Ny a-kassa vill underlätta för egenanställda Stephen Schad, ordförande Egenanställdas intresseförening och vd Frilans Finans, vill starta en ny a-kassa för att underlätta för de som jobbar uppdragsbaserat: Uppdragsarbetarnas a-kassa. Foto: TT, press

Ny a-kassa vill underlätta för egenanställda

Arbetslöshetsförsäkringen Uppdragsarbetarnas a-kassa ska bli lösningen på många av de svårigheter som egenanställda i dag har med att få ersättning vid arbetslöshet. Det hoppas Egenanställningsföretagens branschorganisation som påbörjat processen med att söka medlemmar. Minst 10 000 medlemmar behövs för att få starta en egen a-kassa.
6 maj 2021 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Egenanställningsföretagens branschorganisation har tagit initiativ till att starta en ny a-kassa för egenanställda. Bakgrunden är att man menar att personer som arbetar uppdragsbaserat i dag stöter på krångel, oförstående handläggning och ifrågasättande av hur man utöver sitt yrke hos de etablerade a-kassorna.

Det kan leda till att ersättning uteblir eller att man krävs på återbetalning för att man exempelvis bedöms vara företagare snarare än arbetstagare, menar Stephen Schad, ordförande i Egenanställningsföretagens branschorganisation och vd för Frilans Finans.

Krav på ny a-kassa

Regelverket som är aktuellt när någon vill bilda en a-kassa finns i lagen om arbetslöshetskassor (LAK):

” 3 §   En förening kan registreras som arbetslöshetskassa endast om den har minst 10 000 medlemmar, har till ändamål att ge sina medlemmar ersättning vid arbetslöshet samt har antagit stadgar och utsett styrelse och revisorer enligt denna lag.”

Ett annat krav är att a-kassorna ska samverka.

"88 §   Arbetslöshetskassorna skall samverka med varandra i frågor som rör administration, service, information, utbildning och utveckling av kassornas verksamhet."

Samverkan sker i dag genom service- och intresseorganisationen Sveriges a-kassor, som alla a-kassor är medlemmar i. Sveriges a-kassor tar fram icke-bindande vägledningsmaterial och tillhandahåller även de IT-system som a-kassorna behöver för att administrera försäkringen, exempelvis med informationsutbyte gentemot Arbetsförmedlingen. A-kassorna betalar in en avgift till Sveriges a-kassor som är baserad på deras storlek.

+ Expandera

Han berättar för Arbetsvärlden att man fått in 1 000 intresseanmälningar de första tre dagarna efter att initiativet aviserades. Totalt behövs enligt lag minst 10 000 medlemmar för att få starta en egen a-kassa.

Varför behövs det en a-kassa för uppdragsarbetare?

– Vi har sett att människor som arbetar uppdragsbaserat inte behandlas jämlikt och rättvist. A-kassorna som finns i dag har en ideologisk grundsyn som utgår från tillsvidareanställningar. Det händer att egenanställda får återkrav på sina ersättningar för att de i efterhand bedömts vara företagare, säger Stephen Schad till Arbetsvärlden.

Tolkningen av arbetstagarbegreppet har inte hängt med

Men ni måste väl följa samma lagar och regelverk som de övriga a-kassorna?

– Ja, det är samma lagar och regler som gäller men i lagen finns ett tolkningsutrymme. Framför allt är det tolkningen av arbetstagarbegreppet som gör att a-kassornas beslut missgynnar egenanställda arbetstagare.

– De menar att egenanställda är för självständiga från uppdragsgivaren för att räknas som arbetstagare vilket kan resultera i att de inte får ersättning. Om de bedöms vara företagare kan de också hamna i den märkliga situationen att de ombeds lägga företag vilande som de inte ens har, säger Stephen Schad.

Han menar att egenanställda i grund och botten borde betraktas som arbetstagare.

– En egenanställd hittar sina egna uppdrag och registrerar dem hos ett egenanställningsföretag som godkänner uppdragen och därefter anställer personen för att utföra dem. Egenanställningsföretaget har ansvar för semesterersättning och sjukersättning precis som andra arbetsgivare, säger Stephen Schad.

Enligt honom behöver tolkningen av arbetstagarbegreppet uppdateras.

– Jag menar att hela arbetsmarknaden har utvecklats till att arbetstagare fått en högre grad av självständighet gentemot arbetsgivaren, men tolkningen av arbetstagarbegreppet har inte hängt med. Att egenanställda blivit vanligare är bara en ytterligare del av den här utvecklingen, säger Stephen Schad.

Tror du utfallet skulle bli att egenanställda i er a-kassa oftare skulle få rätt till ersättning?

– Ja, det tror jag, därför vi har bättre kompetens att värdera en uppdragstagares situation. I vår a-kassa skulle också all ideologisk färgning som missgynnar egenanställda vara borta. Men det behövs också lagändringar som ger oss en mer förutsägbar a-kassa. Det måste bli möjligt att kunna förutse om man har rätt till a-kassa vid arbetslöshet, säger Stephen Schad.

Experten: Passar in i beskrivningen på företagare

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO och juridisk expert på uppdragsbaserat arbete, är skeptisk till att en a-kassa skulle göra en ny tolkning av arbetstagarbegreppet.

– Det är samma regelverk som gäller för arbetslöshetsförsäkringen oavsett a-kassa. Även om det finns ett visst tolkningsutrymme i lagen så tror jag att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, skulle säga ifrån om en a-kassa tillämpar ett helt eget arbetstagarbegrepp, säger Samuel Engblom till Arbetsvärlden.

Olämpligt att marknadsföra en ny a-kassa med budskap om att man gör en egen tolkning

Enligt honom finns det goda skäl till att göra en åtskillnad mellan företagare och arbetstagare i arbetslöshetsförsäkringen. Det handlar exempelvis om att man inte ska kunna använda arbetslöshetsförsäkringen som utfyllnad för olönsamma företag genom att stämpla mellan uppdrag.

– När man avgör vem som är arbetstagare eller företagare tittar man på vem som bestämmer att man inte ska ta fler uppdrag. Som egenanställd via egenanställningsföretag är det du själv som bestämmer vilka uppdrag du ska ta, det trycker företagen själva på i sin marknadsföring, och det passar in i beskrivningen av en företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsrättsligt eller i socialförsäkringarna är de dock arbetstagare, säger Samuel Engblom.

Kan det vara ett sätt att få tolkningen av företagarbegreppet rättsligt prövat?

– Ja, det kan vara ett sätt att driva frågan och få en rättslig prövning. Men jag tycker också att det är olämpligt att marknadsföra en ny a-kassa med budskap om att man gör en egen tolkning med bättre möjligheter att få ersättning, säger Samuel Engblom.

Kan leda till rättslig prövning

Det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, som har tillsynsansvaret för a-kassorna. I uppdraget ingår att se till att a-kassorna tillämpar försäkringen likvärdigt. Men Jakob Heymowski, jurist vid IAF:s rättsenhet, håller med om att det finns ett tolkningsutrymme i lagen och att bedömningarna kan spreta i viss grad både inom och mellan olika a-kassor.

Handläggningen innehåller många bedömningsfrågor

– Till viss del är det del av modellen vi har med a-kassor som är specialiserade på olika verksamhetsområden, att de har expertisen att tillämpa försäkringen på sina områden. Det finns ett tolkningsutrymme i lagen och handläggningen innehåller många bedömningsfrågor för de enskilda fallen.

– Vi skulle kunna hamna i en situation där vi ser att en a-kassa gör en annan tolkning av arbetstagarbegreppet som föranleder att vi prövar frågan i förvaltningsrätten, säger Jakob Heymowski.

IAF har långtgående möjligheter att kontrollera hur försäkringen administreras.

– Vi kan begära in handlingar och beslut och om vi ser att en a-kassa gör en helt egen tolkning mot andra a-kassor kan vi lägga ett förläggande om att ändra beslutet. Men a-kassan har också möjlighet att pröva förläggandet.

– I slutändan har vi möjlighet att kräva tillbaka statsbidraget, men det är en åtgärd som blir aktuell först när vi mer eller mindre kan bevisa att en a-kassa bryter mot regelverket, säger Jakob Heymowski.

Utöver kravet att ha minst 10 000 medlemmar finns även andra krav för att få starta en egen a-kassa. Ett är att a-kassans avsedda verksamhetsområde inte ska sammanfalla med en redan verksam arbetslöshetskassas.

– Spontant skulle jag säga att det inte finns en a-kassa i dag som har ett verksamhetsområde som sammanfaller med det som Uppdragsarbetarnas a-kassa formulerat. Men när vi fått in ansökan och gör bedömningen så låter vi också de övriga a-kassorna komma till tals. Vi skulle också sätta oss och diskutera med Uppdragstagarnas a-kassa om hur de vill göra, säger Jakob Heymowski.

6 maj 2021 | 06:00

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Länkad till från uppdragsarbetarnasakassa.se - "Intervju i Arbetsvärlden - Uppdragsarbetarnas a-kassa" 7 maj 2021:
    […] ”Vi har sett att människor som arbetar uppdragsbaserat inte behandlas jämlikt och rättvist.”, säger Stephen Schad i en intervju om Uppdragsarbetarnas a-kassa. Läs hela artikeln här. […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev