Allan Larsson om sin nyckelroll i EU:s sociala satsning Foto: Karin Bromander
"Den sociala pelaren är ett sätt att ta ett bredare grepp om arbetsmarknaden i EU än att bygga en liten reform här och där", säger Allan Larsson till Arbetsvärlden.

Allan Larsson om sin nyckelroll i EU:s sociala satsning

EU Den 8 mars lämnar EU-kommissionen flera viktiga besked på arbetsmarknadsområdet. Ett gäller innehållet i en ny social pelare för framtidens arbetsmarknad i EU. Arbetsvärlden har träffat svensken som ska leda arbetet: Allan Larsson.
3 mar 2016 | 12:25
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Under hösten förde Juncker-kommissionen fram förslag om en europeisk pelare för sociala rättigheter (se även tidigare artikel i Arbetsvärlden). Den ska försöka ta ett helhetsgrepp om tre huvudområden: arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor i stort, sociala rättigheter i arbetet och sociala rättigheter i samhället.

Exakt hur den kommer att formuleras och vad den ska innehålla kommer att tillkännages av Kommissionen nästa vecka, den 8 mars. Men Allan Larsson som är utsedd till särskild rådgivare för projektet säger nu till Arbetsvärlden att syftet är att skapa en framtida ram för arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik i stället för att lägga fram lagförslag efter lagförslag på separata områden när ett problem uppstår.

– Det här är ett försök att ta ett bredare grepp. Att se vad för behov som finns nu, och i framtiden. Hur ser framtidens arbetsliv ut? Vad betyder det digitala arbetslivet? Så det är ett annat synsätt än att bygga en liten reform här och där.

Ska minska klyftor inom EMU

Arbetet ska sedan att ligga till grund för EU-kommissionens vitbok (en samling förslag på åtgärder som sedan kan ligga till grund för lagförslag) 2017 om institutionella reformer av EMU.

– Det är ett stort problem att man har divergens inom EMU, alltså att en del länder är rika och andra kommer på efterkälken. Man måste se till att få en gemensam utveckling. Arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor är en viktig del i detta.

Arbetsmarknadsmodeller ser ju väldigt olika ut i olika länder. Det här arbetet skulle alltså kunna leda till ganska stora reformer?

– Den typ av system vi har är inte någonting som man förändrar väldigt lätt. Snarare handlar det om att de behöver moderniseras till att fungera bättre. Man ska inte tro att det finns någon quick fix, det finns inte en modell som skulle kunna planteras in i alla länder, utan det är gradvisa förändringar inom de existerande systemen.

De förslag som pelaren kan leda till kommer att vara bindande för de länder som ingår i EMU, medan de som står utanför frivilligt kan ansluta sig till den.

”Europafacket ställer sig positivt”

Efter att förslaget på pelare lagts fram den 8 mars kommer det att gå ut på remissrunda till intressenter runtom i EU, däribland parterna på den svenska arbetsmarknaden. Under arbetet med förslaget har Allan Larsson också haft konsultationer med bland andra arbetsmarknadens parter på europeisk nivå.

– Min upplevelse är att Business Europe (näringslivs- och arbetsgivarorganisation, reds anm) och med Europafacket har ställt sig väldigt positiva till arbetet och även väldigt konstruktiva i den här diskussionen. Men det återstår att se hur de olika medlemsstaterna kommer att ställa sig till det.

3 mar 2016 | 12:25

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar