Flera motioner om sänkt arbetstid och vinststopp På Vårdförbundets kongress läggs tre motioner fram som vill att förbundet tar ställning mot vinster i välfärden. Foto: Claudio Bresciani / TT

Flera motioner om sänkt arbetstid och vinststopp

Vårdförbundets kongress 2018 I dag, måndag, inleds Vårdförbundets kongress i Uddevalla. Kortare arbetstid har blivit en stor fråga för medlemmarna och flera motioner om sänkt arbetstid eller sextimmarsdag läggs fram. Vinster i välfärden kritiseras också i några motioner – en sund reaktion, tycker förbundsstyrelsen som dock håller fast vid sin linje.
14 maj 2018 | 15:44
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det är cirka 300 sidor handlingar som kommer att hanteras på den fyra dagar långa kongressen som pågår 14–17 maj. Valberedningen föreslår att sittande ordförande Sineva Ribeiro blir omvald och någon större dramatik väntas inte när förbundet ska stensätta inriktningen för sitt arbete de kommande åren.

Dock finns det vissa meningsskiljaktigheter när det kommer till hur Vårdförbundet ska förhålla sig till vinster i välfärden – en debatt som spetsats till av att förbundets hållning hårdvinklats i media.

Vårdförbundet gick i fjol ut med ett klargörande efter att en artikel Dagens Industri lett till att en uppfattning spridits att förbundet varnar för ”vårdkollaps” om vinsttak införs. Den här uppfattningen gjorde att förbundet flitigt kunde användas som slagträ i debatten av politiker som kritiserar förslag om vinsttak i välfärden.

Möjligheten till ”stora” vinstuttag och avancerad skatteplanering är förbundet alltså emot.

Vårdförbundets officiella hållning är att vården ska vara offentligt finansierad men också att det ska finnas en mångfald av utförare. Förbundet avstyrker förslagen om vinstbegränsning och vill i stället ha bättre kontroll av kvalitet, ekonomi och anställdas villkor.

Kritik för otydlighet

Men på kongressen lägger medlemmarna fram tre motioner som siktar på att ändra den hållningen; där lyfts också kritik som menar att det är Vårdförbundets otydlighet i frågan som gjort det möjligt för politiker att retoriskt stödja sig på förbundet. Man hänvisar också till Lärarförbundet somt valt att ställa sig bakom en formulering om att elevernas väl och skolans arbetsmiljö alltid ska gå före vinstuttag.

Återspeglar en sund reaktion på rapporter om vinstuttag och skatteplanering

Förbundsstyrelsen yttrar sig och säger att förbundet redan är tydligt med att vinst inom vården i första hand ska återinvesteras i verksamheten. Möjligheten till ”stora vinstuttag” och ”avancerad skatteplanering” är förbundet alltså emot.

Frågan har inte förändrats så pass mycket att förbundsstyrelsen ser behov av att kongressbeslutet från 2014 ändras och man föreslår alltså att motionerna avslås. Även om man menar att de inkomna motionerna återspeglar en sund reaktion på rapporter om vinstuttag och skatteplanering inom välfärdssektorn.

Flera motioner om sänkt arbetstid

Åtskilliga medlemmar har skrivit under olika motioner om sänkt arbetstid. Medlemmarnas förslag varierar från att förbundet ska gå i spetsen för krav på sextimmarsdag till sänkt veckoarbetstid för vårdyrken med bibehållen lön.

Motionerna pekar på den stora stressen inom vårdyrkena och vill att alltså att Vårdförbundet använda sänkt arbetstid som ett sätt att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om bilden av den pressade arbetssituationen och lyfter fram att flera centrala avtal som ger bättre återhämtning för medlemmar som arbetar natt har tecknats under kongressperioden.

Däremot vill styrelsen utforska andra lösningar än sänkt arbetstid; exempelvis att arbetstid i högre utsträckning kan användas till kompetensutveckling och utveckling av vården och yrkena. Styrelsen påpekar också att det är möjligt att teckna lokala kollektivavtal om sänkt arbetstid.

Arbetsvärlden har sökt Sineva Ribeiro för kommentar.

14 maj 2018 | 15:44

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev