Parter i kommunal sektor nära nytt omställningsavtal Niclas Lindahl, SKL, Åsa Erba-Stenhammar, ST och Mathias Åström, Lärarförbundet. Foto: SKL, Lärarförbundet och Thomas Carlgren

Parter i kommunal sektor nära nytt omställningsavtal

Arbetsrätten Januariavtalet pressar parterna att komma med egna omställningmodeller. Den kommunala sektorn har kommit längst och är nära ett avtal. Men i statlig sektor förs inga las-förhandlingar.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

–Det råder stor samsyn mellan oss och arbetsgivarna.

Det konstaterar Marcus Furuberg, förhandlingschef på akademikerförbundet SSR om deras samtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, kring en ny överenskommelsen om turordningsregler och kompetensutveckling.

Det är sådana kollektivavtalslösningar som regeringen, Centern och Liberalerna via januariavtalet och direktiv till en utredning, satt press på arbetsmarknadens olika parter att ta fram.

På den privata sidan förs förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt näringsliv. Och på den kommunala sidan mellan å ena sidan sex fackliga allianser och förbund, och SKL och Sobona (kommunala företag) å andra sidan.

Däremot sker inga liknande förhandlingar mellan fack och arbetsgivare inom statlig sektor, erfar Arbetsvärlden.

Vi för väldigt konstruktiva diskussioner om komplexa frågor

När det gäller att nå en gemensam överenskommelse har kommunal sektor kommit långt.

Niclas Lindahl är förhandlingschef på SKL:

–Vi för väldigt konstruktiva diskussioner om komplexa frågor och har partsgemensamma uppfattningar kring vad vill åstadkomma.

Nyckeln till samsynen är att man vill möjliggöra tidiga kompetensinsatser för att hindra uppsägningar.

–Orsaken är inte minst att kommunala verksamheter som vård och omsorg brottas med arbetskraftsbrist, samtidigt som innovationer driver fram ny teknik. Både arbetsgivarsidan och facken beskriver behoven att ställa om som stora.

Vad har era medlemmar. som riskerar att förlora sina jobb, att vinna på den nya modell som ni föreslår med omställningsstöd?

–Vi ser inte att vi ökar en risk för att förlora jobbet för våra medlemmar, vi ser att om vi kommer fram i våra förhandlingar så kan en eventuell uppsägning förebyggas genom kompetenssatsningar och matchning då det finns ett stort kompetensförsörjningsbehov i sektorn, säger Markus Furuberg.

Hitta personer i riskzonen

Efter januariavtalet undertecknade parterna i april en avsiktsförklaring inför att samtalen skulle inledas. Främsta syftet är att stärka anställdas möjligheter att utbilda sig och skaffa ny eller ökad kompetens.

Man vill gå vidare med ett projekt som sjösattes 2016, och vars huvudingrediens var att identifiera grupper som riskerar att sägas upp och erbjuda dem tidiga omställningsinsatser via den gemensamma omställningsfonden. De kommande, ändrade turordningsreglerna ska användas för att snabbt identifiera vilka personer som riskerar uppsägning vid arbetsbrist, enligt Niclas Lindahl.

Samtidigt ser vi att omställningen sker här och nu i och med att AI kommer

Tanken beskrivs vara att skapa en framtidsinriktad modell, för att slippa säga upp anställda.

–Ja, samtidigt ser vi att omställningen sker här och nu i och med teknologi såsom AIoch digitalisering kommer. Och det är här vi vill hitta instrument som fungerar, säger Niclas Lindahl.

Samtidigt vill man hålla ett fönster öppet för vad las-utredaren kommer fram till, innan man helt sluter sin överenskommelse.

Mathis Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet, berättar att det handlar om att förutse kommande behov och att den enskilda arbetsgivaren ofta inte har råd att stå för de utbildningsinsatser som krävs.

–Vi diskuterar nu en gemensam finansiering vars syfte är att öka möjligheterna till de utbildningsinsatser som behövs, uppger han.

–Det handlar både om koordinering med statliga pengar men också om att ge omställningsfonden ett bredare och större uppdrag.

För en enskild lärare skulle det exempelvis kunna handla om att läsa och skaffa sig behörighet i ett eller två extra ämnen.

Staten har en viktig roll i fråga om att erbjuda livslångt lärande och utbud av kurser och deltids- och distansutbildningar

Enligt Mathias Åström kan ”väldigt många lärare” ha nytta av något sådant. Men då, menar facket, att det också krävs att statens anpassar universitets- och högskoleutbildningen så att vuxna smidigt kan kliva in och utbilda sig igen.

–Här ser vi att det behövs ett ökat ansvarstagande från staten, staten har en viktig roll i fråga om att erbjuda livslångt lärande och utbud av kurser och deltids- och distansutbildningar, hävdar han.

Inga förhandlingar efter januariavtalet

Enligt Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket, har varken facken, med statligt anställda som medlemmar, eller Arbetsgivarverket påkallat förhandling med anledning av januariavtalet.

Däremot, uppger hon, att parterna inom statlig sektor redan har såväl ett särskilt turordningsavtal som ett särskilt avtal om lokala omställningsmedel.

– Januariavtalet i sig har inte givit Arbetsgivarverket anledning till att påkalla förhandling i dessa avtal, konstaterar Anna Falck.

De lokala omställningsavtalen ger möjlighet att jobba i förebyggande syfte, för att hindra uppsägningar uppger hon.

Enligt Anna Falck uppger att verket har en representant i las-utredningens referensgrupp, och inväntar vilka förslag som kommer att läggas fram.

Men om något förändras måste vi se över balansen i sin helhet

Åsa Erba-Stenhammar är förhandlingschef på Statstjänstemannaförbundet, ST, berättar att parterna efter att man omförhandlade hela omställningsavtalet 2014 ännu har tolkningskiljaktigheter, bland annat i ljuset av de omlokaliseringsbeslut som regeringen fattat.  Men man har inte begärt förhandlingar på grund av januariavtalet.

–Hela problembilden i las-utredningen, tycker vi, inte har klangbotten kring hur det ser ut på statliga sidan.

–Men om något förändras måste vi se över balansen i sin helhet, säger Åsa Erba-Stenhammar .

ST har, uppger hon, ett stort inre arbete kopplat till januariavtalet och eventuella arbetsrättsliga förändringar som kan komma.

Befarar utökade undantag

Mest alarmerad skulle man bli om undantagen i turordningsreglerna som i dag omfattar verksamheter med upp till tio anställda skulle utökas till 50 anställda.

–En fjärdedel av de statliga myndigheterna har färre än 50 anställda, vilka skulle kunna hamna i en situation då man kan komma att sägas upp utan att det finns skäl, säger hon.

ST ser dock över frågan om att kompetensutveckling i syfte att hindra tjänstemän från uppsägning.

–Jag är mycket imponerad över att parterna inom kommunal sektor samlat sig kring deras utmaningar och problembild , de har gjort ett fantastiskt jobb, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Tror absolut att vi som parter har ett stort värde av att utbyta erfarenheter mellan sektorerna där vi kan dela med oss av våra erfarenheter.

Markus Furuberg på SSR säger så här om huruvida deras partsgemensamma modell också skulle kunna bilda modell för den privata och den statliga sektorn:

–Vi tycker att vi ligger långt fram i att satsa på tidig lokal omställning och kompetenshöjande satsningar snarare än att fokus ligger på att det ska bli enklare att säga upp. Tror absolut att vi som parter har ett stort värde av att utbyta erfarenheter mellan sektorerna där vi kan dela med oss av våra erfarenheter.

Vad blir följden om Las-utredaren lägger fram lagförslag som inte är anpassad er modell?

–Visst finns det en risk att utredningen lägger fram förslag som inte är kompatibel med våra framförhandlade lösningar. Det kan riskera att skära rakt igenom konstruktiva partslösningar som bättre passar sektorernas utmaningar. Jag hoppas dock att både politiker och utredare är intresserade av att stödja vår partsmodell om man gemensamt tycker att den adresserar de utmaningar som finns på en välfungerande arbetsmarknad.

De förhandlar om kommun- och regionanställdas omställning

Samtalspartner inom kommunal sektor är arbetsgivarorganisationerna SKL och Sobona och de fackliga organisationerna Svenska kommunalarbetarförbundet, delar av OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd) samt Lärarförbundet, Lärarnas riksförbunds samverkansråd och Akademikeralliansen.

+ Expandera

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar