Per Skedinger: ”Visst är det så att maktbalansen rubbas” Per Skedinger, adjungerad professor i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning och en av experterna i las-utredningen, instämmer i att förslagen sammantaget stärker arbetsgivarsidan. Foto: TT, Karl Gabor

Per Skedinger: ”Visst är det så att maktbalansen rubbas”

Las-utredningen Per Skedinger, docent i nationalekonomi och en av experterna i las-utredningen, anser att arbetsgivarna stärks gentemot facken i utredningens förslag.
14 okt 2020
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I början av oktober riktade Ola Bergström, en av experterna i las-utredningen, kritik mot utredningens förslag i en intervju i Arbetsvärlden – och menade att utredaren inte tagit hänsyn till maktbalansen mellan parterna.

Per Skedinger, också expert i utredningen, menar även han att förslaget gynnar arbetsgivarna mer.

Detta alltså trots att en av utgångspunkterna i Januariavtalet och utredningens direktiv är att en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

– Jag håller med bedömningarna om att utredningens förslag är mer till arbetsgivarnas fördel än till fackens. Visst är det så att maktbalansen rubbas, säger Per Skedinger, adjungerad professor i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning och en av experterna i utredningen.

– Men åtgärderna är motiverade eftersom arbetsmarknadens parter inte lyckats lösa problemet med att de som står långt ifrån arbetsmarknaden inte kommer i arbete.

Det finns belägg i forskningen att arbetsgivare blir mer kräsna när det är svårare att säga upp

Kollektivavtalsmodellen har en akilleshäl enligt Per Skedinger, och det är just de här svårigheterna att få grupper som står långt från arbetsmarknaden att komma i jobb.

– Nu har vi en stor grupp utrikes födda med låg utbildningsbakgrund och svaga språkkunskaper i svenska som behöver ha möjlighet att få jobb, säger Per Skedinger.

Hjälper det att försvaga anställningsskyddet?

– Ja, det tror jag att det gör för det finns belägg i forskningen att arbetsgivare blir mer kräsna när det är svårare att säga upp. Det gynnar insiders men missgynnar de som står utanför.

På frågan om han ställer sig bakom utredningens förslag är han försiktigare.

– Det finns många förslag i utredningen och jag kan inte säga att jag står för dem till 100 procent, men jag anser att utredningen är ett steg i rätt riktning, säger Per Skedinger.

Han menar dock att det bästa vore om parterna kunde lösa frågan själva. På onsdagsmorgonen stod det klart att parterna kommer göra ett nytt försök att enas och möts vid förhandlingsbordet på torsdag.

– Jag kan känna mig besviken på att parterna inte lyckats ta tag i det här trots att forskningen har varit känd sedan länge. Det är bra att man nu återupptar förhandlingarna, säger Per Skedinger.

Äldre kan slås ut

Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet och expert på fackföreningsrörelsen, riktade i en intervju i Arbetsvärlden kritik mot las-utredningens förslag för att det skulle kunna leda till att äldre arbetstagare med långa anställningar kan bli av med jobben när turordningsreglerna luckras upp.

Någonting som skulle kunna skapa ytterligare spänningar på arbetsmarknaden.

– Det är ett verkligt problem. Utredningen hade inte möjlighet att föreslå förändringar i andra kringliggande system som a-kassan, men jag vet att Oskar Nordström Skans, som också var expert i utredningen, har föreslagit att exempelvis höja taket i a-kassan baserat på anställningstid. Man skulle kunna titta på sådana lösningar, säger Per Skedinger.

I utredningen föreslås ett lagkrav som säger att arbetsgivaren har ansvar att sörja för anställdas kompetensutveckling, med risk att få betala skadestånd vid brister.

Finns det inte en risk för att det blir fler rättstvister mellan arbetstagare och arbetsgivare?

– Det där är en fråga som jurister är mer lämpade att besvara, men jag tror att skadestånden är så pass blygsamma, 1–2 månadslöner, att det inte påverkar företagen så mycket, säger Per Skedinger.

Ole Bergström kritiserar i intervjun i Arbetsvärlden utredningen för att generalisera småföretagens problem till hela arbetsmarknaden, någonting Per Skedinger inte direkt håller med om.

– Jag tycker att det påståendet behöver nyanseras. Det finns flera förslag som explicit påverkar småföretagen men som får väldigt liten effekt för större företag. Exempelvis att fem personer kan undantas från turordningsreglerna, säger Per Skedinger.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar