Nytt avtal ska ge utbildning innan man riskerar uppsägning Sjuksköterska passerar Södersjukhusets huvudentré. Foto Hasse Holmberg / TT

Nytt avtal ska ge utbildning innan man riskerar uppsägning

Omställningavtal Omkring 1 miljon anställda i kommuner och regioner får nya möjligheter att utbilda sig till andra jobb om de riskerar uppsägning. Det är bland annat en försöksverksamhet som blir permanent  och som utvidgas till att även omfatta visstidsanställda. I gengäld försämras turordningsreglerna för de anställda.
Göran Jacobsson
5 dec 2019 | 13:40
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

‒ Vi är jätteglada för detta. Det är det mest framsynta omställningsavtalet på arbetsmarknaden. Uppsidan är att vi har en långsiktig och strategisk modell för omställning. Priset är att vi får ändrade turordningsregler, säger Eva Fagerberg, kanslichef hos OFR – Offentliganställdas förhandlingsråd, där alla tjänstemannafack med offentligt anställda medlemmar deltar.

Det är två avtal som slås samman till ett. Det är omställningsavtalet – KOM-KL – från 2012 samt den treåriga försöksverksamheten som funnits i TLO-KL, som inneburit att fack och arbetsgivare ska försöka identifiera dem som riskerar att förlora jobben på grund av arbetsbrist och ge dem en utbildning till ett nytt jobb. Till exempel kan det handla om att måltidsbiträden utbildas till kockar. Det skulle också kunna vara att lärare får kompetens i till exempel ett nytt språk.

‒ Det är inte småpotatis utan handlar om att få en ny titel. Det här är en sektor som behöver arbetskraft och det här är ett sätt att behålla dem som behövs, säger Eva Fagerberg.

Till exempel kan det handla om att måltidsbiträden utbildas till kockar. Det skulle också kunna vara att lärare får kompetens i till exempel ett nytt språk.

Det nya sammanslagna avtalet ska börja gälla 1 maj nästa år. Jämfört med de tidigare överenskommelserna är det nu nytt att även visstidsanställda och de som varit sjuk och är färdigrehabiliterade ska omfattas. Tidigare var heller inte medlemmarna i de två lärarfacken med i verksamheten men nu kommer de med.

Turordningsreglerna ändras på så vis att turordningskretsarna blir mindre. Tidigare har de omfattat hela kommunen och nu blir de betydligt mindre.

Det hela blir ekonomiskt möjligt genom att 0,1 procent av lönesumman avsätts och det har man gjort sedan omställningsavtalet 2012 började gälla. Idag finns runt 1,5 miljarder kronor att använda och det fylls på hela tiden.

Även arbetsgivarna är nöjda. Jeanette Hedberg är är biträdande förhandlingschef hos SKR – Sveriges kommuner och regioner. Hon säger:

‒ Vi har behov av sektorsanpassade regler för omställning och hantering av arbetsbrist. Det får vi nu. Parterna är bäst lämpade att utforma reglerna för omställning och turordning. Inte staten.

Parterna är bäst lämpade att utforma reglerna för omställning och turordning. Inte staten.

De nya reglerna kommer även att anpassas så att det följer med när pensionsålder ökar. Tidigare fick den som jobbade längre än sin pensionsåldern en ny tillsvidareanställning. Nu kommer arbetsgivarna att kunna säga upp de äldre utan saklig grund.

Tanken är att fack och arbetsgivare ska se några år framåt och planera för vilka som behöver ny utbildning för att behålla sin anställning samtidigt hoppas man att färre ska behöva sägas upp.

Det nya avtalet sluts mellan arbetsgivarna i SKR och Solona och de fackliga organisationerna Kommunal, OFRs förbundsområde Allmänn kommunal verksamhet, OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, OFRs förbundsområde Läkare och akademikeralliansen.

Det är än så länge en principöverenskommelse som ska bli gällande avtal 1 maj nästa år. En sammanfattning av de viktiga delarna är:

  • visstidsanställda ska omfattas av förebyggande insatser
  • färdigrehabiliterade ska omfattas av hela avtalet
  • åldersspecifika regler anpassas till ändringar i allmänna pensionssystemet
  • förebyggande åtgärder som finns i dagens TLO-KL byggs in i det nya avtalet
  • turordningsreglerna gäller från 1 maj 2020
  • det finns 250 miljoner för omställningsinsatser enligt TLO-KL under 2020

Omställningsavtalet i offentlig sektor kan bli ett inspel till den förhandling LO har med Svenskt Näringsliv om nya uppsägningsregler och kompetensutveckling, som pågår parallellt med den statliga utredning som just nu arbetar med frågan utifrån januariavtalet.

Göran Jacobsson
5 dec 2019 | 13:40

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev