dag, så är inte det tillräckligt för att vi ska ändra våra planer

Som Arbetsvärlden rapporterade i förra veckan överväger partiet att samla stöd i riksdagen för att väcka en misstroendeomröstning i riksdagen på grund av krisen inom AF.

– Om det inte handlar om mer än det som blivit offentligt i dag, så är inte det tillräckligt för att vi ska ändra våra planer, men jag hoppas på öppningar och flexibilitet från regeringens sida, säger Ali Esbati, Vänsterpartiets talesperson.

Eva Nordmark riskerar att möta hårt motstånd i utskottet mot reformen i dess nuvarande tappning.

En enkät om hur riksdagspartierna vill hantera AF-reformen som Arbetsvärlden gjort i veckan, visar att de flesta ställer tuffa krav på ministern. Miljöpartiets talesperson Leila Ali Elmi vill dock inte föregripa de pågående förhandlingarna men uppger att partiet anser det vara angeläget att Arbetsförmedlingen ”fungerar i alla lägen och i hela landet”.

Vänsterpartiet anser att AF-reformen är ett ”pågående haveri och måste avbrytas”.

– Det borde finnas en bred enighet om det här förslaget inte utgör en fungerande grund. Det finns för många frågetecken. Därför borde man imorgon säga att vi pausar det här. Vi tar ett omtag och ta till sig synpunkterna.

Många arbetslösa söker jobb via Arbetsförmedlingens digitala tjänst.
Foto: Stina Stjernkvist / TT

Moderaterna vill pausa

Moderaternas Martin Green, ledamot i arbetsmarknadsutskottet, är också kritisk och vill se över och göra om hela reformen. Utvecklingen går för fort, anser han:

– Den reformering vi ser just nu saknar en plan och Arbetsförmedlingen är på väg att förvandlas till en experimentverkstad. Det riskerar att drabba både arbetslösa och arbetsgivare.

Liberalerna öppna för senareläggning

Även Liberalerna, som står bakom AF-reformen i januariavtalet, kan nu vara beredda att avvakta med vissa delar.

–Vår utgångspunkt är reformen ska genomföras och att reformarbetet bör fortsätta intensivt som planerat. Samtidigt är vi måna om att reformen görs på ett seriöst och ordnat sätt, och krävs det så är vi öppna för senareläggning av implementeringen av delar reformen, uppger Gulan Avci, talesperson för Liberalerna.

Sverigedemokraternas företrädare Magnus Persson uppger att den väg regeringen valt ”bör ses över”, och efterlyser en konsekvensanalys.

– Varför tillsätter man inte den nya generaldirektören först och låter honom eller henne leda reformarbetet? Så får det inte se ut när man gör så stora förändringar som påverkar människors varda, uppger han.

Och även Sofia Damm, KD-ledamot i arbetsmarknadsutskottet, vill se förändringar av reformen och en neddragning av takten.

V, KD och M vill slopa LOV

Liksom Vänsterpartiet och  Moderaterna ifrågasätter Kristdemokraterna att de privata aktörerna som ska jobba med stöd och matchning, ska upphandlas via LOV, lagen om valfrihet, och alltså väljas av privatpersoner, inte av AF.

– Det skulle riskera skapa en okontrollerad etablering av aktörer, menar Sofia Damm.

C vill inte skjuta till mer pengar

Kristdemokraterna tillbakavisar i genomgången att M/KD-budgeten för 2019 som antogs av riksdagen, skulle förklara myndighetens varsel på en tredjedel av personalen eller 4 500 anställda. Samtidigt är man inte beredd att ge AF mer pengar nästa år.

–Vi anser att myndighetens anslag bör ligga kvar i enlighet med nivåerna i M/KD-budgeten, vilket regeringen också till stor del ställt sig bakom för 2020, uppger Sofia Damm.

Bara Vänsterpartiet anser att nya anslag nu behövs för att stoppa nedläggningarna av runt 130 jobbförmedlingskontor runt om i landet.

Enligt Martin Ådahl anser Centern att de anslag som AF har för 2020 i nuläget är tillräckliga.

 

Fotnot. Följande partier har svarat på vår enkät: V, L, KD, SD, M, MP och C. Även Socialdemokraternas Anna Johansson, ordförande i arbetsmarknadsutskottet, har erbjudits att svara, men har hittills inte återkommit.

27 nov 2019 | 15:48

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev