Ojämnt inflytande för arbetsmarknadens parter under LAS-utredningar Valle Karlsson, Sekos förbundsordförande, är kritisk till att PTK, Svenskt Näringsliv, Kommunal och IF Metall får ett större inflytande under LAS-utredningarna än arbetsmarknadens övriga parter.

Ojämnt inflytande för arbetsmarknadens parter under LAS-utredningar

LAS Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall får en särställning i arbetet med utformandet av nya regler för anställningsskydd, omställning och ny a-kassa. Samtidigt får andra organisationer som LO, TCO, Saco och Företagarna en betydligt mer underordnad roll.
Göran Jacobsson
22 jan 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tre utredningar jobbar med parallellt med förslag till nya arbetsmarknadslagar.

De fyra partier som ingått överenskommelsen – Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall – ska enligt regeringskansliets beslut delta med sin expertkunskap i en särskild arbetsgrupp, och de ska delta aktivt i utredningens arbete.

Utredningen ska dessutom föra dialog med arbetsmarknadens parter och företrädare för små och medelstora företag såväl som med andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden.

Lise-Lotte Argulander är Företagarnas specialist på arbetsrätt. Hon reagerar på hur den nya lagstiftningen ska utformas. Hon säger att Företagarna får mindre insyn och mindre inflytande i utredningen till följd av överenskommelsen jämfört med andra utredningar om arbetsmarknadsfrågor.

– Det är dessutom ett ovanligt sätt att angripa lagstiftning när man utser experter från vissa organisationer bara för att de varit med och initierat lagstiftningen.

Företagarna missnöjda med överenskommelsen

Lise-Lotte Argulander säger att experter normalt brukar väljas för att de har särskild kunskap, och att det likaså hör det till det normala att det finns referensgrupper med exempelvis partsföreträdare.

– Nu hamnar vi lite utanför diskussionerna och det gör också delar av LO, SKR och Statens Arbetsgivarverk, säger Lise-Lotte Argulander.

Men hon pekar också på att det ännu inte är klart hur utredarna ska föra dialog med dem som inte ingår i den särskilda arbetsgruppen.

Lise-Lotte Argulander befarar att resultatet inte blir den modernisering av arbetsrätten som Företagarna vill se. Hon säger att Toijer-utredningen i flera avseenden var tydligare och bättre än överenskommelsen mellan parterna.

Valle Karlsson är ordförande för Seko. Han är kritisk till hur de nya reglerna arbetas fram.

– Det är självklart både dåligt och illa att utestänga LO och därmed tolv av LO:s fjorton förbund. Det handlar ändå om lagstiftning som kommer att påverka alla LO-förbunds medlemmar.

Han säger att det oftast är bra för en utredning om alla inte tycker lika från början. Samtidigt pekar han på att det är oklart vad det innebär att utredarna ska föra dialog med bland annat LO. Om det hanteras klokt kan det innebära att LO kan påverka lagstiftningen, tror Valle Karlsson.

En unik lagstiftningsprocess

Det är januaripartierna – S, MP, C och L – som i förhandlingar bestämt hur arbetet med den nya lagstiftningen ska läggas upp.

Det är inte en vanlig metod för att arbeta fram nya lagar. Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd konstaterar att upplägget är unikt eftersom olika parter får olika inflytande över lagstiftningsarbetet.

Arman Teimouri är Liberalernas arbetsmarknadspolitiska talesperson. Han säger att utredarnas uppdrag att genomföra de ”konstruktiva parternas principbestämmelse” och att dessa parter aktivt kommer att delta i lagstiftningsarbetet. Samtidigt som det står utredarna fritt att initiera kontakt med andra företrädare för små och medelstora företag och andra relevanta parter på arbetsmarknaden.

– Uppdraget för utredarna är väldigt tydligt och det är att genomföra de konstruktiva parternas principöverenskommelse. Varken mer eller mindre, säger han.

Arman Teimouri tycker inte att det är konstigt att en del parter på arbetsmarknaden får mindre inflytande än andra över framtida lagstiftning.

– Man kan inte räkna med att ha en likvärdig position när man väljer att ställa sig utanför överenskommelsen. Dessutom har alla parter möjlighet att komma in med remisser till utredningen under arbetets gång.

Ojämlikhet i inflytande är ett aktiv val

Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson för C, säger att överenskommelsen om nya regler för anställning, omställning och ny a-kassa har bred täckning på arbetsmarknaden. Han tillägger:

– De som tackat nej till avtalet kan inte vara med och bestämma över lagstiftningen, men det är samtidigt viktigt att få in deras synpunkter och vi ska tillsammans med regeringen se till att det sker.

Martin Wästfelt, PTK:s förhandlingschef, säger att utformningen av lagstiftningsarbetet är precis som de undertecknande parterna vill ha det.

– Vi har dessutom förespråkat att LO, Saco och TCO ska delta i en dialog om förslagen, säger han.

Martin Wästfelt säger att en konsekvens av lagstiftningsarbetets utformning just är att en del av organisationerna på arbetsmarknaden får mindre inflytande och att detta är ett medvetet val som undertecknarna gjort.

De som tackat nej till avtalet kan inte vara med och bestämma över lagstiftningen

Han förklarar att det inom tjänstemannaorganisationer som står utanför PTK finns bland annat anställda inom kommuner, regioner och hos staten. De har alla kollektivavtal.

– Den nya lagstiftningen blir dispositiv och då kan facken för offentligt anställda anpassa reglerna.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl anser att upplägget är bra. Han skriver i en skriftlig kommentar att det är naturligt och nödvändigt att de parter som ingått i den aktuella överenskommelsen har en särskild ställning och ett extra starkt inflytande över hur denna överenskommelse hanteras av lagstiftaren.

”Vidare är det självklart att de som inte ingått överenskommelsen inte ska ha samma ställning eller inflytande. Däremot är det naturligt och bra att övriga parter på arbetsmarknaden behandlas precis som vanligt under lagstiftningsarbetet.”

LO är nöjda med sin roll i utredningen

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson betecknar hela upplägget som unikt eftersom undertecknarna av överenskommelsen är med och skriver lagförslagen. Samtidigt tycker han inte att det är konstigt att LO står vid sidan av den konkreta utformningen av förslagen i och med att LO inte skrivit på avtalet.

Torbjörn Johansson är nöjd med LO:s roll som en av de parter utredarna kommer att föra diskussioner med.

– Vi har dessutom inflytande genom Kommunal och IF Metall – åtminstone så länge vi är överens, säger han.

Las-utredningarna

Regeringskansliet har tillsatt tre utredningar, som ska lägga förslag på ny lagstiftning med överenskommelsen mellan PTK, Svenskt Näringsliv, Kommunal och IF Metall som grund.

– Anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor

– En ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

– Ett nytt och parallellt offentligt studiestöd

I utredningarna ingår tjänstemän från Regeringskansliet. En särskild expertgrupp med företrädare för Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal kommer att knytas till utredningarna. Utredningen kommer dessutom att föra diskussion med arbetsmarknadens parter och relevanta aktörer på arbetsmarknaden.

Utredningarna ska lägga fram sina förslag 15 maj i år.

+ Expandera

TCO och Saco är positiva till organiseringen av utredningsarbetet. Samuel Engblom, TCO:s samhällspolitiska chef, säger:

– Det viktigaste är att det är en partsöverenskommelse som genomförs och inte det ensidiga politiska diktat som Januariavtalet och LAS-utredningen hade varit.

Han tycker att det är helt naturligt att utredarna har en närmare dialog med parterna som ingått överenskommelsen. Och om regeringen uppfyller löftet om en referensgrupp så kommer TCO:s deltagande att befinna sig på samma nivå som det brukar, enligt Samuel Engblom.

Saco har tidigare sagt att man vill att överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv ska vara utgångspunkt för det fortsatta arbetet med nya regler. Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg skriver i ett uttalande:

”Vi vill bli involverade i utredningarna så mycket som möjligt och tänker ta aktiv roll från start. Bland annat genom den dialog som ska ske löpande med utredarna.”

Göran Jacobsson
22 jan 2021

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Tobias 23 jan 2021:

    Man skulle vara en Dan Eliasson, då hade man inte behövt att fundera över LAS!

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar