Osäkert hur tillfälliga uppehållstillstånd påverkar integrationen Regeringen och allianspartierna presenterade flyktingöverenskommelsen på en pressträff den 23 oktober. Foto: Vilhelm Stokstad/TT.

Osäkert hur tillfälliga uppehållstillstånd påverkar integrationen

Nyanlända Att skynda på nyanländas inträde på arbetsmarknaden har länge varit ett prioriterat politiskt mål. Men det är oklart hur införandet av tillfälliga uppehållstillstånd kan påverka etableringen – forskning saknas.
29 okt 2015 | 16:04
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tillfälliga uppehållstillstånd under ett år i taget i upp till tre år som huvudspår för asylsökande är en av punkterna i den nya breda migrationsöverenskommelsen. Ända sedan först Kristdemokraterna och därefter Moderaterna väckt frågan har åtgärden stött på kritik: tillfälliga uppehållstillstånd försämrar integrationen och därmed även etableringen på arbetsmarknaden.

Men hur effekterna ser ut är svårt att veta. Även om Kristdemokraterna och Moderaterna hävdar att det kommer att förbättra etableringen på arbetsmarknaden saknas stöd för det i forskningen. Arbetsvärlden har varit i kontakt med forskare med bred erfarenhet av studier av nyanländas etablering på arbetsmarknaden och ingen av dem känner till någon studie av hur tillfälliga respektive permanenta uppehållstillstånd påverkar nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Forskningsstudier saknas

Patrick Joyce är nationalekonom och har nyligen gjort en kunskapsöversikt över integrationspolitik och arbetsmarknad åt Delegationen för migrationsstudier, Delmi. Han har inte stött på någon studie om betydelsen av tillfälliga respektive permanenta uppehållstillstånd, varken i arbetet med den nya forskningsöversikten eller tidigare. Han hänvisar i stället till Eskil Wadensjö vid Stockholms universitet, professor i arbetsmarknadspolitik och med lång erfarenhet av arbetsmarknadspolitiska studier. Eskil Wadensjö säger till Arbetsvärlden:

– Det finns, såvitt jag vet, inga sådana forskningsresultat att titta på. För att studera det krävs dataunderlag och det har inte funnits tidigare i Sverige. Jag tror inte heller att det finns någon internationell studie men när man nu ändrar lagen går det att studera vad som händer.

”Svårt att veta vilka effekter som tar över”

Eskil Wadensjö menar att det går att resonera kring flera olika effekter: vissa kommer att arbeta hårdare för att öka chansen till permanent uppehållstillstånd, andra kan känna sig avskräckta och avstå från att investera.

– Men det är svårt att veta i förväg är vilka effekter som är starkast. Det är viktigt att verkligen följa upp förändringarna nu, som att tillsätta en utredning och ge forskningsmedel till studier av detta för att se vilka effekter det får, bland annat det som migrationsforskaren Martin Klinthäll befarar (Klinthäll har tidigare i höst gjort kopplingar till studier som visar att migranter som inte planerar sin framtid i det nya landet sällan gör långsiktiga investeringar som leder till jobb, reds anm).

”Det är oerhört viktigt att det går snabbt att börja läsa svenska, verifiera betyg och så vidare, och inte får sitta och vänta och vänta.”

Eskil Wadensjö understryker att en stark integrationspolitik är allra viktigast.

– Det är oerhört viktigt att det går snabbt att börja läsa svenska, verifiera betyg och så vidare, och inte får sitta och vänta och vänta. Det är centralt för etableringen.

Har suttit i möte i frågan

Arbetsförmedlingen hade enligt myndighetens pressavdelning redan i förra veckan ett möte för att diskutera just effekterna av införandet av tillfälliga uppehållstillstånd. Formellt spelar det ingen roll om man har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd för att få delta i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Men etableringsinsatserna startar först när beslut om uppehållstillstånd finns och får omfatta högst 24 månader. När väntetiden för beslut från Migrationsverket nu överstiger ett år väcks frågan om vad som händer med människors motivation att validera och kompletteringsutbilda sig om de knappt kommer hinna med etableringsinsatserna innan uppehållstillståndet ska omprövas.

”Sedan kan man tänka sig att ett tillfälligt uppehållstillstånd kan ha olika effekter på individen. Någon kan sporras av det för att kvalificera för ett permanent uppehållstillstånd efter tre år. Andra kan bli nedslagna av det. Det finns säkert andra effekter av ett införande av tillfälliga uppehållstillstånd.” skriver Arbetsförmedlingen i ett mejl. ”Vi kan dock inte uttala oss om den sammanlagda effekten.”

Ska minska trycket på svenska mottagandet

Andreas Carlson, ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna.

Andreas Carlson, ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna var först ut bland allianspartierna med förslag för snart ett år sedan om tillfälliga uppehållstillstånd som huvudspår. Enligt partiets ekonomisk-politiske talesperson, Andreas Carlson, ska det minska trycket på det svenska mottagandet samtidigt som det ska pressa fler andra EU-länder att ta sitt ansvar.

– Det är viktigt för att vi ska klara av att ha ett medmänskligt och långsiktigt flyktingmottagande. Det tillfälliga uppehållstillståndet blir permanent om man etablerat sig på arbetsmarknaden eller om skyddsbehovet finns kvar efter tre år, skriver han i ett mejl.

När det gäller farhågor om att nyanlända ska tappa motivation att delta i snabbspår svarar Andreas Carlson att kompletterande utbildning och validering ska kunna ske parallellt med praktik och att i dag tar det alldeles för lång tid för nyanlända att komma i arbete.

– Vinsten med det är att integrationen kan förbättras och nyanlända snabbare få jobb, vilket också stärks av flera av de andra insatserna, exempelvis utvidgat RUT.

Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson.

”Går i motsatt riktning mot snabbspåret”

Vänsterpartiet deltog delvis i partiöverläggningarna om överenskommelsen men står utanför uppgörelsen. Partiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Ali Esbati säger till Arbetsvärlden att man hade varit beredd att vika sig i flera frågor, som frågan om ett utvidgat RUT, men att det var sådant som tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav i samband med anhöriginvandring som avgjorde.

–Vi tycker att den samlade arbetsmarknadspolitiska effekten i överenskommelsen är dålig, tillfälliga uppehållstillstånd skapar osäkerhet för människor och vi vet att oro för närmaste släkten inte är något som förbättrar etableringen. Överenskommelsen är ännu inte preciserad i detalj, men i princip går införandet av tillfälliga uppehållstillstånd i motsatt riktning mot idén med etablering och snabbspår.

Ali Esbati säger att temporära uppehållstillstånd både fördyrar processen och troligen avskräcker personer från att gå in i större personliga investeringar om man inte vet att man får stanna.

Riksbanken: ”Mycket viktigt att etableringen blir mer effektiv”

Alldeles för få nyanlända kommer i arbete, och det är mycket viktigt att etableringen blir mer effektiv. Det konstaterar Riksbanken i sin penningpolitiska rapport som kom samtidigt med räntebeskedet i veckan.

På kort sikt innebär stor invandring att den svenska ekonomin växer genom ökad konsumtion och arbetskraften blir större. Men sysselsättningsökningen bland födda utanför Europa har inte hängt med utan andelen har legat kvar strax under 55 procent alltsedan finanskrisen då sysselsättningen sjönk drastiskt i gruppen.

”Att många nu kommer till Sverige på kort tid innebär att etableringstiden riskerar att ta ännu längre tid. Situationen är exceptionell, och innebär en stor utmaning i dagsläget” konstaterar Riksbanken.

+ Expandera

Ser du något som skulle kunna tillföras för att kompensera bristerna?

– Det har egentligen varit vår ingång även innan Migrationsverket kom med sin nya prognos, att det som görs inte är tillräckligt – det behöver göras mycket, mycket mer. Och det måste komma i gång snabbare. Det krävs omfattande investeringar i utbildning, bostäder, infrastruktur och i fler jobb.

Arbetsmarknadsdepartementet har valt att inte kommentera frågan om tillfälliga uppehållstillstånd i Arbetsvärlden. Vi har även sökt Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson för kommentar.

29 okt 2015 | 16:04
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Överens om 21 olika insatser

Införandet av tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar ingår i den breda uppgörelsen om insatser ”med anledning av flyktingkrisen” som slutits mellan regeringen och allianspartierna. Den omfattar 21 olika punkter om alltifrån insatser för att korta handläggningstiderna för asylansökan, försörjningskrav vid anhöriginvandring till att öka antalet kvotflyktingar till Sverige och utreda möjligheten att hitta lagliga vägar in i EU. Insatser som direkt riktar sig mot snabbare etablering är:

 • Tillfälligt uppehållstillstånd i upp till tre år som huvudregel för alla utom kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer. Om skyddsskäl kvarstår efter tre år eller om personen har en inkomst som går att försörja sig på beviljas permanent uppehållstillstånd.
 • Tidiga insatser med SFI och samhällsorientering.
 • Utrymme för mer arbete under etableringstiden.
 • Yrkesutbildning för lågutbildade.
 • Möjligt att införa utbildningsplikt för personer utan grundskoleutbildning.
 • Utvidgning av YA-jobb till nyanlända, och på företag utan kollektivavtal men motsvarande kollektivavtalsnivå. Det kräver dock nya förhandlingar mellan parterna.
 • Fler praktikplatser för nyanlända.
 • Utvidgning av RUT till trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster.
+ Expandera
Kommentera
Kommentera

Överens om 21 olika insatser

Införandet av tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar ingår i den breda uppgörelsen om insatser ”med anledning av flyktingkrisen” som slutits mellan regeringen och allianspartierna. Den omfattar 21 olika punkter om alltifrån insatser för att korta handläggningstiderna för asylansökan, försörjningskrav vid anhöriginvandring till att öka antalet kvotflyktingar till Sverige och utreda möjligheten att hitta lagliga vägar in i EU. Insatser som direkt riktar sig mot snabbare etablering är:

 • Tillfälligt uppehållstillstånd i upp till tre år som huvudregel för alla utom kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer. Om skyddsskäl kvarstår efter tre år eller om personen har en inkomst som går att försörja sig på beviljas permanent uppehållstillstånd.
 • Tidiga insatser med SFI och samhällsorientering.
 • Utrymme för mer arbete under etableringstiden.
 • Yrkesutbildning för lågutbildade.
 • Möjligt att införa utbildningsplikt för personer utan grundskoleutbildning.
 • Utvidgning av YA-jobb till nyanlända, och på företag utan kollektivavtal men motsvarande kollektivavtalsnivå. Det kräver dock nya förhandlingar mellan parterna.
 • Fler praktikplatser för nyanlända.
 • Utvidgning av RUT till trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster.
+ Expandera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev