Professor: Angrepp från oljeindustrin att vänta En fördel med etablering i Norden är möjligheten att granska produktionens miljöpåverkan, enligt professor Tomas Kåberger. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Professor: Angrepp från oljeindustrin att vänta

Northvolt Förutsättningar för att kunna skapa en miljövänlig produkt som tål att synas i sömmarna är en anledning till att förlägga batteriproduktion till Norden, enligt Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers tekniska högskola.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

En av styrkorna med att etablera sig i Norden är tillgången till förnybar el och råvaror som är utvunna på ett kontrollerbart – och granskningsbart sätt.

Från Northvolts sida, menar Tomas Kåberger, har man förutsett angrepp från oljeindustrin.

– Man förutser att när batteribilar i stor skala kommer ersätta fossila bilar så kommer både oljeindustrin och gamla delar av bilindustrin att granska elbilar och batterier ur miljösynpunkt väldigt hårt. Då är det viktigt att man har en ur hållbarhetssynpunkt bra produktionsprocess, och det tror man att man kan åstadkomma här i Norden, säger Tomas Kåberger till Arbetsvärlden.

Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers tekniska högskola.
Foto: Pressbild

Det gäller för Northvolt att kunna uppvisa miljöfördelar i hela systemet, också när det kommer till återvinning av material så att man inte får problem i slutsteget.

Lyckas man vinna miljöstriden har man en betydligt rakare väg framåt.

– Bilindustrin i världen har nu insett att elbilar är väldigt eftertraktade och har bra prestanda. Biltillverkarna i världen har offentliggjort planer för att bygga miljontals elbilar närmaste decenniet. I dag finns ingen kapacitet att tillverka sådana batterier, säger Tomas Kåberger.

Satsningen öppnar också för möjligheten att ”återindustrialisera” länder som Sverige, som har en god industritradition och kompetent arbetskraft.

Man har sett hur utflytten som skedde till Baltikum i en vända och till Kina i en vända blev kortvarig

– Man har sett hur utflytten som skedde till Baltikum i en vända och till Kina i en vända blev kortvarig för det gick snabbt att få upp lönenivåerna i Baltikum och i Kina. Fördelarna med låga löner var inte så långvarig. Då spelar andra faktorer in som hur skicklig man är på automatisering och hur bra kvaliteten är i tillverkningsprocesserna, säger Tomas Kåberger.

En framgångsrik etablering av Northvolt tror han också skulle öka chanserna för att Tesla väljer Sverige som plats för sin Gigafactory 2.

– Jag skulle säga att den redan har ökat sannolikheten därför att den analys Northvolt har gjort av varför Skandinavien eller Norden är en intressant lokalisering, den har uppenbarligen Tesla förstått. Av precis samma skäl, säger Tomas Kåberger.

Ett epokskifte för svensk industri

Om Northvolt etablerar sig i Sverige utgör det ett epokskifte för industrin som länge har varit utan ”green fuel”-investeringar.

Det menar Stefan Fölster, nationalekonom och chef för Reforminstitutet.

– Det är ett epokskifte på flera sätt. Sverige har fått väldigt få större ”green fuel”-investeringar inom industrin de senaste decennierna. Ofta har det varit gamla industriföretag som har moderniserats och ofta automatiserats men anställt färre. På det sättet är det något nytt, säger Stefan Fölster.

Ett skäl till att det varit få nya investeringar menar han har att göra med att det varit ”krångligt” i Sverige att få miljötillstånd, med lång tidsfördröjning. Men en batterifabrik med miljöprofil tror han skulle kunna hamna i ett snabbspår.

Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet.
Foto: Henrik Montgomery / TT

Han ser också Northvolt som ett mer ”ekonomiskt robust” projekt än Teslas Gigafactory 2 – där planen också är en Europa-etablering. Och han ser goda möjligheter för Northvolt i Sverige.

– Sverige är väldigt väl lämpat. Det är ett av skälen till att Northvolt tittat på Skandinavien. Dels så har Sverige en väldigt gedigen industrikompetens och produktionskompetens, även robotisering i ABB till exempel, säger han, och fortsätter:

– Sedan har industrin under åtskilliga år haft minskad sysselsättning. Svensk industri har haft en tuff period sedan finanskrisens början. Det bidrar till att det finns kompetens att tillgå.

Han har själv tidigare skrivit en rapport för Svenskt Näringsliv om just effekterna på samhället och lokalsamhället av en investering i form av en modern batterifabrik. Hans kalkyl utgick från en investering på två miljarder där 600 personer skulle anställas. Inräknat kringtjänster som skapas till följd av etableringen ökade antalet jobb, enligt hans kalkyl, netto med 900.

Viktigt för hela Europa

Northvolt går så klart långt bortom den hypotetiska batterifabriken, med en tjugo gånger så stor investering – och skulle vara betydande inte bara för Sverige.

– En sådan här batterifabrik är väldigt viktig för hela Europas bilfabriker. Man kan tänka sig att det kommer en hel del besök från Europas bilfabriker till den här fabriken i samband med utveckling, säger Stefan Fölster.

I en jämförelse med Tesla, som också sneglar på norra Europa för att hitta en plats åt sin bilfabrik, tror han att Northvolt är det säkrare kortet.

– Min bild är att Northvolt har kommit längre. Northvolt har starkt stöd från de europeiska bilföretagen och kommer vara mer ekonomiskt robust. Tesla är ett väldigt riskprojekt ur ekonomisk synvinkel. Jag tror inte att Tesla snabbt kommer gå vidare med nästa bilfabrik innan de gått vidare med den första.

De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Nyheter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar