Fler uppsagda tjänstemän pluggar till nya yrken Allt fler uppsagda privattjänstemän väljer att studera på grund av nya möjligheter att täcka upp studiemedel med studieersättning. Bland annat går man högskolekurser för att bygga på befintliga kompetenser. Bilden från KTH i Stockholm, foto: Veronica Johansson/SvD/TT .

Fler uppsagda tjänstemän pluggar till nya yrken

Omställningsavtal Förbättrad studieersättning är en viktig orsak till att antalet privattjänstemän som studerar under sin omställning under 2019 ökade kraftigt, menar omställningsorganisationen TRR. De flesta bytte yrkesinriktning och Yrkeshögskolan var populäraste studievalet.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det som först handlade om att arbetsgivarna ville sänka avgifterna till omställningsorganisationen när Trygghetsrådet, TRR, byggde upp ett växande överskott, har nu lett till att allt fler uppsagda tjänstemän kan studera under omställningen med hjälp av studieersättning från TRR.

– Det är ingen hemlighet att studieersättningen kom till efter diskussionen om att TRR under flera år av god konjunktur har byggt upp ett kapital som gör att vi har mer resurser än vi förbrukar, berättar TRR:s VD Lennart Hedström för Arbetsvärlden.

VD för omställningsorganisationen TRR, Lennart Hedström. Foto: Torbjörn Persson.

Svenskt näringsliv ville sänka sin avgift till omställningsorganisationen, i förhandling fick facken å sin sida gehör för dels studieersättningen, dels att omställningsstödet även ska omfatta de som sägs upp på grund av personliga skäl och med sjukdom som orsak.

Avtalet om studieersättning innebär att uppsagda privattjänstemän som är över 40 år efter en arbetsmarknadsbedömning kan studera med en ersättning som täcker en del av inkomstförlusten från lönen. Villkoren motsvarar i princip villkoren för AGE, avgångsersättning, och innebär att man under två terminer kan få ersättning med upp till 70 procent av sin tidigare lön, och med 50 procent under tredje och fjärde terminen, maximal ersättning motsvarar CSN:s fribelopp.

Även den som antingen redan har utnyttjat full rätt till studielån, eller är för gammal för att få studiemedel kan få ersättning av TRR för studier.

Omställningsorganisationens egen analys är att det länge har funnits ett underliggande behov av att få den här möjligheten till extra studiefinansiering

Nu visar resultatet att antalet uppsagda tjänstemän som har utnyttjat möjligheten till studier nästan har fördubblats. Under 2018 valde 480 uppsagda tjänstemän studier, under 2019 (fram till den 10 december) har 800 personer valt den möjligheten.

Omställningsorganisationens egen analys är att det länge har funnits ett underliggande behov av att få den här möjligheten till extra studiefinansiering, och att behovet drivs på av den digitaliseringsvåg som som pågår i arbetslivet. Avtalet om studieersättning började gälla redan från förra årsskiftet, men då hade redan antagningarna gjorts till de flesta av vårens utbildningar. Den största ökningen av studerande från TRR har skett under hösten 2019.

Flest väljer Yrkeshögskola

Över 60 procent av de som väljer studier är kvinnor, och hela 70 procent av tjänstemännen väljer utbildningar som innebär omskolning.

– Man tar chansen att byta inriktning, konstaterar Lennart Hedström. De flesta väljer då Yrkeshögskolan, där man är hyfsat säker på att det ska leda till en ny anställning.

 

Tillgången på utbildningsplatser på Yrkeshögskolan har samtidigt ökat. Just nu är man inne i en kraftig expansion, både vad gäller antalet studieplatser och den geografiska spridningen. På onsdagen denna vecka presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan sina nya beslut om utbildningsplatser fr o m 2020 (se mer i faktarutan intill).

Yrkeshögskolan

På onsdagen presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan sina nya beslut om utbildningsplatser fr o m hösten 2020: 110 000 utbildningsplatser totalt i systemet fördelade på 416 utbildningar. Den största ökningen sker inom teknik och industri, data och IT samt hälso- och sjukvård.

Samtidigt ökar andelen distansutbildningar – i dag står de enligt myndigheten för en fjärdedel av utbildningarna – och bidrar till att den geografiska spridningen när det gäller tillgång till utbildning ökar.

+ Expandera

Bland uppsagda tjänstemän som vill studera, väljer 37 procent YH, som följs tätt av högskolan som väljs av 32 procent.

En tredjedel väljer att bygga på befintliga kompetenser, och enligt Lennart Hedström har många av de som studerar på högskolan en högskoleexamen bakom sig och bygger på med uppdatering eller spets med hjälp av TRR. Populäraste inriktningarna är företagsekonomi, pedagogik- och lärarutbildning, hälso- och sjukvård, IT och samhälls- och beteendevetenskap.

 

– Just nu betalar arbetsgivarna ingenting till TRR. Men det är ett beslut som omprövas varje år, förklarar Lennart Hedström, vi kör inte i blindo utan tittar hela tiden på hur kapitalet påverkas av olika faktorer, som ett ökat antal klienter.

Senast i december tog styrelsen ett nytt beslut om att arbetsgivarna får fortsatt avgiftsnedsättning under 2020.

Hela utbildningsväsendet behöver fundera över vilka hinder som finns i dag, där allt fler mitt i livet måste ställa om

Lennart Hedström tycker att det behövs goda exempel, som TRR:s studieersättning, som visar att det går att tänka nytt när det gäller att erbjuda möjligheter till studier.

– Men hela utbildningsväsendet behöver fundera över vilka hinder som finns i dag, där allt fler mitt i livet måste ställa om. Då är det orimligt att ha villkor som gör att man inte klarar att studera.

Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar