AF: Utmaning att öppna upp kontor igen Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) höll på torsdagen en pressträff om den kritiserade omgörningen av Arbetsförmedlingen. Foto Henrik Montgomery / TT

AF: Utmaning att öppna upp kontor igen

AF-krisen Eva Nordmark (S) vill öppna nya AF-kontor men Arbetsförmedlingens förvaltningsdirektör Anders Persson ser praktiska utmaningar. – Vi måste ta hänsyn till hur hyresavtal och personalsituationen ser ut, säger han. Samtidigt kvarstår hotet om misstroendevotum, säger Vänsterpartiets Ali Esbati till Arbetsvärlden.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) berättade på torsdagens presskonferens att regeringen i ett kommande regleringsbrev ger Arbetsförmedlingen, AF, ett nytt uppdrag att stärka myndighetens närvaro i hela landet.

Men enligt AF:s förvaltningsdirektör Anders Persson kommer 83 av 130 kontor ha bommats igen redan före årsskiftet. Fram till sista oktober hade också drygt 2 500 anställda lämnat AF, men enligt prognosen ska ytterligare 1 000 sluta sina anställningar före nyår.

Exakt var de nya kontoren ska uppstå igen runt om i landet är oklart.

Nordmark: Fler skyltar ska upp

Eva Nordmark:

– Jag tänker inte som statsråd peka ut på vilka orter som myndigheten ska öppna kontor igen, men det ska upp fler skyltar där Arbetsförmedlingen dragit sig tillbaka.

Det viktiga är enligt ministern ”att människor kan träffa en arbetsförmedlare på sin ort”.

Hon meddelade också att rekryteringen av en ny generaldirektör sannolikt blir klar i december.

AF får också tillbaka 900 miljoner kronor till arbetsmarknadsinsatser under 2020 som man hittills inte lyckats spendera i år.

Men några extra pengar till kontor och personal, ser det inte ut att bli 2020.  Men enligt ministern kan mer pengar vid behov komma ” i nästa budget”. Eventuellt avser hon vårändringsbudgeten.

AF:s förvaltningsdirektör Anders Persson ser praktiska utmaningar med att återöppna AF-kontor.
Foto: Arvis Utas

Däremot får AF utöka sin anslagskredit på förvaltningsområdet med 218 miljoner kronor nästa år.

Exakt vad det kan innebära konkret för AF, kan Anders Persson inte uppskatta i dagsläget.

– Det är för tidigt för oss att uttala oss. Vi bedömer att vi först måste få se och ta del av regeringens formuleringar i regleringsbrevet, uppger han.

Går det att öppna AF-kontor som just slagit igen?

– Det finns naturligtvis praktiska utmaningar, som hur ser hyresavtalen och personalsituationen ut?

Enligt Anders Persson är det troligaste därför att AF kan komma att inhysa arbetsförmedlare i kommunala lokaler i utsatta orter.

– Vi kommer i första hand att söka samarbete med kommunerna eller Statens servicecenter, säger han.

Allt kan inte ”lovas”, vi ska utveckla ett LOV-system men det är inte alltid ändamålsenligt att använda det.

Eva Nordmark uppgav i dag också att den av oppositionen (M, KD, SD och V) kritiserade LOV-modellen, inte alltid kommer att kunna användas som planerat eftersom det inte är ”ändamålsenligt”.

Enligt planen väntas fristående aktörer ta över AF:s hela stöd och matchningsuppdrag och arbetslösa ska kunna välja bland av AF godkända aktörer, enligt lagen om valfrihet, LOV.  Men exempelvis KD befarar att det kan leda till en ”okontrollerad etablering av aktörer”.

Därför behöver Arbetsförmedlingen framöver också kunna beställa arbetsmarknadsinsatser utifrån lagen om offentlig upphandling, bedömer ministern. Hur gränslinjerna ska dras vill regeringen se över och att återkomma till.

– Allt kan inte ”lovas”, vi ska utveckla ett LOV-system men det är inte alltid ändamålsenligt att använda det.

Esbati: Hot om misstroendeomröstning kvarstår

Vänsterpartiet efterlyste efter dagens sammanträde med Eva Nordmark i riksdagens arbetsmarknadsutskott större flexibilitet från regeringen innan nästa torsdag. Annars kan man komma att gå vidare med planerna om att väcka en misstroendeomröstning i riksdagen mot ministern med stöd av Moderaterna.

– Vi konstaterar att regeringen tagit till sig av kritiken men det man kom med i dag är inte tillräckligt. Regeringen måste förstå och visa att man är beredd att hantera januariavtalet med en annan flexibilitet, säger Ali Esbati, Vänsterpartiets talesperson.

Vad hade ni velat se konkret?

– Det är flera saker. I grunden handlar det om att vi är oroliga för det läge som finns på Arbetsförmedlingen i stort och som bland annat drabbar arbetslösa, arbetsgivare och personer med funktionsnedsättningar.

Partiet hade bland annat velat se en tydlig kursändring ifråga om LOV-systemet.

 Hade Vänsterpartiet hoppats på mer?

– Jag hade inte väntat mig att regeringen skulle lösa problemen direkt men jag hade hoppats på att vi skulle komma ur den här låsningen.

I regleringsbrevet, som regeringen ska fatta beslut om i december, vill man även att AF ska säkerställa att arbetslösa som har funktionsnedsättningar får det stöd de behöver av kompetent personal.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar