Ny koalition vill lösa kompetenskrisen i IT-sektorn En ny koalition ska kraftsamla för att öka det digitala medvetendet och bredda rekryteringen till IT-branschen. Arkivbild: Kvinnliga och manliga programmerare under en workshop. Foto: Pontus Lundahl / TT .

Ny koalition vill lösa kompetenskrisen i IT-sektorn

Digitalisering Kompetensbristen i IT-branschen har blivit en riktig kris, inte minst i Stockholm, visar en ny rapport. En ny koalition med både fack, arbetsgivare och lärosäten vill i ett gemensamt krafttag bredda rekryteringen till IT-jobben, och locka fler kvinnor, utrikes födda och människor aktiva i andra branscher.
8 feb 2019 | 13:53
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kompetensbristen har varit stor i flera år inom IT och kvalificerade tjänstejobb. Bristen på IT-specialister har nu övergått från brist till kris, och enligt Stockholms handelskammare ett av de enskilt största hoten mot företagens fortsatta produktion och tillväxt.

Många vakanser

Vakansgraden generellt på Stockholms arbetsmarknad är enligt Handelskammarens rapport fortfarande historiskt mycket hög – på 100 anställda fanns i genomsnitt 1,4 lediga tjänster 2018. Men för Informations- och kommunikationsföretag – där en stor del av IT-branschen finns – är den mer än dubbelt så hög: cirka 3,2 vakanser per 100 anställda. Utvecklingen har börjat planat ut inom flera områden, dock inte för Informations- och kommunikationsföretagen.

+ Expandera

Branschen är tvungen att hitta en bredare rekryteringsbas för IT-kompetens än från lärosätenas olika utbildningsprogram. Nyligen bildades en svensk koalition mellan arbetsgivare, fack, lärosäten och myndigheter för att ”ta ett gemensamt krafttag” och öka intresset för IT-jobb bland fler grupper.

Projektägare och initiativtagare är branschorganisationen IT&Telekomföretagen, och koalitionen är en del av EU-kommissionens initiativ Digital Skills and Jobs Coalition.

– Man ser ett akut behov av att kompetensförsörja Sverige med specialister inom IT, förklarar Malin Påhls Hansson om branschorganisationens motiv. Men sett utifrån koalitionen och EU-kommissionen så handlar det om både spets och bredd.

IT-branschen vill bredda rekryteringen

Malin Påhls Hansson, projektledare. Foto: Vilhelm Björndahl.

EU-initiativet handlar om att öka förståelsen och acceptansen på bredden i arbetslivet av digitaliseringen. I Sverige vill aktörerna inrikta sig mer specifikt på utmaningen med kompetensförsörjningen, och under våren planeras insatser i opinionsbildning, bland annat genom att visa på goda exempel på hur man kan göra och erbjuda politiker underlag för beslut.

– Vi vill förstås främja insatser som får fler kvinnor att läsa IT-utbildningar, men även ta vara internationell kompetens. Vi vill visa goda exempel då vi tar vara på oliktänkande, bland annat genom breddad erfarenhets- och utbildningsbakgrund.

Digitaliseringen handlar om interaktion mellan människa och teknik, och den digitala kompetensen efterfrågas på en bred arbetsmarknad

I takt med att digitaliseringen påverkar allt fler områden ökar intresset av människor med andra yrkesbakgrunder. Att öka intresset hos fler yrkesaktiva att karriärväxla till IT-jobb är därför ett av målen i koalitionen, berättar Malin Påhls Hansson.

– Digitaliseringen handlar om interaktion mellan människa och teknik, och den digitala kompetensen efterfrågas på en bred arbetsmarknad. Så även det livslånga lärandet och karriärväxling är aktuella frågor, men framför allt att säkerställa att alla har digital kompetens nog för att inkluderas i samhället.

Vill driva kompetensutveckling

Unionen är än så länge den enda fackliga aktören i den svenska Digital Skills and Jobs Coalition.

– Frågan om IT-branschens kompetensförsörjning blir mer och mer akut, och inget tyder på att problemet minskar, säger Magnus Gerentz, branschutredare på Unionen. Den är därför viktig ur ett ekonomiskt hänseende. Vi gick med för att vi kände att det annars saknades ett arbetstagarperspektiv – bredden är viktig här.

Unionen drivit kompetensförsörjningsfrågor under lång tid. Magnus Gerentz hoppas att kompetensutveckling kommer att vara en central fråga i arbetet.

– Kompetensutveckling är ju framför allt en förutsättning för kompetensförsörjningen. Förhoppningen är att vi faktiskt kan hitta gemensamma nämnare. Jämställdhet är specifikt intressant på IT-området, det finns ju ett underutnyttjande av arbetskraften till branschen. Då är det bland annat viktigt att marknadsföra IT-utbildningarna på ett sätt som lockar kvinnor.

Nya ingångar

Samtidigt påpekar Magnus Gerentz att det inte är meningen att nätverket ska leverera några egna insatser.

– Jag tror mer att det ska ses som en kunskapsinsats, och opinionsbildande. Vi kommer kanske att hitta nya ingångar till lösningar, och förslag till politiken om vad man kan göra. Mycket mer kan göras.

Magnus Gerentz arbetar även med transportbranschen, och i jämförelse tycker han att medvetandet i dag generellt är högt inom IT- och telekom när det kompetensbristen.

– Branschen har också mer ambitiösa planer. Men när man sedan kommer till genomförandet av till exempel kompetensutveckling – då är det på samma nivå som andra branscher.

 

8 feb 2019 | 13:53
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Svensk Ingenjör 9 feb 2019:

    Det är för min del väldigt svårt att få ihop bilden av att det skulle råda desperat brist på itkompetens med vad jag som ingenjör ser på arbetsmarknaden. En junior anses vara någon med minst tre års arbetslivserfarenhet.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar