Regionala skyddsombud säkrade i budgeten Budgeten till de regionala skyddsombuden krymper inte i regeringens och finansminister Elisabeth Svantessons (M) budget för de kommande tre åren. Foto: Pontus Lundahl / TT

Regionala skyddsombud säkrade i budgeten

Regionala skyddsombud Trots fackliga farhågor skär regeringen inte ner på det statliga anslaget till de regionala skyddsombuden. Nu väntar facken på svar från en utredning som föreslår att anslaget i stället ska höjas.
22 nov 2022 | 11:26
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

De regionala skyddsombuden har varit i politiskt blåsväder under valrörelsen. Inför den nya regeringens första budget fanns därför farhågor från bland annat TCO att anslaget till de regionala skyddsombuden skulle sänkas.

Så blev det inte.

Anslaget på 112 miljoner kronor årligen ligger kvar även i långtidsbudgeten till och med år 2025.

– Det är bra att statsbidraget till regionala skyddsombudsverksamheten inte förändrades nedåt i budgeten för 2023, säger Lise Donovan, jurist vid TCO.

Tidigare i år presenterades en utvärdering av den regionala skyddsombudsverksamheten som bland annat kom fram till att de regionala skyddsombuden har en central roll i arbetsmiljöarbetet vid små arbetsställen och ger stöd till målgrupperna.

Utredaren professor Magnus Sverke vid Stockholms universitet föreslår att statsbidraget i stället ska utökas med 30 miljoner kronor. Höjningen ska enligt utredningen ske stegvis, med tio miljoner kronor per år i tre år från och med år 2024.

Statliga pengar till regionala skyddsombud

De statliga medlen till de regionala skyddsombuden har varit relativt konstanta.

Mellan 2013 – 2021 har anslaget höjts från drygt 100 miljoner kronor till drygt 110 miljoner kronor.

Utredningen "De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet" föreslår att det årliga anslaget höjs med 30 miljoner kronor. Höjningen föreslås genomföras stegvis, med tio miljoner kronor årligen under tre år, från och med år 2024.

+ Expandera

Förslaget är ute på remiss. Svaren ska vara inne senast den 9 december.

– Det känns viktigt att politiken tar fasta på de resultat som framkommit och belagts i utredningen och inte låter politiska förutfattade meningar ligga till grund för den regionala skyddsombudsverksamhetens framtid, säger Lise Donovan.

22 nov 2022 | 11:26

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev