Nytt kollektivavtal för egenanställda Fr v: Jan Zetterström, ordförande Säljarnas riksförbund och Stephen Schad, vd Frilans Finans, har tecknat kollektivavtal för egenanställda. Foto: Frilans Finans

Nytt kollektivavtal för egenanställda

Gigekonomin Sveriges första kollektivavtal för egenanställda har nu tecknats mellan Säljarnas riksförbund och Frilans Finans. Enligt Stephen Schad, vd Frilans Finans, är avtalet ett viktigt steg i utvecklandet av en hållbar arbetsmarknad för egenanställda.
17 aug 2021 | 16:21
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det nya kollektivavtalet mellan Frilans Finans och Säljarnas riksförbund omfattar cirka 20 000 egenanställda. Enligt de båda parterna är den huvudsakliga skillnaden jämfört med andra kollektivavtal att avtalet innehåller tydliga regler samt beräkning och redovisning av rörliga lönedelar anpassade för egenanställda.

Enligt siffror från SCB arbetade omkring 30 000 individer som egenanställda i Sverige 2019, och Stephen Schad är övertygad om att siffran kommer stiga i framtiden.

– Det här är det första kollektivavtalet för egenanställda i Sverige och vi ser det som ett viktigt steg för att möta den moderna arbetsmarknadens behov. Vi har alltid drivits av viljan att skapa ett arbetsliv som blir socialt och ekonomiskt hållbart. Med det här avtalet kan våra egenanställda vara säkra på att alltid arbeta med schyssta villkor, säger Stephan Schad till Arbetsvärlden.

Varför blev det just Säljarnas avtal?

– Som egenanställd får man vara sin egen säljare i den mening att man marknadsför sig själv och säljer sin tid. Därför blev det naturligt att teckna avtal med Säljarnas riksförbund.

Vilken är den största yrkesgruppen bland Frilans Finans egenanställda?

– Vi började ursprungligen med kulturarbetare och de förblir en stor grupp på cirka 20 procent. Men man kan säga att våra egenanställda allt mer börjar reflektera arbetsmarknaden i takt med att egenanställning växer som ett sätt att arbeta.

Har ni någon fackklubb på Frilans Finans?

– Vi har sedan länge haft Frilans Finans råd som representerar egenanställda och sannolikt så kommer de nu att uppgå i Säljarnas som en ny fackklubb.

Väcker frågor om fredsplikten

Det nya kollektivavtalet för egenanställda väcker också frågor hos arbetsrättsexperter gällande sådant som exempelvis fredsplikten på en arbetsplats. I Facebook-gruppen Arbetsmarknadsutskottet frågar sig tidigare Unionen-utredaren Fredrik Söderqvist om avtalet exempelvis innebär att gig-plattformar kan köpa arbetsgivaransvar och fredsplikt av Frilans Finans.

– Jag är inte jurist själv men vad jag förstår så stämmer det att uppdragsgivare ska skyddas av fredsplikt, säger Stephen Schad till Arbetsvärlden.

Enligt honom innebär avtalet även att Frilans Finans ansvar gentemot de egenanställda utvidgas på vissa områden.

– Det råder inget tvivel om att egenanställda arbetstagare är arbetstagare i arbetsrättslig mening. Frilans Finans Sverige AB ansvar utökas dock i den mening att vi kommer ytterst ansvara för att vidmakthålla till exempel sjukförsäkringen, att alla 20 000 egenanställda arbetar för avtalsenlig lön, att vi tillser att egenanställda får den sammanhängde vila som lagen föreskriver, med mera.

Enligt Wilhelm Kaldo, jurist på Säljarnas riksförbund, är många arbetsrättsliga frågor gällande fredsplikten och egenanställning fortfarande oprövade.

– Det är mycket som är nytt och väcker frågor, så som huruvida det vore möjligt att ta in egenanställda som strejkbrytare, exempelvis, säger Wilhelm Kaldo.

Skulle det gå?

­– Vi skulle inte tillåta att det hände. Kollektivavtalet är till för att utveckla den här branschen och se till att det inte skapas ett A-lag och ett B-lag på arbetsmarknaden. Vårt syfte med det här är att se till att egenanställning blir reglerad med bra villkor och ersättningsnivåer, för det är en arbetsform som är här för att stanna, säger Wilhelm Kaldo.

Mattias Landgren, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, menar att det kan uppstå fackliga intressekonflikter när egenanställda kommer till arbetsplatser där det redan finns andra kollektivavtal.

– Den främsta skärningspunkten tror jag kan komma att uppstå på arbetsplatser som redan har ett kollektivavtal där arbetsgivaren börjar ta in så kallade egenanställda via Frilans Finans. Då kan facket på arbetsplatsen säga att ni ska tillämpa vårt kollektivavtal på de här arbetstagarna eftersom de utför arbete som regleras i vårt avtal, säger Mattias Landgren till Arbetsvärlden.

Han poängterar att det inte finns någonting som heter ”egenanställd” i arbetsrätten.

– Antingen är du arbetstagare eller uppdragstagare där arbetstagarbegreppet inte är dispositivt, det vill säga du kan inte i förväg avtala om du är arbetstagare eller uppdragstagare utan detta avgörs av en rad faktorer som Arbetsdomstolen har uppställt.

Kan uppdragsgivare, exempelvis även större arbetsplatser, köpa fredsplikt genom att anlita egenanställda via Frilans Finans nu när de har kollektivavtal?

– Svaret är nja på den frågan. Om det enbart finns Säljarnas kollektivavtal för egenanställda på företaget i fråga och anställda på detta företag exempelvis vänder sig till ett etablerat fackförbund, säg Unionen eller Handels, och vill teckna ett kollektivavtal som dessa fackförbund har kan det uppstå en tvist huruvida Säljarnas kollektivavtal är tillämpligt på arbetet som dessa avtal reglerar.

Om Säljarnas avtal inte är tillämpbart på arbetsuppgifterna menar Mattias Landgren att de etablerade fackförbunden ytterst med stridsåtgärder kan söka teckna avtal utan några legala hinder.

– För det fall Säljarnas kollektivavtal skulle vara tillämpbart på arbetet i fråga kan de etablerade fackförbunden ändå söka teckna kollektivavtal för sina medlemmar så länge man inte försöker undantränga det först tecknade avtalet. Ytterst får Arbetsdomstolen fälla det avgörandet vid händelse av tvist, säger Mattias Landgren.

Kan företag använda egenanställda med kollektivavtal som ”strejkbrytare”?

– Svaret på den frågan är egentligen ja. Det finns ingenting i lagen som förbjuder en arbetsgivare från att använda strejkbrytare, däremot en oskriven princip att inte göra det. Om en arbetsgivare skulle bryta mot den oskrivna principen skulle andra fackförbund kunna reagera med sympatiåtgärder, säger Mattias Landgren, vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

17 aug 2021 | 16:21

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev