Hänsyn till svenska modellen i nya EU-direktivet

Utstationering Det förslag på nya regler om utstationering som EU-kommissionen presenterade i dag kommer inte att inskränka den svenska kollektivavtalsmodellen, menar TCO.
8 mar 2016
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I förra veckan läckte ett utkast till lagförslag om revidering av utstationeringsdirektivet. Parterna på den svenska arbetsmarknaden reagerade kraftigt: bland annat förde de fram att det öppnade för att EU-domstolen skulle kunna bedöma hur en lön ska sättas.

I dag presenterades ett färdigt förslag från EU-kommissionen, som enligt TCO är betydligt bättre.

– EU-kommissionen har hörsammat våra fackliga krav på likabehandling av arbetstagarna. Lönebildningen är och ska förbli en nationell angelägenhet som i Sverige sköts av parterna. Det är en framgång för den svenska partsmodellen, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

En seger från svenskt håll

En viktig del från svenskt håll är skrivningar om att nivåer för ersättning inte bara ska vara i nivå med vad som anges i allmängiltigförklarade kollektivavtal utan även i de frivilliga avtal som reglerar den svenska arbetsmarknaden. På så sätt förtydligas den svenska partsmodellens särställning.

Även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ser förslaget som en seger från svenskt håll.

– Vi har från första dagen drivit ett intensivt påverkansarbete för att få till en revidering av utstationeringsdirektivet. Vi ser nu tre viktiga framgångar: att revideringen blir av, att det säkerställer inte bara minimilön utan likvärdig ersättning och att det med särskilda skrivningar säkrar den svenska kollektivavtalsmodellen.

Förslaget ska nu gå igenom Europaparlamentet och det ansvariga ministerrådet – de kan lägga in ändringar i lagtexten och det är också de som i slutändan klubbar igenom lagen. Frågan kommer att tas upp till en första diskussion vid nästa ministerrådsmöte för arbetsmarknadsministrarna i april och den svenska regeringens ståndpunkt ska sedan förankras i riksdagen.

Läs mer om förslaget på EU-kommissionens webbplats.

Utstationering i EU

Utstationeringsdirektivet reglerar vad som gäller för arbetare som är anställda i ett EU-land men som tillfälligt jobbar utomlands, till exempel genom att ett företag vunnit en upphandling i ett annat EU-land. Direktivet tillkom 1996 och har sedan dess ändrats och förtydligats ett antal gånger, bland annat genom tillämpningsdirektivet från 2014. Tillämpningen har även förtydligats genom rättsfall som Laval-domen, som säger att en inhemsk fackförening inte får vidta stridsåtgärder för förbättra villkor för arbetare i ett utstationerat företag.

Enligt EU-kommissionen är i dag ungefär 1,45 miljoner EU-medborgare utstationerade i andra EU-länder.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar