Manliga chefer mer negativa till anställda med depression Det finns en betydande könsskillnad bland chefer när det kommer till inställningen till depression bland de anställda, visar ny forskning från Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet. Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko/Arkiv

Manliga chefer mer negativa till anställda med depression

Psykisk ohälsa Manliga chefer är mycket mer negativt inställda än kvinnliga chefer till medarbetare med depression och ångest. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.
17 dec 2020 | 14:24
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Depression och ångestproblematik är ju sjukdomar som återfinns i arbetslivet. Det finns några få internationella studier om chefers inställning till psykisk ohälsa, men ingen har tidigare tittat på hur de i Sverige ställer sig till vanliga psykiska sjukdomar.

Det säger Monica Bertilsson, lektor vid Sahlgrenska akademien på Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien. De har låtit 2 663 chefer, på olika nivåer och inom olika sektorer, svara på frågor om hur de ser på depression hos anställda. 24 procent av de manliga deltagarna hade en negativ attityd. Motsvarande siffra för kvinnliga chefer var 12 procent.

Risk för diskriminering

I 11 av de 12 frågor som forskarna undersökte visade sig män har mer negativ inställning. Könsskillnaden kvarstod även när forskarna räknat bort faktorer som utbildningsnivå, nivå av chefskap, sektor och ifall arbetsplatsen var mans- eller kvinnodominerad. Manliga chefer hade 64 procent större sannolikhet att ha en negativ inställning.

Det kan leda till diskriminering på arbetsplatsen

Monica Bertilsson säger att det är tre saker man tittar på när man pratar om stigman och negativa attityder. Först kommer fördomar på gruppnivå: om en individ till exempel tycker att personer med depression först och främst är lata. Detta kan i sin tur leda till fördomar som man agerar på, som att man som chef inte har ett direkt ansvar, utan att det snarare är den anställde som ska rycka upp sig.

– I ett tredje steg kommer den svåraste delen: Att det kan leda till diskriminering på arbetsplatsen. Till exempel kanske personen med depressionsproblematik inte får samma möjlighet till avancemang eller att delta i utbildning, eller liknande.

Monica Bertilsson påpekar samtidigt att det som de undersökt här är inställningar och attityder. De kan inte säga hur cheferna faktiskt handlar i praktiken.

Störst makt har sämst attityd

Ju högre befattning desto sämre inställning till depression hos medarbetarna, oavsett om chefen var man eller kvinna, visar forskningsresultaten. Någonting som är allvarligt, menar Monica Bertilsson.

– Ju högre upp en chef är, desto större inflytande har du över policys och andra angreppssätt som organisationen använder sig av för att förebygga psykisk ohälsa. Du har mer makt att påverka normerna på en arbetsplats.

Nu vet vi att det finns en skillnad mellan könen vad gäller attityd till depression.

Ålder var den enda faktorn som inte spelade någon roll för attityd, där såg det likadant ut oavsett chefens kön.

I tidigare internationella studier har det visat sig att chefer inom offentlig sektor ställer sig mer positiva till medarbetare med depression än de inom privat sektor. Monica Bertilsson säger att deras siffror skulle kunna peka på liknande tendenser även i Sverige, men att det inte går att säga säkert. Det som de koncentrerat sin forskning på är skillnader mellan kön.

Utgångspunkt i utbildningar

Forskningen är tänkt att vara en del i att utarbeta nya utbildningsverktyg för chefer. Ofta utvecklas utbildningar idag utifrån vilken kompetens som utbildaren själv tycker behövs, snarare än att utgå från vilka behov som faktiskt finns hos deltagarna, säger Monica Bertilsson.

– Nu vet vi att det finns en skillnad mellan könen vad gäller attityd till depression. Då kan vi inte bortse från att bland manliga deltagare i framtida utbildningar så kommer det troligtvis att finnas mer negativa attityder till depression. Då får vi lyfta upp och diskutera det därifrån.

17 dec 2020 | 14:24

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Länkad till från zebrain.se - "5 sätt att uppmärksamma mental hälsa på arbetsplatsen" 11 maj 2022:
    […] minst manliga) ledare har också fördomar eller en negativ bild av människor som drabbas, som tidningen Arbetsvärlden har berättat. Därför är det viktigt att ge chefer och ledare rätt kunskap och verktyg för att […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar