Reform av utstationeringsdirektivet måste omprövas

Utstationering En förändring av reglerna för utstationerade arbetstagare bör ligga på nationell nivå snarare än EU-nivå. Det menar 11 EU-länder, som därmed stoppar EU-kommissionens reformförslag av direktivet.
11 maj 2016 | 16:32
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Parlamenten i elva av EU:s 28 medlemsländer har motsatt EU-kommissionens förslag om en revidering av utstationeringsdirektivet, de regler som styr vad som gäller för EU-medborgare vars arbete tillfälligt förläggs till annat EU-land. Det skriver Europaportalen i dag onsdag. Länderna menar att förslaget strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Förslaget skulle bland annat innebära att arbetstagare ska kunna skyddas även i den kollektivavtalsmodell som bland annat Sverige har, det vill säga i länder som inte har lagstadgade minimilöner. Förslaget togs emot med glädje av den svenska regeringen.

– Jag är väldigt, väldigt glad att det här arbetet gett resultat. Vi har nu ett förslag på bordet som går i precis den riktningen som vi vill, sade statsminister Stefan Löfven (S) på en presskonferens i samband med att förslaget lades fram.

Enligt subsidiaritetsprincipen har varje lands parlament två ”poäng”, vilket ger sammanlagt 56 poäng för EU:s 28 medlemsländer. 19 poäng krävs för att en invändning ska bli giltig och med elva länder emot blir då summan i detta fall 22. Det finns ingen tidsfrist för när kommissionen måste komma med sitt utlåtande efter det så kallade ”gula kortet” från de nationella parlamenten. Två gånger har det skett att ett tillräckligt antal parlament gjorde invändningar mot ett kommissionsförslag. Det första 2012 mot ett förslag om att reglera strejkrätten och det andra 2013 mot ett förslag om att inrätta en EU-åklagare, skriver Europaportalen.

11 maj 2016 | 16:32

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev