LO:s styrelse säger nej – PTK och Svenskt Näringsliv säger ja Fr v: För Svenskt Näringsliv förhandlar Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv, och Stefan Koskinen, förbundsdirektör hos Almega. Vissa höjer på ögonbrynen för att Teknikföretagen inte är direkt representerade i förhandlingarna. PTK företräds av Martin Wästfelt, förhandlingschef för Unionen och för PTK, och av Camilla Frankelius, förhandlingschef hos Sveriges Ingenjörer. LO:s förhandlare är avtalssekreterare Torbjörn Johansson och Tommy Andersson, chef för LO:s avtalsenhet. Tommy Andersson är åldermannen i förhandlingarna. Han hade gått i pension från sitt jobb som avtalssekreterare hos GS-facket när LO anställde honom på avtalsenheten.

LO:s styrelse säger nej – PTK och Svenskt Näringsliv säger ja

Las-förhandlingarna LO-styrelsen meddelar att man enhälligt röstat för att rekommendera representantskapet att förkasta förslaget till överenskommelse i las-förhandlingarna. PTK och Svenskt Näringsliv är däremot positiva till förslaget. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) kallar parterna till möte nästa vecka.
16 okt 2020 | 13:53
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det blir ett enhälligt nej från LO-styrelsen, som nu skickar en rekommendation vidare till representantskapet, LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna, att förkasta las-förslaget. Representantskapet röstar nästa vecka.

Bakgrund

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har varit förtegna om vad exakt som fick de tidigare las-förhandlingarna att gå i stöpet i slutet av september, men flera bedömare pekar ut turordningsreglerna och frågan om uppsägningar av personliga skäl som knäckfrågor.

Svenskt Näringsliv vill få fram förändringar av turordningsreglerna, med möjlighet att göra fler undantag än de två som gäller i dag, ändringar av saklig grund för uppsägning liksom att den som sagts upp inte ska få behålla jobbet medan det tvistas om uppsägningen i domstol.

Enligt lagen om anställningsskydd, las, krävs i dag saklig grund för att säga upp någon. Saklig grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Personliga skäl är kopplade till den anställda som person och kan vara relaterat till misskötsamhet, arbetsvägran eller svårigheter att samarbeta. Dock gäller att den anställda också måste ha fått chans att rätta till sitt beteende innan det blir aktuellt med uppsägning.

När det kommer till tvister om uppsägningar i domstol är det vanligare med tvister om just personliga skäl. Enligt dagens regler jobbar den anställde kvar och får sin lön under rättsprocessens gång, någonting som arbetsgivarna alltså siktar på att ändra.

LO vill minska hyvlingen, vilket är ett sätt för arbetsgivaren att kringgå las genom att i stället för att säga upp en anställd korta ner arbetstiden. En arbetsgivare kan hyvla utan förvarning och den som tackar nej till kortare arbetstid riskerar att bli uppsagd. LO vill även minska möjligheterna att hyra in personal och avskaffa visstidsanställningar.

LO-förbundens beslut säger också att LO inte ska medverka till någon förändring av saklig grund för uppsägning.

Sex av 14 LO-förbund har tidigare röstat emot att återuppta förhandlingarna. Det är Byggnads, Seko, Transport, Målarna, Fastighets och Pappers som menar att meningsskillnaderna är för stora mellan fack och arbetsgivarsidan. ”Att återgå till förhandlingar trots att den så kallade Toijerutredningen ligger som en våt filt över detta är för oss obegripligt.”, skrev fackförbunden i ett pressmeddelande när besked om återupptagna förhandlingar kom på onsdagen.

+ Expandera

Susanna Gideonsson, LO:s ordförande, vill inte gå in på de enskilda förhandlingspunkterna för att beskriva exakt var överenskommelsen sprack.

– Totalt sett fick vi inte ihop hela paketet, säger Susanna Gideonsson.

Svenskt Näringsliv och PTK meddelar däremot att de båda ställer sig bakom förslaget till avtal. Två av tre parter backar alltså förhandlingsresultatet.

– Parterna har lagt ner enormt mycket kraft på att arbeta fram förslag som är bra för anställda, arbetsgivare och för samhället. Det som till slut låg på bordet var ett väl genomarbetat och väl förankrat förslag som skulle stärka tryggheten och ge ett avsevärt bättre skydd för visstidsanställda, säger Martin Linder, PTK:s ordförande, i en kommentar.

Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, uttrycker besvikelse över att LO:s styrelse enhälligt nobbar förslaget.

– Nu blir det istället lagstiftaren som måste ta ansvaret att förbättra regelverken på arbetsmarknaden så att det blir lättare både att anställa och att få ett jobb. Svenskt Näringsliv är övertygad om att det är en sämre lösning för Sverige och den svenska modellen än om parterna träffat en överenskommelse i enlighet med kompromissen. Men det finns efter LO:s beslut ingen annan väg än lagstiftningsvägen. Vi beklagar det, säger Mattias Dahl i en kommentar.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) bjuder in alla tre parter till samtal under kommande vecka efter de strandade las-förhandlingarna.

– Jag tycker att det är intressant att tillsammans med parterna föra en dialog om det nya läget. Det som är viktigt för mig som arbetsmarknadsminister och socialdemokrat är att vi att vi kommer lägga fram ett förslag som kommer att öka flexibiliteten för arbetsgivarna och samtidigt öka tryggheten för löntagarna, säger arbetsmarknadsministern till TT.

Las-utredningens förslag

Om inte parterna kan komma överens om ändringar av las står det i januariavtalet att lagstiftning i stället kommer utgå från las-utredningens förslag.

Las-utredningens förslag:

  • Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda.
  • För att omplaceras ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter som erbjuds utan upplärning.
  • Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.
  • Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader "i skälig utsträckning". Arbetsgivare som inte följer det kan bli skadeståndskyldiga.
  • Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltig tas bort i företag med mindre än 15 anställda.
  • Bara efter prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i större företag kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.
  • Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som varit vikarier i nio månader. I dag gäller elva månader.

Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

+ Expandera
16 okt 2020 | 13:53

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev